Thursday, 03 September 2015

ယခုဘ႑ာႏွစ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မူ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ဘက္ ေလးႏုိင္ငံအၾကား
နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က
စတင္၍ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ရာ...

» အျပည့္အစံုသို႔

မုတၱမကမ္းလြန္ရွိ လုပ္ကြက္လုပ္ကိုင္ရန္အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ

ပထမအႀကိမ္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးမႈတြင္ေနာက္ဆုံး
က်န္ရွိေနသည့္ လုပ္ကြက္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကိုျမန္မာ့ေရနံႏွင့္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ေရနံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Tap Oil တုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္
သီတင္းပတ္အတြင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရႀကီးမႈႏွင့္ တ႐ုတ္သို႔ ေျမပဲဆံတင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဈးကြက္တြင္ ပဲဆီေဈးႏႈန္း ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္လာ

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္း
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္လာမည့္လအနည္းငယ္
အတြင္း ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန
ေျပာင္းလဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ပဲဆီေဈးႏႈန္း
မ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္လာၿပီးေျမပဲဆန္
မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္က၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ရွယ္ယာပမာဏကိုေလွ်ာ့ခ်သြားမည္

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ဦးေဆာင္ကာ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားဘဏ္ကို ပုဂၢလိက ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ
မ်ားတိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ဳိးကို ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္
စီစဥ္ေနေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရနစ္ျမဳပ္လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးေရးေနာက္က်မႈေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ပဆန္ တင္ပုိ႔မႈ ယမန္ႏွစ္ပမာဏေအာက္က်ဆင္းသြားမည္

ဇူလုိင္လလယ္ပုိင္းက စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေရႀကီးေရနစ္ျမႇဳပ္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧကမ်ားစြာ ေရနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လယ္ဧကအမ်ားစုတြင္ မုိးစပါးမ်ားျပန္
လည္စုိက္ပ်ဳိးရန္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုိင္းကုိထိခုိက္လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္
၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၏ ျပည္ပဆန္တင္ပုိ႔မႈ ပမာဏမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္၏တင္ပို႔မႈ
ပမာဏကိုမျပည့္မီႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္ေသး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးတႀကီး
လုိအပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ဆဲ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ အတည္ျပဳ
ျပ႒ာန္းႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြသုံးစြဲပါက ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေရးယူသြားရန္ စီစဥ္ေန

ျပည္တြင္း၌ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္
ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ေဈးႏႈန္းေဖာ္ျပျခင္းတို႔တြင္ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး မလိုက္နာ
ပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ကေမၻာဇဘဏ္၏ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲမ်ားကုိထိုင္းႏွင့္ စင္ကာပူတို႔တြင္ေအာက္တိုဘာလ ဖြင့္လွစ္မည္

ကေမၻာဇဘဏ္သည္ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္
လာမည့္ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္
႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုႏွစ္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ သံုးပံု တစ္ပံုမွာလက္ခစား လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ဩဂုတ္လ ၁၀ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း
ျမႇဳပ္ႏွံလာသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းအားလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔မွာ လုပ္သားအင္အားကုိ
အေျချပဳေသာ လက္ခစား Cuti Making and Processing(CMP) လုပ္ငန္းက႑သုိ႔
၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုႏွင့္သုိ ေလွာင္စခန္းကို ရွဲလ္ႏွင့္ ထုိင္းကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းကာ ထား၀ယ္၌ တည္ေဆာက္မည္

ကမၻာ့ထိပ္သီး ေရနံကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည့္
နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Royal Dutch Shell က
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ထား၀ယ္၌သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္
သုိေလွာင္ စခန္း တည္ေဆာက္ရန္...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑