Wednesday, 29 July 2015

သံလြင္ျမစ္တြင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ထူးျခားစြာ တိုးတက္မႈမ်ား မရွိေသး

တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔က ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ စီစဥ္ထား
သည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ေဆာင္ရြက္ဆဲအဆင့္သာျဖစ္ၿပီး၊
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား တုိးတက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ယခုအပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္
စာရင္းသြင္း၀င္ေရာက္လုိသည့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုိက္နာရမည့္စံႏႈန္းမ်ားကို
ယခု ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္မႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ေသး

ကားအေရာင္းစင္တာအျဖစ္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း
မရွိဘဲ ကားေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တရား၀င္
မွတ္ပံုတင္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ား
ရွိေသာ္လည္းအဆိုပါကိစၥကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
အခက္အခဲမ်ားရွိေနႏုိင္ေသးေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ထိုင္၀မ္အေျခစိုက္ အီဆန္ဘဏ္ စိတ္၀င္စား

ထိုင္၀မ္၏ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳ E Sun ဘဏ္က ျမန္မာ့
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ဘဏ္ခဲြတစ္ခု အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္စိတ္၀င္စားၿပီး
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ဗဟိုဘဏ္၏ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုိင္စင္အတြက္
ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖရီးပါမစ္ကားမ်ား အ၀ယ္လိုက္ၿပီး ေဒၚလာေဈးေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေလလံေဈးကြက္ ေအးလာ

ကားေဈးကြက္အတြင္း စလစ္ကပ္ကားမ်ား ထက္ ဖရီးပါမစ္ကားမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနၿပီး
ေဒၚလာေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေလလံေဈးကြက္အတြင္း ၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္း ယခင္ထက္
နည္းသြားေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ေအာ္တိုမိုဘိုင္းေပၚလစီကို စက္တင္ဘာလ မတိုင္မီ အၿပီးသတ္သြားမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိက်ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒမ်ား
ေပၚထြက္လာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ဖိတ္ေခၚႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍
ေရးဆြဲေနေသာ ေအာ္တိုမိုဘိုင္းေပၚလစီကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမတိုင္မီ
အၿပီး သတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

စကၠဴလုုပ္ငန္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုၾကာ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ဦးမည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သုံးသပ္

ဥေရာပႏွင့္ အျခားဖြံၿဖိဳးၿပီး တုိင္းျပည္မ်ားတြင္အီလက္
ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားကို အားထားလာျခင္းေၾကာင့္
စကၠဴသံုးစြဲမႈအား မ်ားစြာက်ဆင္းလာေသာ္လည္းအာရွတုိက္
အတြင္းတြင္ ထူးထူးျခားျခား စကၠဴသံုးစြဲမႈျမင့္မားလာသည့္
နည္းတူ စကၠဴလုပ္ငန္းမ်ားက အာရွတုိက္ေဈးကြက္တြင္းသို႔
ဦးတည္လာၿပီး...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ စက္သုံးဆီေဈးတက္လာႏိုင္ၿပီး စက္သုံးဆီေဈးကြက္ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေန

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာေဒၚလာေငြတန္ဖုိး ျမင့္တက္ေနျခင္းႏွင့္
အတူ ႏိုင္ငံပိုင္ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး
လုပ္ငန္းက ျပည္ပကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း စက္သုံးဆီ
ေဈးကြက္ အတြင္းရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိ
ေနေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းသစ္အေပၚ ၀ိ၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေန

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္မ်ားက ဗဟိုဘဏ္ေငြလဲ ႏႈန္းမွာ
က်ပ္ ၁,၁၁၀ မွ ျမင့္တက္လာၿပီးက်ပ္ ၁,၁၂၅ အထိသတ္မွတ္
ခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔ကစတင္၍ ဗဟုိဘဏ္
ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁,၂၀၀ သို႔
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဒၚလာေဈးတက္ျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စလစ္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ၿပီး ကားအေရာင္းအ၀ယ္ေအး

ကားေဈးကြက္အတြင္း ဗဟုိဘဏ္က ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းထားကို ျပင္ပေဈးကြက္ႏွင့္
အနီးစပ္ဆုံးေဈးျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ၿပီးေနာက္ပိုင္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ စလစ္ေဈးႏႈန္းမ်ား
ျမင့္တက္လာကာ ကားအေရာင္း အ၀ယ္မွာလည္း ဆက္လက္ေအးသြားေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း