Thursday, 02 October 2014

လက္ေတြ႕မွာ၊အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့ တ႐ုတ္ဆန္ေဈးကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံကတင္ပို႔ေနတဲ့ တ႐ုတ္ဆန္ေဈး ကြက္
တရား၀င္ျဖစ္ေစဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္
စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွာ ႏွစ္ ႏိုင္ငံ တာ၀န္ရွိသူေတြ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

 

» အျပည့္အစံုသို႔

ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာေရးထိုး

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း Seoul Chamber of Commerce &
Industry ေအာက္ရွိ ဂမ္နမ္ဌာနခြဲတို႔အၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္
ရာ နား လည္မႈ စာခြ်န္လႊာတစ္ရပ္ကို စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေရးထိုးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိရန္္ အထူးခံစားခြင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္လို

တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ေခ်းေငြတစ္ခု တည္းေပၚ
တြင္ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ေန႐ုံ ျဖင့္မလုံေလာက္ဘဲ အထူးခံစားခြင့္ အပါ အ၀င္ ေထာက္ပံ့ေၾကး
စနစ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြ်ဲ၊ ႏြား ေမွာင္ခိုမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူတားဆီးရန္လို

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကြ်ဲ၊ ႏြား ေမွာင္ခိုခိုးထုတ္မႈ
မ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇီ၀ိတဒါန (ကြ်ဲ၊ ႏြား
အသက္ကယ္) အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

 

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ကိုးခု လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိ

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုးခုကို ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္
ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္၏တရား၀င္၀ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔ မြန္း
လဲြပိုင္းအခ်ိန္ကေၾကျငာထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပင္ရင္းထုတ္ကုန္ေဒသသတ္မွတ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္

အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူ
ေခ်ာ့ေမြ႕ရန္ ယခင္က အစုိးရ ေအဂ်င္စီမ်ားကထုတ္ေပးသည့္ ပင္ရင္းေဒသ ထုတ္ကုန္သတ္မွတ္မႈ
ကို ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ စနစ္ကို မၾကာမီအေကာင္
အထည္ေဖာ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ
၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စလစ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္တက္လာႏုိင္

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ကားမ်ား ႏွစ္မကုန္မီ တင္သြင္းမႈ မ်ားလာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ စလစ္ ေဈးႏႈန္းမ်ား
ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္မည္

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သာ
စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္
ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးစိန္ထြန္းက ျမန္မာတိုင္းမ္သို႔ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဒၚလာေဈး တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေသာ္ လည္း ေရႊေဈး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေဈးေအာက္ သိသာစြာက် ဆင္းေန

ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ခ်ိန္တြင္ သိသာစြာ ျမင့္တက္ေလ့ရွိ
သည့္ ၀ယ္လိုအားေၾကာင့္ ပံုမွန္ျမင့္တက္ေလ့ရွိေသာ ျပည္
တြင္း ေရႊ ေဈးမွာ ယခုႏွစ္တြင္က်ဆင္းေနၿပီး ေဒၚလာ ေဈး
မွာမူ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္မွစတင္၍ ပုံမွန္ျမင့္လာေၾကာင္း
ျပည္တြင္းေရႊလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေရာင္းခ်သူ
မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုလအတြင္း လုပ္သားအင္အား စာရင္းေကာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္အားအင္အား အေရ အတြက္ အတိအက်စာရင္းေကာက္ယူမည့္ စီမံခ်က္ကို
ယခုလအတြင္းစတင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈ ဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း