Thursday, 24 July 2014

ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြေပါင္းလိုက္ရင္ ေအာင္ျမင္ၾကပါ့မလား

ျပည္တြင္း၌ ဘဏ္အသစ္မ်ားထပ္မံဖြင့္လွစ္ ျခင္းထက္
အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးသည့္စနစ္ျဖစ္ေသာ
ဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းကာ အင္အားႀကီး ဘဏ္
လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက
တုိင္းျပည္ဘဏ္လုပ္ငန္း အဆင့္အတန္းျမင့္တက္လာေစ
ရန္ ပို၍ အလားအလာရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တင္ရန္၊ျပင္ဆင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ ေပါင္းသံုး
ဆယ့္ေျခာက္ႏိုင္ငံအနက္ နံပါတ္ ရွစ္ေနရာတြင္ရွိေသာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား
ကုန္းေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈအျပင္ ေရေၾကာင္း ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး
တာ၀န္ခံမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လယ္ယာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ ထပ္မံတင္သြင္းရန္ ေတာင္သူမ်ားႀကိဳးပမ္းေန

ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္အား မၾကာမီအခ်ိန္
အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ သြင္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း လြတ္လပ္ ေသာေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အြန္လိုင္းဘဏ္ ၀န္ေဆာင္မႈ လံုျခံဳေစရန္ ကေမၻာဇဘဏ္က RSA ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္

ကေမၻာဇဘဏ္သည္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္ အတြင္း စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ အြန္လိုင္း
ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားခိုးယူမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္
အြန္လိုင္းသတင္းအခ်က္အလက္ လုံျခံဳေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္
စင္ကာပူႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ RSA ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကေမၻာဇဘဏ္၏ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဌာန ျပန္ၾကားေရးမႉး Mr. Utpal Bora
ကေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယမကာမ်ား တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ မျပဳေသးျခင္းေၾကာင့္ အတုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ မ်ားလာေၾကာင္း၊လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေျပာ

ယမကာ တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒ ေျပာင္း လဲရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၊ ေဈးကြက္တြင္း အခြန္မဲ့
ေရာင္းခ်ေနေသာ စီးကရက္ႏွင့္ ယမကာမ်ား အေပၚစည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မည့္ သတင္းမ်ား ထြက္
ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ အတု ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ယမကာလုပ္ငန္း
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အခြန္မ်ား၍၊ဇုန္ထုတ္ကားမ်ားေဈးက်

စက္မႈဇုန္ထုတ္ကားမ်ားကို စတင္လက္ခံ ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါကားမ်ားေနရာ တြင္ အစားထိုး
တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္
တန္ဖိုး မွာ ယခင္က အစားထိုးတင္သြင္းခြင့္ျပဳထားခဲ့သည့္ အကၡရာတန္းကားမ်ားထက္ ပိုမို
မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ကားေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ကား
ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တြင္ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း အိုင္အယ္လ္အို တိုက္တြန္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ကို စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ခ်မွတ္ၿပီးမွ
ေပၚေပါက္လာသည့္ျပႆနာရပ္မ်ား တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္း
ထက္ ေရွ႕ေျပးဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

မူဆယ္ဆန္ေဈးကြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေရး တ႐ုတ္ ႀကိဳးပမ္း

မူဆယ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔ ေနသည့္
ျမန္မာ့ဆန္ေဈးကြက္အား တရား၀င္ျဖစ္ေစေရးအတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ံုး၏
စီးပြားေရးသံမႉးကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေဆြး ေႏြးေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း
ခ်ဳပ္မွတာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘဏ္ခဲြသစ္ဖြင့္ရန္ ေငြထပ္မံထည့္ သည့္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းသြားရန္ရွိ

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ဘဏ္ခဲြတစ္ခုဖြင့္တိုင္း ထပ္တိုးမတည္ေငြရင္း က်ပ္ သန္း ၇၀၀ ထည့္၀င္
ရသည့္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းသြားရန္စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါစနစ္မွာ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္မ်ား ၀င္ေရာက္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ မျပဳမီ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ရန္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္
ေၾကာင္း ဗဟို ဘဏ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မီးဖိုေခ်ာင္သုံးဓာတ္ေငြ႕ရည္ ထုတ္လုပ္ေရး တင္ျပလာသည့္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားအား စိစစ္ေန

ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း (MPE) ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ Liquefied
Petroleum Gas (LPG ) ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈအဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္
ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီ မ်ားအား စိစစ္ေနေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း