Tuesday, 02 September 2014

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွသာ ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မည္

အေမရိကန္စြမ္းအင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ACO
Investment Group LCC မွ တည္ေဆာက္မည့္
ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္သာ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အေမရိကန္ ဖက္စပ္ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္မည္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၅၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည့္ ေနေရာင္ျခည္
စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုႏွစ္ခုကို မႏၲေလး
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈျဖင့္
တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိ
ကန္ေဒၚလာ သန္း၄၈၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ပုသိမ္၊ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရနံလုပ္ကြက္ႏွစ္ခု လုပ္ကိုင္မည္

ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီအုပ္စုမွ
ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္ႏွစ္ခုကို ျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖင့္
ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ...

 

» အျပည့္အစံုသို႔

ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚသြားမည္

ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္
လုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသြားည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္သို႔
သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူႏွင့္ပညာသင္မ်ားအတြက္
ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္း
ဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

မူဆယ္ေဈးကြက္ တရား၀င္ျဖစ္ရန္ ႏွစ္ဖက္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံ

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပဆန္ေဈးကြက္တြင္ မူဆယ္
နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ တင္ပို႔ေနရသည့္ တ႐ုတ္
ေဈးကြက္မွာ ၀ယ္လိုအားအေကာင္းဆုံး ၀ယ္လက္ျဖစ္ေန
ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီသည့္ တရား၀င္ေဈးကြက္
မျဖစ္ေသးျခင္းေၾကာင့္  ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ယူနန္ - ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ရန္ အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈ၊ ပိုမို ေဆာင္ရြက္သင့္

ယူနန္ - ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈအလားအလာတိုးတက္ရန္
အတြက္ အရည္အေသြးစိစစ္မႈ ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္
အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္
ကုန္ မ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္
လိုေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေမရိကန္က ကူညီမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ၏ ၉၀ ရာခိုင္
ႏႈက်ာ္ျဖစ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ နယ္ပယ္ေလးရပ္
ကိုအဓိကဦးတည္ကာ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
US - ASEAN Business Council ၏ စီအီးအိုႏွင့္
ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr.Alexandra C.Feldman က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏွစ္လအတြင္း ကားေဈးမ်ား က်ႏုိင္

လာမည့္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း သက္တမ္းရင့္ကားမ်ား စတင္ အပ္ႏွံရေတာ့
မည္ျဖစ္ရာ ယင္းေနာက္ပိုင္း တြင္ ကားေဈးမ်ားဆက္လက္က်ဆင္းႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေဈး
ကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနေၾကာင္း ကား အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေျပာ
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည့္မူ၀ါဒကို အတည္မျပဳရေသး

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တင္သြင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ခါ ဘယ္ေမာင္းမ်ားသာခြင့္ျပဳေတာ့
မည့္သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္၍ အတည္မျပဳရေသးေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔
ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ဦးမိုးျမင့္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ အေရာင္းစင္တာမ်ားကို ေငြလဲႊစာတမ္းဖြင့္သည့္စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းစင္တာမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ယူမႈမ်ားတြင္ အခက္ အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ ပစၥည္းေရာက္လာၿပီးမွ ေငြေပးေခ်သည့္ အပ္ကုန္စနစ္အစား ေငြလဲႊစာ
တမ္းကိုေၾကးနန္းေငြလဲႊေပးပို႔ျခင္း (telegraphic transfer) စနစ္ျဖင့္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္၍ လဲႊသည့္
စနစ္ကို အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း