Sunday, 04 October 2015

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ေၾကညာမည္

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ (Securities Company) လုိင္စင္ခ်ေပးေရးအတြက္
မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ားကုိ ေငြျဖဴ ေငြမည္းစိစစ္ေနၿပီးယခုလကုန္ပုိင္းတြင္အၿပီးသတ္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္
ဥကၠ႒ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္မႈ ျပႆနာ လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည္

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိႏိုင္ရန္ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္
အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိ
အေနအထားအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
မလုံေလာက္မႈမွာ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အထိ
ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကားတင္သြင္းရာတြင္ ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ တင္ျပရမည့္ မူ၀ါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေန

ျပည္ပက ကားတင္သြင္းရာတြင္ ကားပါကင္
ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္
မူ၀ါဒမွာ လက္ေတြ႕အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိမရွိ
သိရွိႏိုင္ရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ကားပါကင္
စိစစ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား အခြန္႐ုံးႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီး

အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနစာရင္းေပးႏုိင္မႈ
အားနည္းျခင္း၊ အခြန္႐ုံးႏွင့္ဆက္ဆံမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈအတြက္
အခက္အခဲရွိ ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဈးကြက္အတြင္း ဘယ္ေမာင္းကားမ်ား အ၀ယ္လုိက္လာ

စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက အသစ္ထုတ္ျပန္ လုိက္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ
ဘယ္ေမာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ကားေဈးကြက္
အတြင္း ဖရီးပါမစ္ျဖင့္တင္သြင္း ထားေသာကားမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ လာၿပီး စလစ္ကပ္
ကားမ်ားလည္း အ၀ယ္ လိုက္လာေၾကာင္း ကားအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မထိခိုက္ႏုိင္

ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥရပ္မ်ား ေၾကာင့္
ျပည္တြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္လာမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အဂၤလန္အေျခစိုက္ လူထုဆက္ဆံေရးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ၏ အၾကံေပး အရာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

လန္ဒန္အေျခစိုက္ လူထုဆက္ဆံေရးႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံ
ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Bell Pottinger သည္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွေဒသတြင္း ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ၿပီးခဲ့
သည့္ႏွစ္အတြင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကမၻာ ႏွင့္အ၀န္း
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား
အတြက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည့္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကိုကမၻာ့ေဈးကြက္ အထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္

ရွမ္းျပည္နယ္ထြက္ ၀ုိင္ႏွင့္ ေကာ္ဖီ ကဲ့သုိ႔ 'ျမန္မာႏိုင္ငံ
ထုတ္ ပ်ားရည္'ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ကမၻာ့
ေဈးကြက္အထိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ပင္းတယၿမဳိ႕၌
စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက ဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္
Plan Bee ပ်ား ေမြးျမဴေရးစင္တာက စတင္
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘယ္ေမာင္းမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေပးရန္လို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌က်င့္သံုးေသာ ယာဥ္ေၾကာစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားသာ တင္သြင္းရမည့္အခ်က္မွာ ေအာ္တိုမိုဘိုင္း ေပၚလစီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒၾကားတြင္အခ်ိန္
သတ္မွတ္မႈကြာျခားျခင္းရွိေနသည့္အတြက္အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒ဦးစိုးထြန္းက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အမ်ဳိးသား အဆင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္ပဆန္တင္ပုိ႔မႈ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳထား ေသာ္လည္း ပိုမို တင္းက်ပ္မႈမ်ား၊ရွိလာ

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားသည့္
ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔မွစတင္ခါ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ခြင့္ျပဳ
လုိက္ေသာ္လည္း လုိင္စင္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္
ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ေရးအတြက္ လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသးေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးေနလင္းဇင္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑