ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ရန္ပံုေငြ စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္လို

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ေက်းရြာမ်ားအနက္ ရြာ ၅၀ ကို ေက်းလက္ေတာရြာ
ရန္ပံုေငြစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားစတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီးအတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္အဆိုပါစီမံကိန္းကို
စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘ႑ာႏွစ္အစပိုင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ စြမ္းအင္က႑သို႔ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမလျဖစ္သည့္ ဧၿပီလ အတြင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑ေလးခုသို႔
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ၂ဒသမ၂ဘီလ်ံ၀င္ေရာက္လာသည့္အနက္
ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးက႑တစ္ခုတည္းတြင္၀င္ေရာက္မႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ
ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခဲ့ ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရႊႏွင့္ ေဒၚလာအေပၚ ေဈးကစားမႈ သက္ဆိုင္ရာ၊တာ၀န္ရွိ၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ကာ အေရးယူသြားမည္

ယခုႏွစ္အတြင္း ေရႊႏွင့္ ေဒၚလာအေျမာက္အျမား လိုက္လံ၀ယ္ယူမႈမ်ား
ရွိေနၿပီး ေဈးကြက္အေျပာင္းအလဲအေပၚ မူတည္ကာ ေဈးကစားလို
သူမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနဆိုင္ရာ
မ်ားကေစာင့္ၾကည့္အေရးယူသြားရန္ရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဂ်ပန္လုပ္ငန္းႏွစ္ခုက မီးရထားက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ျမန္မာျပည္တြင္း လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ
မီးရထားမ်ားကုိ စီးနင္းသြားလာျခင္းသည္
အလ်င္လုိေနခ်ိန္၊ သုိ႔မဟုတ္ သက္ႀကီး
ရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္း
တစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

» အျပည့္အစံုသို႔

ခြင့္ျပဳထားသည့္၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လက္ခစားလုပ္ငန္းမ်ား ထက္၀က္ေက်ာ္ ပါ၀င္ေန

ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၃ ခုကိုခြင့္ျပဳထားသည့္အနက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ
ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ စီအမ္ပီ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ကားရပ္နားေနရာ တင္ျပရသည့္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေစလို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ တစ္ေန႔တျခား
ဆိုးရြားလာသည့္ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမွာ
ကားတင္သြင္းမႈေၾကာင့္ဟုေထာက္ျပမႈမ်ား
ရွိလာသည့္အတြက္ ကား တင္သြင္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္
ကိုယ္ပိုင္ကားရပ္ နားရန္ေနရာရွိမွသာတင္သြင္း
ခြင့္ျပဳမည့္ မူ၀ါဒကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး

» အျပည့္အစံုသို႔

ကမၻာ့ေဈးႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရာ္ဘာ ေဈးတက္လာ

ေရနံစိမ္း ေဈးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကမၻာ့ ေရာ္ဘာေဈးတက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေငြလဲႏူန္း
ျမင့္တက္လာေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုး၀ါးစြာက်ဆင္းခဲ့ ေသာ
ျပည္တြင္းေရာ္ဘာေဈး ျပန္လည္ တက္လာေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲ ေကာင္တာမ်ားကို၊ဗဟုိဘဏ္က၊ေခၚယူသတိေပး၊မႈမ်ား ျပဳလုပ္

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္မႈေဈးကြက္အတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖုိး
တစ္ဟုန္ထုိးက်ဆင္းေနသျဖင့္ သတ္မွတ္ႏႈန္း
ထားထက္ေက်ာ္လြန္ ကာ ေရာင္း၀ယ္မႈျပဳလုပ္ပါက
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကုိ
သတိေပးထားေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗဟုိဘဏ္၏ သတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္မႈ ရပ္ဆုိင္းရမည့္အေနအထား၊ျဖစ္ေန

ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္သတိေပးမႈၾကာင့္
အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထား ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္ဟု ျပည္တြင္းဘဏ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ေငြ လဲေကာင္တာလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားက ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကုိ
ေျပာသည္။ ေငြလဲႏႈန္းထားမ်ားကုိ ဗဟုိဘဏ္သတ္ မွတ္ႏႈန္း၏ သုည ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္
ေက်ာ္လြန္ေရာင္း၀ယ္ပါက လုိင္စင္ပိတ္သိမ္း အေရးယူမည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ား ဘက္ေပါင္းစုံဆန္းစစ္ ရန္လို

ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌
မလိုလားအပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာပိုင္းသာမက
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အစုိးရက ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္
လိုအပ္သည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း