Monday, 24 November 2014

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ကိုရီးယားဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား ပိုမ်ားလာ

အာရွေဈးကြက္အတြင္း လူႀကိဳက္မ်ားလာသည့္ ကိုရီးယား
ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လည္း ကိုရီးယားအေငြ႕ အသက္မ်ား ၀င္ေရာက္လာကာ
လူငယ္မ်ား အၾကား ကိုရီးယားအသုံးအေဆာင္မ်ား ေခတ္
စားလာၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔မည့္ ဆန္၏ သြင္းကုန္အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ် ေဇာ္ထိုက္

ျမန္မာႏိုင္ငံကဆန္မ်ားကို တင္သြင္းရာတြင္ ေကာက္ခံမည့္
သြင္းကုန္ခြန္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘက္က ယခင္ပမာဏ၏
ထက္၀က္ေက်ာ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္၍ တရား၀င္
တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္အေနအထား သို႔
ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔မည့္ ဆန္၏ သြင္းကုန္အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ
၇ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ က်ခံသုံးစြဲမည့္ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာအခ်ဳိ႕ကို
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းရန္ ကိုရီးယား ဘဏ္က 'ကန္'ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေခ်းမည္

မဟာဓာတ္အားလုိင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူ-ကမာနက္ ဓာတ္အားလုိင္း
သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ဘဏ္ (EXIM) က အေမ ရိကန္
ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူေရးဆုိင္ ရာသေဘာတူညီမႈကို ကိုရီးယားဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
အားလုပ္ငန္းတုိ႔ ႏို၀င္ဘာလလယ္ပိုင္းက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

နည္းဗ်ဴဟာအသစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို တိုးျမႇင့္မည္

ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲကာအေကာင္
အထည္ေဖာ္မည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ နည္းဗ်ဴဟာအသစ္
က အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းက႑ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမ်ားအျပား၀င္လာႏိုင္ သည့္ အလား
အလာအေကာင္းဆံုးက႑အျဖစ္ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္တြင္းကားေဈးကြက္ တစ္ပတ္ရစ္ကား ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိ

ကားသစ္မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈရွိလာေသာ္ လည္း လက္ရွိျပည္တြင္းကားေဈးကြက္တြင္
တစ္ပတ္ရစ္ကားအေရအတြက္မွာ ၉၂ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္နည္းပါးကာ ပုံမွန္
ေပါက္ေဈးေအာက္ ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းခ် မႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း ကားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား
က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိ၀င္ဘာလလယ္ပိုင္းအထိ ေဒၚလာေဈး ဆက္တက္

ေအာက္တိုဘာလေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္ျမင့္တက္လာသည့္
ေငြလဲႏႈန္းမွာ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး
ထုိသို႔ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပျခင္းႏွင့္လည္း
သက္ဆိုင္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္အရာရွိတစ္ဦးကေျပာ
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကုိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မၾကာမီေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္သြားမည္

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကုိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ မၾကာမီေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက
ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က International Business Centerတြင္ က်င္းပေသာ သစ္ေတာထြက္
ပစၥည္း ဖက္စပ္ေကာ္ပို ေရး ရွင္း၏ ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္း အေ၀းတြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းဥပေဒသစ္ေရးဆြဲ

ေရလုပ္ငန္းကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ငါးလုပ္ငန္းက႑စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစ ရန္ ျပည္နယ္ေရလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႕အပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ား၏အၾကံဉာဏ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေရခ်ဳိ
ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒသစ္ကို စတင္က်င့္သုံး ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က
ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုလထုတ္ျပန္မည့္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖုိးအသစ္ မ်ားေၾကာင့္ ကားေဈးကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္း

ယခုလအတြင္းထုတ္ျပန္မည့္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္ တန္ဖုိးအသစ္မ်ားကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကၿပီး
ထိေရာက္သည့္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ကားေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္း
အ၀ယ္ေအးလ်က္ရွိေၾကာင္း ကား အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း