ေရႊ၊ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္မည္

ေရႊ၊ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ရန္လုပ္ေဆာင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ကတိေပးေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘက္မွ်ခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ

ျပည္တြင္းႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထဲတြင္
ပမာဏအမ်ားဆုံးလည္းျဖစ္၊ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
တြင္လည္း အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္
ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး
ပုိမုိအားေကာင္းလာသည္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္...

» အျပည့္အစံုသို႔

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ KBank ျပည္တြင္းအေသးစား၊ အလတ္စားက႑ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး က႑တြင္ ပံ့ပိုးလို

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေသးစား၊အလတ္စား
လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကပံ့ပိုးေနသည့္
KBank (Kasikorn Bank) သည္
ျမန္မာျပည္တြင္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ခြင့္ရပါက
၄င္းတို႔၏ အဓိကပံ့ပိုးသည့္က႑အျပင္
ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးပိုင္းတြင္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

UBER ရဲ႕ တကၠစီဝန္ေဆာင္မႈ ရန္ကုန္မွာ အဆင္ေျပမလား

စတင္အသံုးမျပဳခင္ကတည္းက ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕အေျပာနဲ႔တင္ လူမ်ားစု
စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကတဲ့ Uber ကေတာ့ တကယ္ပဲ
ေရာက္ရွိလို႔လာခဲ့ပါၿပီ။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္မလာေသးသည့္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ခရာက်သည့္
ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္
ေရးတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လုိအပ္ခ်က္သည္
အဓိကအေရးႀကီးသည့္ က႑က ပါဝင္လ်က္
ရွိသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သီလဝါတြင္ အေသးစားအငွားစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အငွားစက္႐ံု ေျမေနရာမ်ားတြင္ စတုရန္းမီတာ ၅ဝဝ မွ ၇၅ဝ
ထိရွိသည့္ အေသးစားအငွားစက္႐ံု ေနရာမ်ားထူေထာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာဂ်ပန္ သီလဝါ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ (MJTD) ၊ အိုဆာကာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (OCCI) ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တုိ႔က လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ
ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္တြင္ ေရးထုိးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို မ်ဳိးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ေဆး႐ံုသံုးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို မ်ဳိးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ မၾကာမီခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္
ဦးခင္ေမာင္လြင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္တြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား ေရးထိုး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုလ ၁၄ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ
Belt and Road Forum for International Cooperation သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသံုးခု လက္မွတ္
ေရးထုိးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ တစ္လအတြင္း လုပ္ငန္း ၃၆ ခုကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေဟာင္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳ

ယခုဘ႑ာႏွစ္သစ္ တစ္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၆ ခုကုိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း
ယခင္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအရသာ ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ရာထူးမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒအရ ဒုတိယ
ဥကၠ႒မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ဇူလိုင္လ
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဗဟုိဘဏ္
ဥကၠ႒႐ုံးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္က
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑