ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ား ပိုမိုလုိအပ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငါးလုပ္ငန္းက႑သည္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားတင္ ပို႔မႈအေျခအေန
ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ အစာ ႏွင့္ ငါးသားေပါက္မ်ား ေဈးတက္ခဲ့
ျခင္းေၾကာင့္ အ႐ံႈးေပၚခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္ငါး ေမြးျမဴေရးက႑အတြက္ လုိအပ္သည့္ ရင္းႏွီးေငြျဖစ္ေသာ
က်ပ္ ၁၈၀ ဘီလ်ံ အား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စပါး အရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ဆန္ၾကမ္း ေဈးမ်ား က်ဆင္းလာ

မိုးစပါးေပၚစအခ်ိန္တြင္ စပါးတင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္
၄၀၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ေသာ ဆန္ၾကမ္းမွာ လက္ရွိ
ေဈးကြက္အတြင္း က်ပ္ ၃၀၀,၀၀၀ ေဈးျဖင့္သာ အေရာင္း
အ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေဈးက် ဆင္းလာျခင္းမွာ
မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ ရက္ၾကာရွည္စြာ ေရလႊမ္းမိုးမႈ
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  စပါးအရည္အေသြးက်ဆင္းခဲ့ၿပီး
ႀကိတ္ခြဲရာတြင္ ဆန္ေခ်ာရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါး
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ ဆန္
ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လယ္သမားမ်ား ဘဏ္ေခ်းေငြ ျပန္ေပးဆပ္ရန္ အခက္ေတြ႕ေန

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ ေညာင္တုန္းႏွင့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရြာမ်ားမွ
လယ္သမားမ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္မိုးရာသီတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့မႈ ေၾကာင့္ မိုးစပါးအထြက္ႏႈန္း
ေလ်ာ့က်ၿပီး ထုတ္ယူထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ မ်ားမွေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္
ႏိုင္ေျခအမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတ္မွတ္
ရက္အတြက္ စိုးရိမ္ေန ၾကေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

၂၀၁၄ တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ႏြားႏို႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးျမဴေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးက႑ တုိးတက္လာေစရန္  ရည္ရြယ္ကာ ကိုရီးယား
ႏြားႏို႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီက လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္   ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေမြးျမဴေရး
သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

'ဘ'အကၡရာကားမ်ားအပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေဈးကြက္လႈပ္လာ

ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က 'ဘ'အကၡရာကားမ်ားအပ္ႏွံရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိုင္း ေဈးကြက္
အတြင္းေအာက္ကားေဈး မ်ား တက္လာေသာ္လည္း  အျမင့္ကား အေရာင္းအ၀ယ္မွာ ေအးေန
ေသးေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္စနစ္ စတင္သံုးစြဲရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပား

ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ၊
တည္ေနရာႏွင့္ ငါးဖမ္းနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာ ႏိုင္သည့္စနစ္ Vessel Monitoring System
(VMS) ကို အသုံးျပဳပါက ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း
ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေသာ္
လည္း ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၌ ထိုစနစ္ကို
အသုံးျပဳသည့္စက္ တပ္ဆင္မႈမွာ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈ
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရယာဥ္
ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕တြင္ အလုပ္သမားအာမခံမွ လစဥ္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရရွိေန

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕တြင္ အာမခံထားရွိေသာ လုပ္သမားေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကထည့္၀င္သည့္
အာမခံေၾကးမွာ လစဥ္ က်ပ္ သိန္း ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အလုပ္ သမား၀န္ႀကီးဌာန
အရာထမ္းမႉ း (လူမႈဖူ လံုေရးအဖြဲ႕)မွ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးစိန္သန္းျမင့္က
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အငွားေဈးကြက္မွာ မ်က္ႏွာပန္းလွတဲ့ ၇၃ လမ္း အိမ္ျခံေျမ

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ဟာ လက္ရွိအေန
အထားမွာ ေရာင္းလိုသူ ေရာ၊ ၀ယ္ယူခ်င္သူ ပါညႇိႏိႈင္းၿပီး
ႀကိဳက္ ေရာင္းႀကိဳက္၀ယ္ အေနအထားနဲ႔သာ လုပ္ကိုင္
ေနၾကရေပမယ့္ေနရာေကာင္း၊ အကြက္အကြင္းေကာင္း
မွာရွိတဲ့ အိမ္ေျမေတြကေတာ့ အငွားေဈးကြက္မွာေဈး
ေကာင္းရ၊ မ်က္ႏွာပန္းလွေန ေၾကာင္း အိမ္ေျမအက်ဳိး
ေဆာင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တစ္ဦးခ်င္းစီတာ၀န္သိစိတ္မရွိရင္ ကမၻာဟာ အမႈိက္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနမယ္

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲျခင္း၊ အမႈိက္
မ်ား စည္းကမ္းမဲ့ပစ္ျခင္းတို႔ကို လူတိုင္းတစ္ဦးခ်င္း
တစ္ေယာက္ခ်င္း တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ေလွ်ာ့ခ်လုပ္ေဆာင္
သြားၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ အဆိုပါတာ၀န္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ
႐ႈထားပါက ကမၻာႀကီးတြင္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
ပညာရွင္ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံသည့္ သုံးခြၿမိဳ႕တြင္ ေလာင္းကစားမႈမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ ျပဳလုပ္လာ

စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုံမွန္စိုက္ပ်ဳိးေရး
လုပ္ငန္းကို အားထားလုပ္ကိုင္သူနည္းပါးလာၿပီး ေဒသခံ အမ်ားစု၏ ေန႔စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္မႈ
အတြက္ အားထားရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားက အစားထိုးေနရာယူ
လာေၾကာင္း သံုးခြၿမိဳ႕ နယ္ရွိေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑