ရန္ကုန္ကားေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္သိသာစြာ ေအးလာ

ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္လိုက္ၿပီး ေဈးကြက္သြက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၏ ကား၀ယ္
ေရာင္းေဈးကြက္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သၾကၤန္ကာလပိတ္ ရက္ရွည္ နီးလာၿပီး ေဈးကြက္အတြင္း
နယ္၀ယ္လက္ အဆင္းနည္းခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္လည္က် ဆင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း
သႀကၤန္အလြန္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္လည္ေကာင္း လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္း
လုပ္ကုိင္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုႏွစ္ေႏြစပါးရာသီတြင္ စပါးေဈးမ်ားၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေဈးမ်ားထက္ ထက္၀က္နီးပါး ျမင့္တက္လာ

ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္း ေႏြစပါးႏွင့္ ေရက် ေနာက္စိုက္စပါးမ်ား စေပၚခ်ိန္တြင္ စပါး ေဈးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္
ႏွစ္ေဈးထက္ ထက္၀က္ ခန္႔ေဈးတက္ခဲ့ၿပီး ေလးသိန္း၀န္းက်င္အထိ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ကာ ထိုသို႔ေဈး
တက္လာရ ျခင္းမွာ ၂၀၁၂ - ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပမွ ဆန္၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားအသင္း ဥကၠ႒ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာ
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ကို အဓိကအားထားေနရျခင္းျဖစ္ျပီး
ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆည္မ်ား
၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္
စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးခ်စ္တိုး က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္တြင္းေငြေပးေခ်မႈ ကြန္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ရန္္ Visa တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေပးေခ်မႈကြန္ရက္က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ Visa
ေငြေပးေခ်ကတ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္သံုး ဘဏ္တို
ရွိ POS terminal မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတကာ Visa ကတ္
ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ အေႂကြး၀ယ္ကတ္၊ ေငြေပးေခ်ကတ္ႏွင့္
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္အသုံး ျပဳမႈတို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း
ပိုမိုေဆာင္႐ြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေအစီလီဒါ အမ္အက္ဖ္အိုင္ ျမန္မာက ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေန

ကေမၻာဒီးယာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ေအစီလီဒါ ဘဏ္ပီအယ္လ္စီ၏ လုပ္ငန္းခြဲ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္
ေအစီလီဒါ အမ္အက္ဖ္အိုင္ ျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္႐ုံးခ်ဳပ္ ကို မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍
အေသးစားေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အပ္ေငြလက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း
ေအစီလီဒါဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘဏ္မ်ား အိုင္စီတီစနစ္သုံးရန္ JICA ကူညီမည္

ျပည္တြင္းရွိ ဗဟိုဘဏ္အပါအ၀င္ ဘဏ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈမရွိ
သည့္ အစဥ္အလာအတိုင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စနစ္အစား အိုင္စီတီစနစ္
အျမန္ဆံုးျဖစ္ ေပၚလာေစရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း JICA ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
က်ဳိစုကဲအိနဒါက မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ Into Myanmar Banking Summit တြင္
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သတၱဳတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဥပေဒ ေရးဆြဲသြားမည္

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေရးဥပေဒကို ယခုႏွစ္အတြင္း တင္ျပ ႏိုင္ေရးအတြက္
သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားက ေလ့လာမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အပ္ကားေဈးႏႈန္း ေကာင္းလာေသာ္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္ေအး

မတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္ ကားေဈးကြက္အတြင္း ကားအေရာင္းအ၀ယ္ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး
ဆက္လက္အပ္ႏွံရန္ က်န္ရွိသည့္ 'သ' ႏွင့္ 'အ'အကၡရာ ကားမ်ားမွာ လက္ရွိအပ္ႏွံဆဲျဖစ္သည့္
'လ'အကၡရာ ကားမ်ားနည္းတူ ေဈးျမင့္လာေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္းမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဒၚလာေဈးျမင့္လာေသာ္လည္း သိသာစြာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိလာေသး

ျပည္တြင္း ေငြလဲႏႈန္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ကုန္ပိုင္းမွစတင္ကာ
တျဖည္းျဖည္းေဈးတက္ လာေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအဓိက
ပို႔ကုန္ျဖစ္ေသာ ဆန္၊ ပဲႏွင့္ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ား၏
ကုန္ၾကမ္း ေဈးမ်ားျမင့္တက္လာေသာ္လည္း သိသာေသာ
သက္ေရာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

SME တိုးတက္မႈ ေငြေၾကးအကူ အဓိကလိုအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံမ်ားသာမက နည္းပညာ
ပိုင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေဈးကြက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း စီးပြားေရး အၾကံေပးအရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑