ကဏန္းလုပ္ငန္း၌ လက္ခစားစနစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

ျမန္မာ့ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ သည့္ ကဏန္း
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ခစားစနစ္ စတင္ရန္စီစဥ္လ်က္
ရွိေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံက ကဏန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းဥကၠ႒ဦးႏွင္းဦးကေျပာသည္။


» အျပည့္အစံုသို႔

အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပဳျပင္သြားမည္

ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္သည့္  အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ားအခက္အခဲ
မ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကားေဈးကြက္အတြင္း နယ္၀ယ္လက္မ်ား အနည္းငယ္လိုက္လာ

ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ ရန္ကုန္ ကားေဈးကြက္အတြင္း နယ္၀ယ္လက္ အဆင္းမ်ားခဲ့ၿပီး
ဆီစားသက္သာသည့္ ၁,၃၀၀ စီစီကားမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ ခဲ့ေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္း
လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး တြင္က်ယ္ရန္ စားက်က္ပင္မ်ား စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးစားႏို႔စားႏြား ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အစာစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ ရန္အတြက္ စားက်က္ေျမမ်ားဖန္တီးၿပီး  စားက်က္ပင္မ်ား ပိုမိုစိုက္ပ်ဳိး
ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္တစ္ဦးအား ေခၚယူေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အမႈေဆာင္အၾကံေပးျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္းလွက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့ေရႊႏွင့္ သတၱဳကုန္ပစၥည္းေဈးကြက္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ဗဟို
ေဈးကြက္မဖြင့္မီ ေရႊႏွင့္ အျခားသတၱဳမ်ား ကုန္ပစၥည္း
ေဈးကြက္ Commodity Exchange Market ကို ဦးစြာ
ဖြင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဟန္
က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၌ စက္႐ံုသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မႈကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ပတြင္သာ ဦးစားေပးသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ အသစ္တိုးခ်ဲ႕
ဖြင့္လွွစ္မည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားကို လုပ္သား အင္အား
အမ်ားဆုံးရရွိႏိုင္ေသာ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးျပင္ပရွိ ျပည္
နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာ ဖြင့္လွစ္သြားေစမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္၀င္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑သံုးစဲြမႈ ပိုလာႏိုင္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေငြစာရင္း ေရးဆဲြမႈတြင္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃-၁၄
အတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔တြင္ ပိုမိုဦးစားေပးအေကာင္
အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ခန္႔မွန္းေၾကာင္း  ဘ႑ာေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တရား၀င္ေငြလဲေကာင္တာမ်ားေၾကာင့္ ေငြေဈးပိုမိုတည္ၿငိမ္လာ

ဗဟိုဘဏ္က ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၀
လ အၾကာတြင္ တရား၀င္ေဈးကြက္ႏွင့္  ျပင္ပေဈးကြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားမွာ မ်ားစြာကြာဟမႈ
မရွိေတာ့ေၾကာင္း  ေငြေၾကးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေႏြရာသီဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္တင္းရန္ ျပည္ပႏိုင္ငံထုတ္ ဂက္စ္အင္ဂ်င္မ်ား ေရာက္ရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အသုံးျပဳမည့္ ေႏြရာသီ ဓာတ္အား လိုအပ္
ခ်က္ကို အခ်ိန္မီျဖည့္ တင္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဓာတ္
အားေပးစက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ
၀ယ္ယူထားေသာ ဂက္စ္အင္ဂ်င္ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃
လုံးမွာ  ဇန္န၀ါရီလတတိယပတ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး
အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။


» အျပည့္အစံုသို႔

ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ Huawei က ကူညီမည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာ က႑တြင္ Huawei Technologies အေနျဖင့္ နည္းပညာ
ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္စနစ္ ေထာက္ပံ့သူ (solution provider) အျဖစ္
ရပ္တည္ သြားလိုေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားလာမည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္
ေရးက႑တြင္ ဆက္လက္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Huawei Technologies
Co.,Ltd ရန္ကုန္႐ုံးခြဲ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Ren Geng က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑