အာဆီယံ ဆန္အသင္းဖြဲ႕စည္းရန္ ျပန္သံုးသပ္ရန္လုိ

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ေသာ အာဆီယံဆန္စပါးအသင္း (ASEAN Rice Cartel) ဖြဲ႕စည္းရန္ အ ဆိုျပဳမႈအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔က သေဘာတူ ထားေသာ္လည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပဲမ်ဳိးစုံေဈးျပန္က်လာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိပဲမ်ဳိးစုံ၀ယ္လက္ ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဩဂုတ္လ ဆန္းပိုင္းမွစတင္ခါ ရာသီဥတုျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ အိႏၵိယပဲကုန္ သည္အခ်ဳိ႕မွ ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္ပပဲေဈးႏႈန္းမွာျပန္လည္ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး အျမင့္ေဈးျဖင့္ ၀ယ္ယူ သိုေလွာင္ထားေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ပဲကုန္သည္အခ်ဳိ႕ အ႐ႈံးေပၚ လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွ ပဲကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား လတ္တေလာအ႐ႈံးေပၚ

ျပည္ပတင္ပို႔ ငါးေဈးကြက္အတြင္း ေဈးေကာင္းရလ်က္ရွိေသာ ငါးျမစ္ခ်င္းမွာ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား အ႐ႈံးေပၚလာကာ ပုံမွန္ေမြးျမဴသည့္ အေကာင္ေရေအာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေမြးျမဴေနရေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အာဆီယံကားမ်ား အခြန္ကိစၥကို ၀ယ္ေရာင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္

ရန္ကုန္ကားေဈးကြက္အတြင္း လတ္တေလာ ေပၚထြက္
ေနသည့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းမည့္
ကားမ်ားအေပၚ အခြန္ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည့္သတင္း
ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းကား စလစ္ေဈးမ်ား ျမင့္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္
အေရာင္းအ၀ယ္မွာ ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဈးကြက္
အတြင္းရွိ ၀ယ္ေရာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑