ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမွျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဝင္ေငြ စတင္ရရွိ

ျမန္မာ–တ႐ုတ္ေရနံစိမ္းပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းသည္
ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလကတည္းက စတင္လည္ပတ္ေန
ၿပီျဖစ္ရာ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား လာေရာက္ျခင္းႏွင့္
မေဒးကြၽန္းဆိပ္ကမ္း အသုံးျပဳခအတြက္ ဝင္ေငြမ်ား
စတင္ရရွိေနၿပီဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သစ္ထုတ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ကန္ထ႐ိုက္ေပးထုတ္လုပ္ေစျခင္း မရွိေတာ့ဟုဆုိ

သစ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ေပး
ထုတ္ေစျခင္းကို အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္စတင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့
သစ္လုပ္ငန္း၊ သစ္ထုတ္ေရးဌာန ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံအတြင္း ကားေရာင္းခ်မႈ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာႏိုင္ဟု Bosch က ခန္႔မွန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကားေရာင္းခ်မႈသည္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅ဝ,ဝဝဝ ခန္႔
ျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာႏုိင္သည္ဟု
Bosch က ခန္႔မွန္းထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တ႐ုတ္က ဝယ္ယူမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ သၾကားတန္ခ်ိန္ရွစ္သိန္းခန္႔ ပံုေန

တ႐ုတ္ဘက္က သၾကားဝယ္ယူမႈ ရပ္နားလိုက္
ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ သၾကားတန္ခ်ိန္ရွစ္သိန္း
ေက်ာ္စုပံုေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသၾကားႏွင့္
ၾကံထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဒုတိယ
ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဌးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သံုးခု တည္ေဆာက္မည္

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ခရီးသြား၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ စည္ပင္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္
ဇက္ခင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗဟုိဘဏ္ ဒုဥကၠ႒မ်ား အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးမူဝါဒ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ သက္တမ္းျပည့္
ဒုတိယဥကၠ႒ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစလုိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတက အဆုိျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းအဆင့္အတန္းကို သံုးႏွစ္အတြင္း အဆင့္ ၁၀၀ ေအာက္ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဒုတိယသမၼတေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း၊
အဆင့္အတန္းမွာ လက္ရွိတြင္ အဆင့္ ၁၇၀ ေနရာ ရွိေနသည့္အတြက္ သံုးႏွစ္အတြင္း
အဆင့္ ၁၀၀ ေအာက္ ေရာက္ရွိရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု
ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြ်ဲႏြား တိရိစၦာန္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည္

လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး
ေမြးျမဴေရးက႑အတြက္ ယခင္ကျပည္ပတင္ပုိ႔ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ကြ်ဲ၊ႏြား တိရိစၦာန္မ်ားအား
လြတ္လပ္စြာ တင္ပုိ႔ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းဝယ္ယူရန္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ကမ္းလွမ္း

သီရိလကၤာႏုိင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္တန္ခ်ိန္
ငါးသိန္း ဝယ္ယူရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရး
ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး
အဖြဲ႕၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ေထာက္ပံ့ေရး အေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္မည္

စင္ကာပူကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ MOSB သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေထာက္ပံ့ေရး အေျခစိုက္စခန္းကုိ မြန္ျပည္နယ္
တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑