တုိးခ်ဲ႕ေကာက္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ အခြန္ဝင္ေငြ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ
အစိုးရသစ္၏ ပထမဆုံး ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၆–၁၇
တြင္ အခြန္အခေကာက္ခံရရွိမႈ ပမာဏသည္
လ်ာထားခ်က္ထက္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ပိုမို
ေကာက္ခံရရွိခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘဏ္မတည္ေငြရင္း၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ေငြမထုတ္ေခ်းရန္ ဗဟုိဘဏ္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္မတည္ရင္းႏွီးေငြ၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္
ပုိမုိသည့္ေငြေၾကးကုိ ေခ်းေငြအျဖစ္ထုတ္ေခ်းျခင္းမျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က
စည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရွယ္ယာ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္မလဲ

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်း
သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး
ေကာ္မရွင္ (Securities and  Exchange
Commission of Myanmar) SECM ေၾကညာခ်က္
တစ္ရပ္ကုိ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဟားခါးႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕တို႔တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္မည္

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဟားခါးႏွင့္
ပလက္ဝၿမိဳ႕တို႔တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေထာင္မည္
ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဆလိုင္း
အိုက္ဇက္ခင္ က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ထိုင္းအစိုးရေခ်းေငြအတြက္ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ရယူရန္ ျပင္ဆင္

ျမန္မာ–ထိုင္း နယ္စပ္ဆက္သြယ္မည့္ အာဆီယံအဆင့္ ႏွစ္လမ္းသြား အေဝးေျပးလမ္း
အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ထုိင္းအစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားေသာ ေခ်းေငြ ဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ
ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို သံုးလအတြင္း ရယူႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္
ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း

အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒၾကမ္းကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔
ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ တင္ျပခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာကုိ စီမံကိန္း ၂၄ ခုျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ထား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ား
အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ကူညီမႈသည္ ကန္ေဒၚလာ
ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု
ကမၻာ့ဘဏ္က ဇူလုိင္ ၄ ရက္က
ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သထုံၿမိဳ႕ စက္မႈနယ္ေျမတည္ေဆာက္ေရး အဆုိျပဳကုမၸဏီ ခုနစ္ခုအနက္ သုံးခုကုိ စိစစ္ၿပီးဟုဆုိ

မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕ စက္မႈနယ္ေျမ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ
အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းထားသည့္ ကုမၸဏီခုနစ္ခုအနက္ သုံးခုကုိ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး
ျဖစ္သည္ဟု အမွတ္(၃)အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)
ကုိ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အက္ဖ္အမ္အုိင္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ ႏွစ္သန္းခန္႔ ထပ္မံ တုိးျမင့္လာရန္ရွိ

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္းဝင္ျဖစ္ေသာ အက္ဖ္အမ္အုိင္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ
အေရအတြက္သည္ ၾသဂုတ္လေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏွစ္သန္းဝန္းက်င္ခန္႔တုိးျမင့္လာၿပီး
စုစုေပါင္းရွယ္ယာအေရအတြက္ ၂၅ သန္းခန္႔ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ Wave Money ႏွင့္ Grab တကၠစီဝန္ေဆာင္မႈတို႔ပူးေပါင္း

Grab ၏ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသူ
မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပသည့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ Wave Money ၏ e-wallet
platform ႏွင့္ Grab ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္မည့္ သေဘာတူလက္မွတ္ကုိ
ဇြန္ ၂၉ ရက္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑