သီလဝါတြင္ အေသးစားအငွားစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အငွားစက္႐ံု ေျမေနရာမ်ားတြင္ စတုရန္းမီတာ ၅ဝဝ မွ ၇၅ဝ
ထိရွိသည့္ အေသးစားအငွားစက္႐ံု ေနရာမ်ားထူေထာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာဂ်ပန္ သီလဝါ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ (MJTD) ၊ အိုဆာကာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (OCCI) ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တုိ႔က လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ
ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္တြင္ ေရးထုိးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို မ်ဳိးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ေဆး႐ံုသံုးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို မ်ဳိးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ မၾကာမီခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္
ဦးခင္ေမာင္လြင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္တြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား ေရးထိုး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုလ ၁၄ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ
Belt and Road Forum for International Cooperation သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသံုးခု လက္မွတ္
ေရးထုိးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ တစ္လအတြင္း လုပ္ငန္း ၃၆ ခုကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေဟာင္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳ

ယခုဘ႑ာႏွစ္သစ္ တစ္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၆ ခုကုိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း
ယခင္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအရသာ ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ရာထူးမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒအရ ဒုတိယ
ဥကၠ႒မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ဇူလိုင္လ
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဗဟုိဘဏ္
ဥကၠ႒႐ုံးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္က
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ Water Bus ဇြန္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေျပးဆြဲမည္

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ မွ ၃၇ သန္းၾကား
ကုန္က်မည့္ ရန္ကုန္ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး
Yangon Water Bus ကို ဇြန္လဒုတိယပတ္တြင္
စတင္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင့္တင့္ျမန္မာ
ကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိႏိၵယပဲသြင္းကုန္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပဲဲပုိ႔ကုန္ေစ်းႏႈန္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ထက္ဝက္အထိက်ဆင္း

အိႏိၵယႏုိင္ငံအစုိးရက ပဲသြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈရွိလာျခင္းေၾကာင့္
ျမန္မာ့ပဲစ်းႏႈန္းရရွိမႈ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း
အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကုိဦးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို Clean Coal Technology နည္းပညာျဖင့္ အသံုးျပဳမည္

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Mawlamyine
Cement Limited (MCL) ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၏
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳ
မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ
Clean Coal Technology နည္းပညာျဖင့္
လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္ ရန္ကုန္တကၠစီဝန္ေဆာင္မႈ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္သြားလာမႈမ်ားအတြက္
ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ဘတ္စ္ကားမ်ားၿပီးလွ်င္
ခရီးသည္မ်ား အသုံးျပဳမႈအမ်ားဆံုးမွာ တကၠစီ
ယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ အရည္အေသြးမီဆန္စက္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္
အရည္အေသြးမီ စပါးႀကိတ္ခြဲႏိုင္ေသာ ဆန္စက္
အေရအတြက္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး တန္ခ်ိန္
၁ဝဝ ႏွင့္အထက္ ႀကိတ္ခြဲႏိုင္သည့္ ဆန္စက္
မွာလည္း ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑