ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ေတာင္သာျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပယူနစ္သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ ထုတ္ေန

ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသုံးျပဳမႈအတြက္
တစ္ရက္လွ်င္ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ကုိ
ျမန္မာ-တ႐ုတ္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း၏
အဓိကဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိရာေနရာတစ္ခု
ျဖစ္ေသာ ေတာင္သာဓာတ္ေငြ႕ျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္း
(Off-take station) မွပို႔လႊတ္ေနေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး ေလာင္စာဆီသိုေလွာင္စခန္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၉၂ သန္း ထည့္ဝင္ထား

စြမ္းအင္က႑ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးေလာင္စာဆီသိုေလွာင္
စခန္းကုိ ယခုလ ပထမအပတ္တြင္ဖြင့္ခဲ့ၿပီး
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား
သည္ဟု Puma Energy Asia Sun ကုမၸဏီ
တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရေၾကာင္းတကၠစီေျပးဆြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ယခုလဆန္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ဟုဆုိ

ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းႏွင့္ လိႈင္ျမစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းတကၠစီမ်ားေျပးဆြဲမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လာမည့္တနလၤာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပးဆြဲခြင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေတာင္းခံထားေသာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇ဝ ကို YBPC စီမံမည္

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွရန္အတြက္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ခုုႏွစ္
ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ
ေတာင္းခံထားေသာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇ဝ ကို Yangon
Bus Public Company Limited က စီမံခန္႔ခြဲမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး
ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လွ်ပ္စစ္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးနည္းပညာကုိ စဥ္းစားရမည့္အခ်ိန္

ေက်ာက္မီးေသြးကေန နည္းပညာသံုး (Clean Coal
Technology) ကို အသံုးျပဳ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈဟာ
ကမၻာ့မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
သံုးေနၾကသလုိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့
မေလးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္
စတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ
သံုးစက္႐ံုေတြ တည္ေဆာက္ေနၾကပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုႏွစ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္း ပုိ႔ႏုိင္မလား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဳဟာ
စီမံကိန္းတြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ထိပ္ဆံုးက
ပါဝင္သည္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဆန္တန္ခ်ိန္
ႏွစ္သန္း တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္ မွန္းထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဥပေဒသစ္၊ လုပ္ထုံးသစ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းရေတာ့မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑

၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ မူဝါဒသစ္၊ ဥပေဒသစ္၊နည္း
ဥပေဒသစ္၊ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္သစ္မ်ားျဖင့္
ႀကိဳဆုိေနၿပီျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေငြတုိက္လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား က်ပ္ ၄ ဒသမ ၈ ထရီလ်ံဖုိး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္
လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကစုစုေပါင္း က်ပ္ ၄ ဒသမ ၈ ထရီလ်ံ (၄,၈၂၃ဘီလ်ံ)
ရရွိခ့ဲေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲမည့္ျဖစ္စဥ္ လုံးဝျဖစ္မည္မဟုတ္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ေျပာ

ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး လုံးဝျဖစ္
ေပၚလာဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ဗဟုိဘဏ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးဝင္းေသာ္က
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေမခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေခ်းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑