မ်က္စိအာ႐ံုထိခုိက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ Asus ေမာ္နီတာ

ထိုင္ဝမ္အမွတ္တံဆိပ္ Asus မွ မ်က္စိထိခုိက္မႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္Eye Care နည္းပညာပါဝင္ေသာ
VZ249H ေမာ္နီတာကို ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ေဖေဖာ္
ဝါရီလအတြင္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Epson Printer ႏွင့္ Scanner ေမာ္ဒယ္သစ္မ်ား ေစ်းကြက္တြင္းျဖန္႔ခ်ိ

ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အာရွေဒသတြင္ အေရအတြက္
၁၅ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ေသာ Epson အမွတ္
တံဆိပ္ Printer L series ေမာ္ဒယ္သစ္ေျခာက္မ်ဳိး၊
လုပ္ငန္းသံုး Scanner ေလးမ်ဳိးႏွင့္  Interactive Projectors ေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီဒုတိယပတ္
က ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္တြင္း စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကေမၻာဇဘဏ္က ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္

အေမရိကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိက္႐ုိက္ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ကေမၻာဇဘဏ္က
လုပ္ကုိင္လာႏုိင္ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားႏွင့္ပါ တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ဝန္ေဆာင္
ႏုိင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာဦးဝင္းလြင္
က မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုိင္းကုမၸဏီအခ်ဳိ႕၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ထုိင္းလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံစာတင္သြားမည္

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ရွိ ထိုင္း
ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က
လာေရာက္စစ္ေဆးသြားၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ထုိင္း
အစုိးရထံ ေပးပုိ႔သြားမည္ဟု သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လယ္ယာက႑ႏွင့္ အေသးစားအလတ္စားက႑အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား မေခ်းမေနရ ဗဟိုဘဏ္ ကန္႔သတ္မည္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား လယ္ယာက႑ႏွင့္အေသးစား၊
အလတ္စားက႑အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္
သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္၍ မေခ်းမေနရေခ်း
ေပးရန္ ဗဟိုဘဏ္က ကန္႔သတ္သြားမည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ဦးဝင္းေသာ္က
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမို
ကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊
စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စသည့္အခ်က္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေနာက္နုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြား
ေရးပိတ္ဆို႔မႈကိုရပ္တန္႔ေစခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ခက္ေနဦးမည့္ ဘဏ္အတုိးႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈသည္
အေရးပါလွသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အင္န္အယ္ဒီ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဟန္သာျမင့္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

အစုိးရသစ္တက္လာၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ရပ္တန္႔ေေနျခင္း၊  စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈတြင္ အားနည္းေနျခင္းတုိ႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္အလားအလာမ်ားကုိ အာဏာရ
NLD ပါတီ၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒
ဦးဟန္သာျမင့္ကုိ ျမန္မာတုိင္း(မ္)က ေတြ႕ဆုံ
ေမးျမန္းခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီမွာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္ေရး

၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၁ဝ လတာကာလေက်ာ္
အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အခြန္ႏႈန္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း အစိုးရအဖြဲ႕ သေဘာတူ

ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ သစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္ႏွင့္ ေရႊတုိ႔
အေပၚေကာက္ခံရန္ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္အခြန္ႏႈန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစုိးရအဖြဲ႕က
သေဘာတူၿပီး ယခုလ ၂၄ ရက္တြင္ အတည္ျပဳသြားမည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑