Monday, April 24, 2017

ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ အာဆီယံစီးပြားေရး
အသုိက္အဝန္း ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ေရး၊ နယ္စပ္
တစ္ေလွ်ာက္ကုန္သြယ္ေရး ဂိတ္ေပါက္သစ္ေဖာ္
ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑စီးပြားေရးပူးေပါင္းမူမ်ားကုိ
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဦးေဆာင္သည့္
အစုိးရအဖြဲ႕သစ္၏ ပထမကိုးလသက္တမ္းအတြင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေနသည္ အေမ
ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၄ဝ ခန္႔ေလ်ာ့နည္းသြားခ့ဲေၾကာင္း
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ျပသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဆမ္ေဆာင္း SUHD တီဗီ

HDR 1000 ကိုအသံုးျပဳထားေသာ ဆမ္ေဆာင္း
SUHD တီဗီသည္ သဘာဝႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးအေရာင္
မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး ေဘးေဘာင္ခတ္ထားမႈ မရွိ
ေသာ တီဗီအနားသတ္ျဖင့္ ပိုမိုေသသပ္ေသာဒီဇိုင္းကို
ဆမ္ေဆာင္းက ေစ်းကြက္တြင္း မိတ္ဆက္ထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Lenovo Desktop မ်ားကို အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်

Lenovo အမွတ္တံဆိပ္က Valentine's Day အထူး
အစီအစဥ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ
Lenovo Core i5 Desktop ကို Cash back
ေဒၚလာ ၄၅ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Core i3 ...

» အျပည့္အစံုသို႔

MPU ကတ္မ်ားအားလုံးကုိ ကမၻာ့စံလုံျခံဳေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ EMV စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရမည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ၫႊန္ခ်ဳပ္ေျပာ

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားထုတ္ေဝထားေသာ ေငြထုတ္ကတ္ႏွင့္ ေငြေခ်းကတ္မ်ားအားလုံးကုိ ကမၻာ့အသိ
အမွတ္ျပဳ လုံျခံဳေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္ နည္းပညာျမင့္ကတ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲသြားရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းေဆြက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အသုံးျပဳသူနည္းပါးေနဆဲ ကတ္စနစ္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းအမ်ားစု အေၾကြးကတ္ကုိ
ထုတ္ေဝလာေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးခ်ႏိူင္
ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ယူဦးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝုိင္း တာဝန္ရွိ
သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ား ထုိးက်ေနသျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳၾကရန္ ပထမျမန္မာပုဂၢလိကဘဏ္က အစုရွင္မ်ားကုိ တုိက္တြန္း

ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ား တစ္ဟုန္ထုိးက်ဆင္းေနျခင္း
ေၾကာင့္ အစုပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း
မျပဳရန္ ပထမျမန္မာပုဂၢလိကဘဏ္က ေၾကညာခ်က္
တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္လုိက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Diebold Nixdorf ကုမၸဏီက ဘဏ္လုပ္ငန္းအျပင္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္မ်ားအထိပါ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လက္လီဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္
ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္ငယ္မ်ားအထိပါ တုိက္႐ုိက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္
လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Diebold Nixdorf ကုမၸဏီတစ္ခုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာလုိက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အခြန္ရရွိမႈ လ်ာထားခ်က္ မျပည့္မီ

ယခု ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ဝက္အခြန္
လ်ာထားခ်က္တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အခြန္
ရရွိမႈသည္ လ်ာထားခ်က္မျပည့္မီေၾကာင္းႏွင့္ အျခား
အခြန္သုံးမ်ဳိးမွာလည္း လ်ာထားခ်က္ မျပည့္မီေၾကာင္း
သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ သြင္းခဲ့သည့္ ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိကားမ်ားကုိ စီးပြားကူးသန္းက သိမ္းယူမည္ မဟုတ္ဟုဆို

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္တင္သြင္းခဲ့ေသာ
ကားမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ပါက စီးပြားေရး
ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သိမ္းဆည္း
သြားမည္ဆိုသည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑