၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွသာ ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မည္

အေမရိကန္စြမ္းအင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ACO Investment Group LCC မွ တည္ေဆာက္
မည့္ ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္သာ
စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးခင္ေမာင္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေၾကးမံုသတင္းစာက စက္တင္ဘာလ၁ရက္ေန႔တြင္
ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္စြမ္းအင္ကုမၸဏီႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ဩဂုတ္လ၂၈ရက္ေန႔က
လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၎ကုမၸဏီက စက္႐ံုတစ္ခုလွ်င္ မဂၢါ၀ဂ္၁၅၀စီထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုႏွစ္ခုကို
ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ နဘူးအိုင္ႏွင့္ မိတၳီလာခ႐ိုင္ ၀မ္းတြင္းေဒသတို႔တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အၿပီး တည္ေဆာက္
သြားရမည္ျဖစ္သည္။

နဘူးအိုင္ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာမည့္ ဓာတ္အားကို ျမင္းၿခံ
၂၃၀ေကဗြီပင္မ ဓာတ္ခြဲအား႐ံုသို႔ ၂၃၀ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၀မ္းတြင္း
ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိမည့္ ဓာတ္အားကို သေျပ၀ ၂၃၀ေကဗြီ
ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ံုသို႔ ၂၃၀ ေကဗြီေအ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ကာ ဓာတ္အားေရာင္း၀ယ္
ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးကိုလည္း အျမန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဆိုပါအေမရိကန္ကုမၸဏီတို႔အၾကား အက်ိဳးအျမတ္
ခြဲေ၀မႈကိုမူ ယင္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑