အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ျပန္လည္တိုးတက္လာေစရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တိုက္တြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ပါက ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ ျပန္လည္တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ပါက ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ ျပန္လည္တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားအေျခအေနမွာ ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့ရ ၿပီးေနာက္ လက္ရွိတြင္
အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံတို႔၏ ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳထား သည့္ အထူးအခြန္ကင္း
လြတ္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးခ်ႏိုင္ပါက အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက အေနာက္အုပ္စုေတြရဲ႕ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြေအာက္ မွာ ၾကမ္း
တမ္းတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ ရပါတယ္။ အေနာက္ေဈးကြက္ပ်က္စီးသြားခ်ိန္ မွာ အေရွ႕အုပ္စု
ေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္နဲ႔ ကိုရီးယား ေဈးကြက္ေတြကိုပဲမွီၿပီး ရပ္တည္ခဲ့ရတယ္။ အခုအစိုးရသစ္လက္
ထက္မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ အထူးအခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြေၾကာင့္
ေပ်ာက္ဆံုးသြား တဲ့ ေဈးကြက္ကို ျပန္ရေနပါၿပီ" ဟု အသစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံခဲ့ရ
သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးကေျပာသည္။

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စီးပြား ေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း
က႑တြင္ ထိပ္ဆံုးမွပါ၀င္လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
ထိုက႑သို႔၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ သမၼဂတုိ႔၏ အားၿပိဳင္ေနမႈ
မ်ားေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အလားအလာသည္ ပိုမို တိုးတက္လာေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ
အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

"၂၀၀၃ ကစခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဟာ ၂၀၁၃ မွာ ျပန္ပြင့္လာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ ကလဲ
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ခ်ဳပ္ထည္ေတြကို ၀ယ္ယူ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ ၂၀၁၂ ထဲ မွာ ႏ႕ ကေပးတဲ့ အထူးအခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနေပမဲ့ တရား ၀င္ ေၾကျငာတာက ၂၀၁၃ မွဆိုေတာ့ မႏွစ္က စၿပီးေတာ့မွ ဥေရာ
ပႏိုင္ငံေတြကလည္း သူတို႔ ရထားတဲ့ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀အသံုး ခ်လာၾကၿပီး အရင္က
ထက္တိုး၀င္လာတယ္။ မႏွစ္ကနဲ႔ ဒီႏွစ္ရဲ႕လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဂ်ပန္က ပထမေနရာမွာရွိေနတုန္းပါပဲ။
ၿပီးမွ ကိုရီး ယား နဲ႔ EU ရွိေနတာ။ ဒီႏွစ္အကုန္ထိလည္း ဒီလိုပံုစံပဲ သြားေနမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထား
တယ္ " ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑မွ ျပည္ပသို႔
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ ႀကီးမား ေသာ
အေျပာင္းအလဲမရွိပါက 'ကန္'ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံအထိတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း
ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

"အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ၀င္လာၿပီဆုိေတာ့ ဒီႏွစ္အကုန္ထိ ဂ်ပန္က ထိပ္ဆံုးက
သြားေနမွာျဖစ္ေပမဲ့ ေနာက္ႏွစ္ ေတြမွာ ဂ်ပန္ကဒီေနရာမွာပဲ ဆက္ရွိေနပါ့ မလားဆိုတာကေတာ့
အဲဒီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေပၚမူတည္ေနတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လည္း တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔လုပ္ကုိင္ေနတဲ့
ေဈးကြက္ ကေန အာဆီယံဘက္ကိုေရႊ႕ဖို႔ အင္တုိက္အား တိုက္ႀကိဳးပမ္းေနတယ္။ သူတို႔အဓိက
စဥ္းစား ေနတာက ျမန္မာနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံေတြပါ။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ေဈးကြက္အရတင္သြင္း တဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏႈန္းကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္တိုး
လာေနေပမဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံက ေဈးကြက္ရဲ႕ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုးရမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္
ရမယ္ " ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ
ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေပါင္း ၂၀၀
ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အေနာက္ေဈးကြက္သုိ႔ တင္ပုိ႔ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တုိ႔ႏွင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္ ကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ မခံရမီအခ်ိန္က မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
က႑ကို အရွိန္ျမႇင့္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ အသင္း၀င္စုစုေပါင္း ၃၃၂ ဦးရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑