အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားလာ

အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးလာမႈႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ မလံု
ေလာက္သည့္အတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဘာသာျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အပို
၀င္ေငြရွာသည့္အလုပ္တစ္ခု အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လာၾကေၾကာင္း အခ်ိန္ပိုင္းဘာသာျပန္သည့္လူငယ္
မ်ားက ေျပာသည္။

"ဘာသာျပန္တာက တစ္မ်က္ႏွာကို ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး ျပန္ရတာဆိုေတာ့ အလုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ
လုပ္လို႔ရလို႔ အဆင္ ေျပတယ္။ အပို၀င္ေငြလည္းရၿပီး အဂၤလိပ္စာ လည္း တိုးတက္တာေပါ့။ ၿပီး
ေတာ့ အေတြ႕ အၾကံဳလည္းရတယ္" ဟု အခ်ိန္ပိုင္းဘာသာျပန္သည့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ရွိ ကိုရဲမင္း
က ေျပာသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း လူငယ္ အမ်ားစုမွာ အဂၤလိပ္စာကိုေလ့လာသင္ယူ ၾကၿပီး ဘာသာ
ျပန္ျခင္းကိုလည္း စိတ္၀င္စား လာၾကသည့္အတြက္ ဘာသာျပန္သူမ်ား လာကာ ေပးေခ်သည့္
ေဈးႏႈန္းမွာလည္း ယခင္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ေငြေပးေခ်တာက အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔လည္း ဆိုင္တယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ လူေတြ ကေတာ့
တစ္မ်က္ႏွာကို ေငြအမ်ားႀကီး ရတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိဘဲ စလုပ္တဲ့သူေတြဆို A4 တစ္မ်က္ႏွာကို ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ပဲ ေပးတာမ်ဳိးေတြလည္းရွိတယ္။ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့
ေက်ာင္းသားေလးေတြ ကေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳရေအာင္ လုပ္ၾက တယ္" ဟု အသက္ ၂၃ ႏွစ္
အရြယ္ မေ၀က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ဘာသာျပန္သည့္လုပ္ငန္း
မ်ား ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္တည္
ရွိလာၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တစ္မ်ဳိးတည္း မဟုတ္ဘဲ အျခားဘာသာစကားတတ္ေျမာက္သူ
မ်ားအတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"႐ုပ္ရွင္ေတြကို ဘာသာျပန္တာက ေဈး မတူဘူး။ တခ်ဳိ႕က ေျပာတဲ့အတိုင္းပဲ ဘာသာ ျပန္လိုက္
တာဆိုရင္ ေဈးကနည္းတယ္။ အေခြ တစ္ေခြလံုးကိုၾကည့္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာဆို
ရင္ တစ္ကားကို အနည္း ဆံုး ေလးေသာင္းေလာက္ရတယ္" ဟု အသက္ ၂၀ အရြယ္ မႏွင္းႏွင္းခိုင္
က ေျပာသည္။

ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကိုင္ရန္မွာ တစ္ရက္တြင္ ျပန္ဆိုလိုသည့္ စာမ်က္ႏွာကို
အတိအက်ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ မျဖစ္ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုသာ လုပ္ခ်င္သူပိုမ်ားေၾကာင္း
မေ၀က ေျပာသည္။ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ကိုလင္းလင္း က "ဘာသာျပန္က အခ်ိန္ပိုင္းပဲလုပ္
ခ်င္ၾကတယ္။ တစ္မ်က္ႏွာကို ဘယ္ေလာက္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ ေဈး
အဆင္မေျပရင္လည္း ျငင္းလုိ႔ရတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္က်ေတာ့ သူတို႔ခိုင္းသေလာက္လုပ္ရ
တာေလ။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ ေတြ အမ်ားႀကီးခ်ိတ္ၿပီးေတာ့ ဘာသာျပန္ လုပ္ရတာက ပိုအဆင္ေျပ
တယ္။ အေတြ႕ အၾကံဳရွိရင္ ရွိသေလာက္ ပိုအဆင္ေျပတယ္" ဟု ေျပာသည္။

"အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့သူေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းတက္လာတဲ့သူေတြဆိုရင္ ဘာသာျပန္ခက ပိုၿပီး
ရတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္ နာမည္ရတဲ့ကုမၸဏီမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိမွ
ပိုအဆင္ေျပတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဘာသာျပန္သည့္ေနရာတြင္ ျပန္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္၍လည္း ေဈး ႏႈန္းကြာၾကား
ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ဥပေဒေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ျပန္ရသည့္အခါ တြင္ ေငြေၾကးအေျမာက္
အျမားရသည္ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မေနျခည္က ေျပာသည္။

"ဥပေဒဆုိင္ရာေတြကိုဘာသာျပန္တာ က ေငြအရမ္းရတယ္ဆိုေပမယ့္ အရမ္းလည္းတာ၀န္ႀကီး
တယ္။ အေတြ႕အၾကံဳ အရမ္းရွိတဲ့ သူေတြပဲ ျပန္ၾကတာ" ဟု ၎ကေျပာသည္။ ဘာသာျပန္လုပ္
ငန္းသည္ ၀င္ေငြရရွိမႈနည္းလာေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳရရွိရန္ႏွင့္ အပို၀င္
ေငြရရွိေစ သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ုအျဖစ္တည္ရွိေနေၾကာင္း လည္း ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑