ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေတြ ပိုျပလာေပမယ့္ စိုးရိမ္စရာမရွိဘူးဆိုတဲ့ ၂၀၁၄ ကုန္သြယ္ေရး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ရဲ႕ ျမန္မာ့ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ က႑ကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ကုန္ သြယ္မႈပမာဏ
ေတြက ကိန္းဂဏန္းေတြ အရေတာ့ အေတာ္ေလးကို သိသိသာသာ တိုးတက္လာတာ ေတြ႕ရပါ
တယ္။ တိုးတက္ လာတယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာ ပို႔ကုန္က သိပ္အမ်ားႀကီးမဟုတ္ဘဲ သြင္းကုန္ပိုင္းက
ေတာ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို တက္လာတာျဖစ္ ပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ကာလတူအခ်ိန္
က ကုန္သြယ္ တန္ဖိုးေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ့ မယ္။

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ သြင္းကုန္တန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာ
၈ ဒသမ ၉၀၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ သြင္းကုန္တန္ဖိုးက
ေတာ့ သိသိသာသာတက္လာခဲ့ၿပီး 'ကန္'ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၃၃၄ ဘီလ်ံအထိ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

ပို႔ကုန္အပိုင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ
ပို႔ကုန္တန္ဖိုးက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆၆၂ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဒီဇင္
ဘာ ၁၂ ရက္အထိ တန္ဖိုး ကေတာ့ 'ကန္'ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁၂၂ ဘီလ်ံ ဖိုးအထိ ရွိလာခဲ့တာ
ေၾကာင့္ ေျပာပေလာက္ တဲ့ပမာဏအထိ တက္လာတာေတာ့ မဟုတ္ ပါဘူး။

အစမွာေဖာ္ျပခဲ့သလို သြင္းကုန္အပိုင္းမွာ မႏွစ္ကထက္ ပမာဏအမ်ားႀကီး တက္လာရ တဲ့
အေၾကာင္းကေတာ့ အဓိကအေနနဲ႔ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းလို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီး
ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြသြင္းေနတာ ရယ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္
မရွင္ကခြင့္ျပဳထား ၿပီးျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ
အတြက္ လိုအပ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းေတြ၊ စက္ ယႏၲရားေတြသြင္းေနၾကတာေတြေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အၾကံေပး စီးပြားေရးပညာရွင္
ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

"ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သြင္းတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၁၂ ေနာက္
ပိုင္းကစၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မွာ မ်ားလာတာဆိုေတာ့ အဲဒါေတြ
အတြက္ သြင္း တာေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုသီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္မွာလည္း စက္႐ံုေတြက
စၿပီး ေဆာက္ေနၿပီေလ။ အဲဒါေတြအတြက္ သြင္းတာေတြကလည္း မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သြင္း
ကုန္အပိုင္းက ပို႔ကုန္ထက္ပိုၿပီး သိသိသာသာ မ်ားေနတာပါ"လို႔ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ က
ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္အရလည္း
ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းကိုၾကည့္ရင္ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း
အေနအထားမွာ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑က ထိပ္ပိုင္း မွာဦးေဆာင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္
ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ဟိုတယ္စီမံကိန္းေတြက လည္း သြင္းကုန္ပမာဏမ်ားျပားမႈမွာ တစ္
တပ္ တစ္အား ပါ၀င္ခဲ့မယ့္အေနအထား ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အပိုင္း ျဖစ္တဲ့
ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈက႑ကို ထပ္ၿပီး ေတာ့ ဆန္းစစ္ပိုင္းျခားၾကည့္ဦးမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-၁၄
ဘ႑ာႏွစ္မွာ တစ္ႏွစ္တာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၉၆ ဘီလ်ံ
ေလာက္ရွိၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ လက္ရွိ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပိုင္းအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလ်ံ
ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္လို႔ က်န္တဲ့သံုးလေလာက္အတြင္းမွာ ပမာဏအမ်ားအျပား ထပ္မံျမင့္တက္လာႏိုင္
ၿပီး ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလ်ံကေန ၃၀ ဘီလ်ံေလာက္ အထိ ေရာက္လာႏိုင္တယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ပို႔ကုန္အပိုင္းကို ထပ္ၿပီးေတာ့သံုးသပ္ ၾကည့္ရရင္ အဓိကက်တဲ့ကုန္ပစၥည္းအမည္ေတြရဲ႕အေန
အထားက ေက်ာက္ျဖဴကေန တ႐ုတ္ကိုပို႔တဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း က စတင္လည္ပတ္ေနၿပီ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ပကို ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈအပိုင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္
သြားပါ တယ္။

ၿပီးေတာ့ မႏွစ္ကတည္းက အရွိန္ျမင့္ လာတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္က႑ပို႔ကုန္ေတြကလည္း ဒီႏွစ္ထဲမွာ
ပိုၿပီးေတာ့ အရွိန္သြက္လာပါ တယ္။ အျခားကုန္ပစၥည္းအမယ္ေတြကိုဆက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရ
ထြက္ကုန္နဲ႔ ပဲမ်ဳိးစုံ တင္ပို႔မႈကေတာ့ မႏွစ္ကအေနအထားကို မမီ ေသးဘဲ ေလ်ာ့နည္းေနေသးၿပီး
ဆန္နဲ႔ ေျပာင္း ကေတာ့ မႏွစ္ကထက္ သိသိသာသာ မ်ားေနၿပီး ႏွမ္းမ်ဳိးစုံကလည္း အနည္းငယ္
တက္လာပါတယ္။ ပို႔ကုန္နဲ႕ သြင္းကုန္တို႔ရဲ႕ကြာဟမႈအေနအထားက ကာလတူအေနအထားခ်င္း
ႏိႈင္း ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ အထိ ကုန္
သြယ္မႈလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၃၇ ဘီလ်ံပဲရွိေပမယ့္ လက္ရွိဘ႑ာ ႏွစ္ျဖစ္တဲ့
၂၀၁၄-၁၅ ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ အထိ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂၁၁
ဘီလ်ံအထိ ရွိေနတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီေတာ့ မႏွစ္ကနဲ႔စာရင္ ဒီႏွစ္မွာ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြက သံုးဆနီးပါးေလာက္အထိ ျမင့္လာတဲ့အေန
အထား ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေတြ တအားႀကီး ျမင့္တက္လာတာက တိုင္းျပည္
စီးပြားေရး အတြက္ စိုးရိမ္စရာအေနအထားမ်ားရွိေန မလားဆိုတာကလည္း သံုးသပ္ၾကည့္ရမယ့္
အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုကုန္သြယ္မႈလိုေငြေတြ မႏွစ္ကထက္ သံုးဆေလာက္ တက္လာေပမယ့္ စိုးရိမ္စရာအေနအထား
မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဒါက္တာေမာင္ ေအာင္က သံုးသပ္ပါတယ္။ "သြင္းကုန္အပိုင္းကိုၾကည့္ရင္ စီမံကိန္း
ႀကီးေတြအတြက္လိုတဲ့ စက္ယႏၲရားေတြ ကို ေငြပမာဏနဲ႔ စာရင္းသြင္းထားေပမယ့္ တကယ္တမ္း
က်ေတာ့ အဲဒါေတြအတြက္က တကယ္ပိုက္ဆံကုန္တာ မဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒါေတြက ေနာင္
အနာဂတ္မွာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ ျမင့္တက္လာေအာင္ လုပ္ ေပးမယ့္ဟာေတြျဖစ္
ပါတယ္" လို႔ ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑