ျပည္ပဆန္တင္ပို႔သည့္ ေဈးကြက္ ျပန္ေကာင္းလာ

လြန္ခဲ့သည့္တစ္လေက်ာ္ခန္႔အထိ တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔သည့္ ဆန္ေဈးကြက္ တုံ႔ဆိုင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေျခအေနျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔
ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ သန္းခြဲခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္း
ေရးမႉး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းမွစတင္ကာ တ႐ုတ္ေဈးကြက္ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါး က်ဆင္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ မရ ႏိုင္ဟု ထင္ထားရာမွ ယခု
တစ္ဖန္တ႐ုတ္ ေဈးကြက္သည္ ႏို၀င္ဘာလလယ္ပိုင္း မွစတင္၍ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ တန္ခ်ိန္တစ္သန္းခြဲအထိ တင္ပို႔ ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္လာၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ့အထင္ေတာ့ တစ္သန္းခြဲ အထက္ေတာင္ ေရာက္သြားႏိုင္တယ္ထင္ တယ္။ တ႐ုတ္
ေဈးကြက္ရဲ႕ အေနအထား ကလည္း အရင္အေနအထားနီးပါးေလာက္ အထိ ျပန္ေရာက္ေနပါၿပီ"
ဟု ဦးလူေမာ္ျမင့္ ေမာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔
ဆန္ တင္ပို႔မႈသည္ ဒီဇင္ဘာလလယ္အထိ တန္ခ်ိန္ ကိုးသိန္းနီးပါးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ ငံဆန္စပါး
အသင္းခ်ဳပ္၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး တစ္ရက္လွ်င္မူဆယ္မွတစ္ဆင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂,၀၀၀ ခန္႔
တင္ပို႔လ်က္ရွိ ေၾကာင္းကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဥေရာပ ႏိုင္ငံ
မ်ားျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္၊ ႐ူုေမနီးယား၊ ခ႐ိုေအးရွား၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔သို႔ တစ္လလွ်င္ ဆန္
တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔တင္ပို႔လ်က္ရွိကာ ယခုႏွစ္တြင္ အသစ္ရရွိလာေသာ ေဖာက္သည္သစ္
သီရိလကၤာႏိုင္ငံ သို႔လည္း တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က "အီးယူေဈးကြက္ ရဲ႕ေဈးႏႈန္းက ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းေနပါတယ္။
အခုဒီဇင္ဘာကေန လာမယ့္ ဧၿပီ ေလာက္အထိက အာဖရိကကိုပို႔တဲ့ရာသီဆို ေတာ့ သူ႔ဆီကို
လည္းတစ္လႏွစ္ေသာင္း ေလာက္ထြက္မွာပါပဲ" ဟု ေျပာသည္။ တ႐ုတ္ေဈးကြက္သည္ ယမန္
ႏွစ္က ၂၅ မွတ္ဆန္မ်ားကို အဓိက၀ယ္ယူခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အရည္အေသြး ျမင့္
မားသည့္ ဆန္မ်ားကိုပိုမို၀ယ္ယူလာ လ်က္ရွိကာ ဆန္အမ်ဳိးအစားခ်င္းတူလွ်င္ ဥေရာပကို တင္ပို႔ရာ
တြင္ရရွိေသာ ေဈးႏႈန္း ထက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုရရွိလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္သို႔ ဆန္
တင္ပို႔ရာတြင္ ကားကို အဓိကသံုးစြဲေနရျခင္းေၾကာင့္ တစ္တန္လွ်င္ရန္ကုန္မွမူဆယ္အထိ က်ပ္
ခုနစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ ရွစ္ေသာင္းအထိ ကုန္က်ေနကာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔ျခင္း ထက္ ႏွစ္ဆ
ခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔သည့္ေဈးကြက္သည္ ယခင္ကနီးပါးအေနအထား
အထိ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အစိုးရဘက္က တရား၀င္ခြင့္ျပဳမႈမရွိ
ေသးပဲ ျဖစ္ကာ အဆိုပါေဈးကြက္တရား၀င္ျဖစ္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံအထူးေကာ္မတီမ်ား၏ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အထက္ပါကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံေကာ္မတီမ်ား ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအရ တ႐ုတ္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ဆန္တင္ပို႔ျခင္းကို လာမည့္ဇန္န၀ါရီတြင္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းျဖင့္ စတင္
ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပ
သို႔တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ဆန္ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိကို၀ယ္ယူခဲ့သည့္ အႀကီးဆံုးဆန္
ေဖာက္သည္ျဖစ္လာ သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ကုန္သည္ မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္မ်ားကို
တရား၀င္ တင္သြင္းပါက လက္ရွိေကာက္ခံသည့္ သြင္း ကုန္ခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ႏို၀င္ ဘာ
လအတြင္းမွ စတင္ကာ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး
အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးရဲမင္းေအာင္ က" အခုအတိုင္းသာ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲအခြန္
ေပးရေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တ႐ုတ္ကုန္ သည္ေတြ တြက္ေျခကိုက္သြားပါၿပီ။

ျမန္မာ အတြက္လည္း ဆန္ကို တ႐ုတ္ဘက္တရား ၀င္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္သာသြား တယ္
လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့"ဟု ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္ဒါဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ဆန္
အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ ေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း စတင္ပြင့္လန္းလာသည့္ တ႐ုတ္ ေဈးကြက္သို႔ ၆၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တင္ပို႔မႈ ျဖင့္ ၄၆ ႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ပမာဏအျဖစ္ ျပည္ပသို႔ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁
ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္း
ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑