အေကာက္ခြန္ ေျဖေလွ်ာ့မႈ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေဆာင္ရြက္မည္

အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္
အေကာက္ခြန္ေျဖေလွ်ာ့မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန အာဆီယံအေကာက္ခြန္ပူးေပါင္း ေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္
ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းလြင္က ေျပာသည္။

အေကာက္ခြန္ ေျဖေလွ်ာ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္မဟုတ္ေသာ အတားအဆီးမ်ား
စိစစ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ကို တိုးတက္မႈအဆင့္အမွတ္ ၆၀ ေက်ာ္ထိ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ကာ
အာဆီယံစီးပြား ေရး အသိုက္အ၀န္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေပးထားခ်က္မ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္
တြင္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို
တစ္ဆင့္ခ်င္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏိုင္မွာပါ။ ဒါကလည္း
ႏိုင္ငံအတြက္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ ရာ ေနာက္ဆုံးထိလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ က႑ေတြကို ေနာက္
ဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနထိ ေဆာင္ရြက္တဲ့သေဘာပါပဲ" ဟု ဦးဆန္းလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အေကာက္ခြန္ သုညရာခိုင္ ႏႈန္းထိ ေျဖေလွ်ာ့ရန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပစၥည္း စာရင္း
၉,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ယင္းစာရင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ
ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။

"အေရးႀကီးစာရင္းအေနနဲ႔ေတာ့ ၁၁ လိုင္းေလာက္က်န္မွာပါ။ အထူးသျဖင့္ အရက္ ဘီယာ၊
ေက်ာက္စိမ္း၊ ေဆး၀ါး စတဲ့လိုင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလိုင္းေတြ
လည္း သုညရာခိုင္ႏႈန္းထိ အေကာက္ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္" ဟု ကုန္သြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန စာသုံး သူေရးရာဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးစိုး၀င္းက ေျပာသည္။ အာဆီယံ
စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က အေကာက္ခြန္ေျဖေလွ်ာ့
မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲ အတည္ျပဳႏိုင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရန္ က်န္ရွိေနၿပီး အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေၾကာင္း အာဆီယံစီးပြား
ေရး အသိုက္အ၀န္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးသိန္းက ေျပာသည္။

အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ အေကာက္
ခြန္ေျဖေလွ်ာ့မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး အကူအညီႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
အေကာက္ခြန္ ဌာနတို႔၏ ကူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရက ယန္းသန္း
ေပါင္း ၃,၉၉၀ ေထာက္ပံ့ေပးထား ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑