ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္တြင္ ဒတ္ခ်္ ေရနံလုပ္ငန္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Royal Dutch Shell သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက Mitsui Oil Exploration
(MOECO) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္သုံးခု၌ ေရနံႏွင့္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၂၁၅
သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက အျပန္အလွန္ သေဘာတူလက္မွတ္
ေရးထိုးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေက်ာ္ ေရနံကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Shell ႏွင့္ MOECO ကုမၸဏီတုိ႔သည္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ
လုပ္ကြက္အမွတ္ AD-09၊ AD-11 ႏွင့္ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပိုင္းရွိ လုပ္ကြက္အမွတ္ MD-05
မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အေပၚခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား
ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က
ကမ္းလြန္တင္ဒါတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရ သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား
ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ရာ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္
သုံးခုႏွင့္ ေရနက္ပိုင္း လုပ္ကြက္တစ္ခုတုိ႔ကို လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Royal Dutch Shell ႏွင့္ Mitsui Oil Exploration တို႔ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ ကမ္းလြန္ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္ သုံးခု၏ တည္ေနရာမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - Royal Dutch Shellနယ္သာလန္အေျခစိုက္ Royal Dutch Shell ႏွင့္ Mitsui Oil Exploration တို႔ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ ကမ္းလြန္ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္ သုံးခု၏ တည္ေနရာမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - Royal Dutch Shell

"တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ အတြက္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြက မရွိ မျဖစ္ အေရးပါ
ပါတယ္။ ဟုိက္ဒ႐ုိကာဗြန္ ခုိေအာင္း ပမာဏကို တစ္စထက္တစ္စ တုိးတက္ရွာေဖြေရးဟာ စြမ္းအင္
၀န္ႀကီးဌာန ရဲ႕ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္" ဟု စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီး ဦးေဇယ်ာေအာင္က Shell ႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထုိးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ Royal Dutch Shell သည္
ပထမအႀကိမ္ ကမ္းလြန္တင္ဒါ အမ်ားဆုံး အေနအထားျဖင့္ လုပ္ကြက္ သုံးကြက္အထိ ရခဲ့ျခင္း
လည္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အမ်ားဆုံးပမာဏျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
လုပ္ကိုင္သြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။ "အခုလုိ ေရနက္ပိုင္း လုပ္ကြက္ေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ
အေပၚ ခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္ ေတြ လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိပါတယ္" ဟု Shell ၏
အာရွႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ေဒသဆုိင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ မစၥတာ ဂေရမီစမစ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္သုံးခုမွာ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ ေရအနက္ မီတာ ၃,၀၀၀ ခန္႔တြင္
ရွိေနၿပီး စုစုေပါင္း စတုရန္း ကီလုိမီတာ ၂၁,၀၀၀ က်ယ္၀န္းေၾကာင္း Shell ကုမၸဏီ၏ သတင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑