ကားလ္စ္ဘာ့ဂ္က ျမန္မာျပည္ေဈး ကြက္တြင္၊ဘီယာႏွစ္မ်ဳိး၊ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္း Tuborg က ကမကထျပဳေပးေသာ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမေပၚရွိိ TITAN ေရကစား မ႑ပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ- ကားလ္စ္ဘာ့ဂ္ျမန္မာယခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္း Tuborg က ကမကထျပဳေပးေသာ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမေပၚရွိိ TITAN ေရကစား မ႑ပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ- ကားလ္စ္ဘာ့ဂ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္ေနာက္ခံလုပ္ငန္းမ်ား က လႊမ္းမိုးထားေသာ ျပည္တြင္းဘီယာ
လုပ္ငန္းက႑အတြင္း ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ ရန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္
ေရာက္ရွိလာသည့္ ပထမဦးဆံုး ျပည္ပထုတ္လုပ္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ Carlsbergသည္ Turborg ႏွင့္ ႐ိုးမဘီယာႏွစ္မ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ခ်က္လုပ္ကာ ေဈးကြက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းဘီယာႏွစ္မ်ဳိးသည္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိေရးအတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္
သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္မီ ေဈးကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ Carlsberg Group
သည္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ေကာင္းလွသည့္ ဘီယာ ေဈးကြက္တြင္း ထိေရာက္စြာ
၀င္ေရာက္ႏိုင္ ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ အရက္ လံုး၀မေသာက္ၾကေၾကာင္း
စစ္တမ္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေတာ္ အတန္ အသံုးမျပဳရေသးသည့္ ျမန္မာ့
ဘီယာေဈးကြက္သည္ ျမန္မာၿမိဳ႕ျပ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ အခြင့္အလမ္းႀကီး တစ္ရပ္ရွိ
သည္ဟု ကားလ္စ္ဘာ့ဂ္ ျမန္မာ ေဈးကြက္ဒါ႐ိုက္တာ မစ္ခရစ္တင္န္ဆင္န္ က ေျပာသည္။

အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာကားလ္စ္ဘာ့ဂ္ကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာ ၅၁
ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ထားၿပီး ပဲခူးတြင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ တန္ ဘီယာခ်က္ စက္႐ံုဖြင့္ထားေသာ
ျမန္မာဂိုးလ္ဒင္းစတား ဘ႐ူ၀ယ္ရီစ္ (MGS) ႏွင့္ Carlsberg သည္ စီးပြားဖက္
အျဖစ္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ အမ္ဂ်ီအက္စ္၏ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းသည္ ျမန္မာ တိုင္း(မ္) သတင္းစာ
ထုတ္ေ၀သည့္ ျမန္မာ ကြန္ဆိုလီဒိတ္တက္ မီဒီယာ၏ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြေနာက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထက္ၾကပ္မကြာလုိက္ခဲ့ၾကတာပါ။
ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အရ တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ေတြက
လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အားတက္ေစပါတယ္။ ဒီမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းပဲလို႔
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္" ဟု ကားလ္စ္ဘာ့ဂ္ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယ ဥကၠ႒
Roy Bagattini ကေျပာသည္။

"လာမယ့္ႏွစ္ေတြထဲမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာတဲ့အခါ ျမန္မာဘီယာေဈး
ကြက္လည္း အခိုင္အမာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္"
ဟု ၎ကေျပာ သည္။

Tuborg ဘီယာမ်ားကို စည္ပိုင္း၊ သံဘူးႏွင့္ ပုလင္းမ်ားျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး
႐ိုးမအမွတ္တံဆိပ္ဘီယာမ်ားကိုမူ ယခုအခ်ိန္အထိ စည္ပုိင္းႏွင့္ သံဘူးမ်ား ျဖင့္သာေဈးကြက္
တြင္း ေရာင္းခ်ေနေသး သည္။ အဆိုပါ အစုစပ္လုပ္ငန္းသည္ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္
ယမကာ တစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ေဈးကြက္တြင္းသတ္မွတ္ခံ ရမည့္ Carlsberg အမွတ္တံဆိပ္ ဘီယာ
ကိုလည္း ထုတ္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ဦးစီးလုပ္ကိုင္
လ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္က ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာ
ဘီယာမွာ ျမန္မာ့ဘီယာေဈးကြက္ကို အဓိက လႊမ္းမိုးထား ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းႏွင့္
အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး Carlsberg က အဆိုပါ ဘီယာအမွတ္တံဆိပ္ ႏွစ္မ်ဳိးကို
ထုတ္လုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ဘက္ ဒတ္ခ်္ကုမၸဏီ Heinken
သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ဘီယာ ခ်က္စက္႐ံုျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္း မၾကာမီ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္က တင္သြင္းသည့္ ေမွာင္ခိုကုန္မ်ားမပါ၀င္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ တရား၀င္
ဘီယာေဈးကြက္တြင္ ဘီယာ ေရာင္းအားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လီတာ ၁၇၂ သန္းရွိၿပီး
အဆိုပါႏႈန္းထားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု
Euromonitor International ကျပဳလုပ္ ေသာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေဒၚလာျဖင့္တြက္ခ်က္ပါက ဘီယာ ေရာင္းအားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၆၅ သန္းရွိၿပီး
၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဘီယာေရာင္းအား ေဒၚလာ
၆၇၅ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္
၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမည္ဟု Euromonitor က ခန္႔မွန္းထားသည္။ Carlsberg
၏ ႐ိုးမအမွတ္တံဆိပ္ဘီယာ ကို ျမန္မာအႀကိဳက္အရသာႏွင့္ ကိုက္ညီ ေအာင္ ဆန္ကို
အသံုးျပဳကာ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း မစ္ခရစ္တင္န္ဆင္န္က ေျပာသည္။
"ျမန္မာတစ္ေယာက္ေယာက္ကို သူတုိ႔ ဘာလိုခ်င္လဲလို႔ ေမးၾကည့္လိုက္ပါတယ္။
အဲဒါကို သူတို႔အခုရေနပါၿပီ" ဟု ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ပင္ပန္းလွသည့္ တကယ့္ေလာကမွ
ေအးခ်မ္း ၿငိမ္သက္သည့္ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာထဲေရာက္ရွိႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည့္
႐ိုးမဘီယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကားလ္စ္ဘာ့ဂ္ျမန္မာ ေဈးကြက္ဒါ႐ိုက္တာ မစ္ခရစ္တင္န္ဆင္န္က
ေျပာသည္။

"႐ိုးမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူတိုင္းေျပာၾကတာ ကေတာ့ အထုပ္အပိုးေတြအားလံုးကုိခ်ၿပီး
ေတာင္ထိပ္မွာ ထိုင္ေနရသလိုပဲ လူကိုလန္းဆန္းသြားေစပါတယ္တဲ့" ဟု ၎က
ေျပာသည္။ "ဒီဘီယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆ တစ္ခုကေတာ့ အရာအားလံုး
အလ်င္္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေလာက္ စိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔
အပန္းေျဖဖို႔လိုေန တယ္ဆိုတာပါပဲ" ဟု မစ္ခရစ္တင္န္ဆင္န္က ေျပာသည္။ Carlsberg
သည္ ဘီယာခ်က္လုပ္ရာတြင္ ကိုးဂဏန္းကုိ အေကာင္းဆံုးနံပါတ္အျဖစ္ ယူဆၾကသည့္
ျမန္မာမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆတစ္ခုကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ထည့္
သြင္းထားသည္။ ယင္းမွာ ႐ိုးမဘီယာ၏ အယ္လ္ကိုေဟာပါ၀င္မႈသည္ ဂဏန္းႏွစ္ခုေပါင္းလွ်င္
ကိုးရသည့္ ၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။


 

သီရိမင္းထြန္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑