ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေရႊေပးသြင္းရန္က်န္ေသာ ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တရားစြဲဆိုမည္

သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ
ခြဲေ၀ခံစားသည့္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္သည္
ေရႊစင္ပိႆာခ်ိန္ ၂၀၀ နီးပါး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း
တရားစြဲသြားမည္ဟု သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၂)သတၱဳ တြင္းလုပ္ငန္းတာ၀န္ရွိသူက
ေျပာသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ခါ သက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔
ေရႊေပးသြင္းရန္ အေႂကြးက်န္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရႊေပး
သြင္းရန္က်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေၾကေပးသြင္းရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး
၂၀၁၄၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အၿပီးေပးသြင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေပးသြင္းမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေရႊေပးသြင္းရန္က်န္ရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ခံု႐ံုးတင္
စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတရားစြဲဆိုသည့္ အဆင့္အထိ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
အမွတ္ (၂) သတၱဳ တြင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသံဒိုင္က ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔
က ျမန္မာ တိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ "အဲဒီတုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ကရဖို႔ရွိတဲ့ေရႊေတြကို လာဆပ္ဖို
႔ေခၚတယ္။ တခ်ဳိ႕ ကုမၸဏီက လာတယ္။ တခ်ဳိ႕က မလာဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄၁၅ မွာ ၿပီးျပတ္ေအာင္
သြင္း ဖို႔ အားလံုး သတိေပးထားၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လာမေပးတဲ့အတြက္ တရားစြဲဖို႔လုပ္ရတာပါ။
ေနာက္ထပ္လည္း လာဦးမယ္။ ဒီဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္းမွာ လစဥ္ေလာက္နီးနီးကို တရား
စြဲဖို႔ရွိတယ္" ဟု ဦးသံဒိုင္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ စုစုေပါင္း ေရႊပိႆာခ်ိန္ ၂၀၀ ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ား က ယခု
ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လာေရာက္ေပးသြင္းျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီငါးခုထဲမွ ကုမၸဏီ သုံးခုကို
ပထမအႀကိမ္အျဖစ္တရားစြဲဆို ထားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္တြင္တရားစြဲဆိုမည့္ ကုမၸဏီ ၂၁ ခုမွာ
ေရႊပိႆာခ်ိန္ ၃၅ ပိႆာ ေက်ာ္ ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း
ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္တြင္တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၂၁ ခုမွာ ေရႊစင္ဟိန္း ကုမၸဏီ၊
ျမန္မာေရႊသိဂႌကုမၸဏီ၊ မႏၲေလး မိုင္းနင္းကုမၸဏီ၊ ေရႊျမနႏၵာကုမၸဏီ (စစ္ကိုင္း)၊ မိုးဟိန္းကုမၸဏီ၊
ရွမ္းကတူးကုမၸဏီ၊ ေဌး၀င္း ထြန္းကုမၸဏီ၊ ပန္းျမတ္မာလာကုမၸဏီ၊ ရတနာခ်င္းတြင္းကုမၸဏီ၊
မိုးႀကိဳးျခေသၤ့ ကုမၸဏီ၊ ကံေကာင္းျခင္းထာ၀ရအားမာန္ ကုမၸဏီ၊ သလဒါေရႊ စင္ကုမၸဏီ၊ေရႊျမနႏၵာ ကုမၸဏီ(မႏၲေလး)၊နီလာႏွင္းဆီကုမၸဏီ၊အေမ့ေက်းဇူးကုမၸဏီ၊ ေသြးမိသားစုကုမၸဏီ၊ပန္းပြင့္ကုမၸဏီ၊
ျမန္မာထက္ေ၀ယံကုမၸဏီ၊ ေအးျမျပည့္စံုကုမၸဏီ၊ ျမတ္ဣေႁႏၵကုမၸဏီႏွင့္ ဇမၺဴရာဇ္ကုမၸဏီတို႔
ျဖစ္ေၾကာင္း သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တရား၀င္ ေၾကညာ
ထားၿပီးျဖစ္သည္။

"သူတို႔ဘက္က မထြက္လို႔ မေပးဘူးဆုိတဲ့ဟာေတြ ရွိသလို မလုပ္ရပဲနဲ႔ မေပးခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ဟာ
လည္း ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က သူတို႔ အတြက္ အခုခ်ိန္မွာ ေရႊလုပ္ကြက္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။
အ႐ံႈးေတြေပၚတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ကုမၸဏီေတြကို တရားစြဲတာက
ေနာက္ဆံုး အဆင့္ပါ။ ခံုး႐ံုးကေတြ႕ရွိထားတဲ့ စာရင္းကို သူတို႔ဘက္က လံုး၀ျပန္စဥ္းစားေပးလို႔
မရ ေတာ့ပဲ တာ၀န္လံုးလံုးရွိတဲ့ဟာေတြကို တရားစြဲတာပါ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း သူတို႔မွာ ခိုင္လံုတဲ့
အေထာက္အထားေလးေတြနဲ႔ တင္ျပတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔မွာ စာခ်ဳပ္ အရ တာ၀န္မရွိဘူး။
အေထာက္အထား ေလးေတြ စံုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၀န္ႀကီး႐ံုးက အီးစီအဖြဲ႔ကိုတင္ျပၿပီး
ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ပါ တယ္" ဟု ဦးသံဒိုင္က ေျပာသည္။

ေရႊေပးသြင္းရန္က်န္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အေျခစိုက္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ား
အဓိကပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၀င္ေငြရွာေဖြေပးေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ပမာဏကို မေပးသြင္းပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ နစ္နာေၾကာင္း၊
ေ၀းလံသည့္ ေနရာမ်ားမွလာေရာက္၍ အမႈ ရင္ဆိုင္ရပါက အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ျခင္းမ်ား ရွိကာ
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသံဒိုင္က ေျပာသည္။ စာရင္းစစ္က
စစ္ေဆးရာတြင္ ဘ႑ာ ႏွစ္အဆက္ဆက္တြင္ ေပးသြင္းရန္က်န္ေန ေသာစာရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး
အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ား သည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေပးသြင္းႏိုင္ျခင္းကို တင္ျပၾကၿပီး
ကုမၸဏီမ်ား မွတင္ျပခ်က္ကို ျပန္စိစစ္ကာ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

"ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ကလည္း ဒီလိုပဲ ေတာင္းတာပဲ။ တရားစြဲမယ္လို႔ေျပာၿပီး
ေတာင္းလိုက္ေတာ့ အေႂကြး ျမန္ျမန္ျပန္ရတာေပါ့။ ဒီသေဘာနဲ႔ ေတာင္း တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက ေတာ့ မေပးခ်င္တာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြ ကေတာ့ တကယ္ေရႊမထြက္တဲ့
ကုမၸဏီေတြ လည္း ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။ အခု ထုတ္ျပန္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက
ဦးတို႔အသင္းမွာမပါလို႔ ေျပာဖို႔ ခက္တယ္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑