ေတာင္ငူၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရး ႏွစ္ဆန္းစတင္မည္

ေတာင္ငူစက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးကို ေတြ႕ရစဥ္။ံုတင္ရတနာထြန္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ေတာင္ငူစက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးကို ေတြ႕ရစဥ္။ံုတင္ရတနာထြန္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေတာင္ငူၿမိဳ႔တြင္ ပထမဆံုး တည္ေဆာက္မည့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းတြင္
စတင္သြားမည္ဟု ေတာင္ငူစက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ယင္းမွာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ မိုင္တိုင္ ၁၅၀ ႏွင့္ ၁၅၁ အနီးတြင္ ေျမဧက
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားထားသည္။

"စက္မႈဇုန္အေနနဲ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ေျမဧက တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ကို ၀ယ္ယူၿပီးပါၿပီ။
ဒီစက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ကို ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ စတင္ဖို႔ မွန္းထားပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ
မစတင္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ေတာ့ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းမွာ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း စတင္မွာေသခ်ာ
ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေအးသည္ သမ၀ါမယဘဏ္ ၏ ဥကၠ႒၊ ေတာ္၀င္ေကတုမတီ(ေတာင္ငူ)
ဟုိတယ္ႏွင့္ အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ (ေကအမ္ေအ
ကုမၸဏီ)၏ ဥကၠ႒ေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူ ထားသည္။ "စက္မႈဇုန္စတင္ဖို႔ အခုအခ်ိန္မွာ
ဥပေဒ ေဘာင္ထဲက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ လည္း ရၿပီးၿပီ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္
အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျပဖို႔နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကုိ တင္ျပဖို႔ပဲလိုေတာ့
တယ္။ အဲဒီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရၿပီ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေတာင္ငူစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ထိုင္၀မ္၊
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအး က ေျပာသည္။ ယင္းအတြက္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၀ မွ
ဘီလ်ံ ၅၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြား မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္
ႏုိင္ငံတကာေခ်းေငြမ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေတာင္ငူစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းဥကၠ႒က
ေျပာသည္။ ထိုစက္မႈဇုန္တြင္ လူဦးေရတစ္သိန္း ေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား အလြယ္တကူပါ၀င္ ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
မထိခိုက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။
"အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း အားနည္းလို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဒီလိုျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီလိုျပႆနာကုိ
စိုက္ပ်ဳိးေရးေလးလုပ္႐ံုနဲ႔ ေျဖရွင္း လို႔ မရဘူး။ စက္မႈဇုန္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ္။
စက္မႈဇုန္တိုင္းကုိေတာ့ လက္မခံ ပါဘူး။ ေဒသကုိ မထိခိုက္မယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ မညစ္ညမ္း
မယ့္ ေနထိုင္သူေတြကုိ အက်ဳိးရွိ မယ့္ စက္မႈဇုန္မ်ဳိးကုိပဲ ဖြင့္မယ္"ဟု ဦးခင္ေမာင္ေအးကေျပာသည္။

ေတာင္ငူစက္မႈဇုန္ကုိ ကုန္းဆန္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိး ေရမရေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိး၍မရေသာ
လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းလည္း ၎က
ေျပာ သည္။ "ေတာင္ငူမွာ စီးပြားေရးက စိုက္ပ်ဳိးေရးကုိ အမွီျပဳေနရေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး
မျဖစ္ထြန္းတာ နဲ႔ စီးပြားေရးက ခ်က္ခ်င္းက်တာပဲ။ ေတာင္ငူ ေဒသခံ တစ္သိန္းေလာက္က
ထိုင္းနယ္စပ္၊တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္၊ စင္ကာပူ၊မေလးရွားစတဲ့ တျခားေနရာေတြမွာသြားၿပီး
အလုပ္လုပ္ေန ရတယ္။ မိန္းကေလးေတြေတာင္ ပါတယ္။ သူတို႔ၾကည့္လိုက္ရင္
အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရ တာမ်ားတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းစတင္ရန္ ေျမယာမ်ား ၀ယ္ယူေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕၏
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ တြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားအားလံုးကုိ ေျပလည္ေအာင္
ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "အခုေတာ့ ေျမယာျပႆနာေတြ မရွိေတာ့
ဘူး။ အရင္တုန္းကေတာ့ နားလည္မႈလြဲခဲ့ ၾကတယ္။ တကယ္ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ေဆြးေႏြး
ၾကည့္ေတာ့ ဘာျပႆနာမွ မရွိေတာ့ဘူး။ ေဒသခံေတြက လက္ခံၾကပါတယ္"ဟု စီမံကိန္း
ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ေသာ ေျမဧက ၁,၀၀၀ကုိ ၀ယ္ယူရာတြင္ ယခင္က တစ္ဧကလွ်င္
က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေအာက္သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည့္
သတင္းေၾကာင့္ တစ္ဧကက်ပ္သိန္း၂၀ မွ က်ပ္သိန္း ၃၀ ေက်ာ္အထိ ေပးေခ်ခဲ့ရသည္။
"စက္မႈဇုန္ေနရာက အရင္က တစ္ဧက က်ပ္ ၁၀,၀၀၀နဲ႔ေတာင္ ၀ယ္မယ့္သူမရွိဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးလို႔
မရတဲ့ေျမေတြ။ အခုစက္မႈဇုန္လုပ္ မယ္လည္းဆိုေရာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျမေတြက ေဈးေတြ
တအားျမင့္လာၾကတယ္"ဟု ၎ က ေျပာသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပဲခူးစက္မႈဇုန္
ႏွင့္ i-land စက္မႈဇုန္မ်ားကိုလည္း ယခုအခ်ိန္ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑