အႀကီးစားဘက္စံု စီမံကိန္းတစ္ခု '႐ိုးမ' အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္

ဟိုတယ္ႏွင့္ လူေနတိုက္ခန္း၊ ႐ုံးခန္းမ်ားပါ၀င္မည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Yoma
Strategic Holdings မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

႐ိုးမ မဟာဗ်ဴဟာဦးပိုင္လီမိတက္ကုမၸဏီစု ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားက ရထား
ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္္ အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ယခုလဆန္းပိုင္းက
မူေဘာင္သေဘာတူလတ္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္အရ ေျမေနရာတစ္ခုလံုးငွားရမ္း
သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမေပၚ ရွိေသာ
ယင္းစီမံကိန္းမွာ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္ေဟာင္းကိုေရွးမူ
မပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၿပီး ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ထားသည့္
Yangon Peninsula Hotel စီမံကိန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္လူေနတိုက္ခန္း မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး႐ံုးခန္း မ်ားပါ၀င္မည့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္မည္
ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အရ ေျမေနရာ ၁ အတြက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ
စတင္ကာ အႏွစ္ ၅၀ ကနဦး ေျမငွားရမ္းျခင္း သက္တမ္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမငွားသက္တမ္းတိုးခြင့္
ပါ၀င္သည္။ အလားတူႏွစ္မွာပင္ေျမ ေနရာ ၂ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအတိုင္း ေျမငွားသက္တမ္း တိုးခြင့္စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို တစ္ဖန္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ခုခြဲကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေျမငွား စာခ်ဳပ္တစ္ခုႏွင့္ က်န္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ကိုလည္း
ဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းၾကမ္းျပင္ဧရိယာ စတုရန္းေပ ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Yoma Strategic
Holdings ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr.Melvyn Pun က "ဒီစီမံကိန္းမွာ အဆင့္ျမင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္း
မ်ားရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႔ ပါ၀င္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ အထင္ကရ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္လာ မယ္လို႔ ယံုၾကည္
ပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚရွိ ျမန္မာ့ မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္ေနရာေဟာင္း
ကိုလည္း ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ႏွစ္ ၅၀သက္တမ္းတိုး စာခ်ဳပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က
ရထားပို႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

"ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရမွာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လမွာစမယ္ဆိုတာ
အတိအက် မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လာမယ့္ လေတြမွာေတာ့ စႏိုင္ မယ္"ဟု
႐ုိးမ၏ မီဒီယာျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑