ျခစားမူေတြကို အစိုးရ ေျဖရွင္းႏိုင္မွ စီးပြားေရးတိုးတက္မယ္

ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေမးျမန္းေနသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေန။သီရိလူ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေမးျမန္းေနသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေန။သီရိလူ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးေလာကအခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊
အင္အားႀကီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား ႏွင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး
အေျခအေနမ်ား၊ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ေပၚေပါက္လာမည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒသစ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ကို ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ေမးျမန္းထားပါသည္။

၎သည္ ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း Myanmar Makro Industry ကုမၸဏီလီမိတက္၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးေလာကမွာ ဘယ္လိုအေျပာင္း
အလဲေတြကို ေျပာင္းဖို႔ လိုပါသလဲ။

ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာရရင္ ပါတီတစ္ခု အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚလာတာ လုပ္႐ိုး
လုပ္စဥ္ ျဖစ္ေပမယ့္ ထူးျခားခ်က္က ေတာ့ ျပည္သူေတြ ကအမွန္တကယ္အေျပာင္း အလဲေတြျဖစ္ေစခ်င္ၾကတဲ့အတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီကို စုၿပီးမဲထည့္
လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္တစ္ခုလံုး အျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က အ႐ိုးစြဲေနတဲ့ အေတြး အေခၚေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြက ေျပာင္း ခ်င္ၾကတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို
ျပည္သူ ပိုင္သိမ္းတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ေတြ ကို ျပည္သူေတြက
အမ်ားႀကီး ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။

ျပည္သူေတြ က်ပ္တည္း မႈျဖစ္တာ ၾကာလာျပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အားလံုးက
အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္ေနၾက တယ္။ အရင္ကတည္းက ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေတြသာ
ဆက္ၿပီး ရွင္သန္ခဲ့ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ႐ိုက္ခ်ဳိးခံခဲ့ရတာ အားလံုးအသိပါပဲ။
အစိုးရေတြ အျမဲတမ္းေျပာင္းေနပါေစ၊ ပါတီ ေတြ ေျပာင္းေနၾကပါေစ တကယ္အေလး
အနက္ထားရမွာက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕စီးပြားေရး မူ၀ါဒေတြေကာင္းၿပီး တည္ၿငိမ္ေနဖို႔လိုတယ္။
ေျပာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ သတိထားရမွာ တစ္ခု ကေတာ့ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ လူေတြရဲ႕ လုပ္ၿပီးခဲ့
သမွ်ကို ဖ်က္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုေျပာင္းလုပ္ေနၾကရင္ စီးပြားေရးက ထပ္ၿပီးေရစုန္ေမ်ာဦးမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုေပၚတစ္ခု မွီတည္ၿပီး ပိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျဖစ္စဥ္ ေတြကို
ထပ္ၿပီးထပ္ၿပီး တည္ေဆာက္ရမယ္။ စီးပြားေရးေလာကမွာ အဓိက လုပ္ရမွာက အစိုးရ
အဆက္ဆက္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြကို Change လုပ္ႏိုင္ရမယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ၊ လာဘ္စားမႈေတြကို ရွင္းထုတ္ႏိုင္ရမယ္။ နဂိုလုပ္ထားၿပီးသား
အလုပ္ကို ေျပာင္း တယ္ဆိုၿပီး ေနာက္တစ္ခုကို ေျပာင္းလုပ္ေန သေရြ႕ကေတာ့ စီးပြားေရးက
နာလန္ထူမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

စီးပြားေရးေလာကမွာေရာ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လုပ္ဖို႔ လိုပါသလဲ။ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ကို လာမယ့္ အစိုးရလက္ထက္မွာေရာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔
ယံုၾကည္ပါသလား။

အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ မေျဖရွင္းႏိုင္ ခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။အဓိက လုပ္ရမွာက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေျဖရွင္းဖို႔ အားနည္းခဲ့တဲ့ Corruption ေတြက ေနရာတိုင္းမွာ
ရွိခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးက႑ေပါင္းစံုအလိုက္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္
Corruption အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ Virus ေတြ ပါလာတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ စီးပြားေရး Policy
ေတြထြက္လာတယ္။ တင္ဒါေတြကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လာတယ္။ အားလံုးက Corruption
Base ပဲ။

ဥပမာ -အစိုးရ၀န္ထမ္းဆိုရင္လည္း ရာထူးတစ္ေနရာ ရဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးအမ်ားႀကီး
ေပးကမ္းၿပီးမွ ေနရာတစ္ခုရလာတဲ့အတြက္ သူက ေနရာရလာရင္ သူကုန္ခဲ့တဲ့ ကုန္က်
စရိတ္ေတြအတြက္ သူက ရတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေငြျပန္ရွာမွာပဲ။ သူ႔ကိုခ်ဥ္း ကပ္လာတဲ့
လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ သူ႔ကို ေပးကမ္းရ ေတာ့တယ္။
လုပ္ငန္းရွင္ကလည္း သူကေပးထားၿပီးသားဆိုေတာ့ သူေပးထားသမွ် ကာမိေအာင္ အစြမ္းကုန္
လုပ္ၾကတယ္။ ဥပမာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ သယံဇာတ ျပဳန္းတီးမႈေတြ၊ မလိုလားအပ္တဲ့အျပင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းတဲ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြ၊ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔
ျဖစ္မလာခဲ့တဲ့ တင္ဒါပေရာဂ်က္ေတြေၾကာင့္ အခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးေလာကမွာ Balance
မျဖစ္ဘဲ ပရမ္း ပတာေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ အခုျဖစ္လာမယ့္ အစိုးရသစ္ကလည္း ဒီျပႆနာေတြကို
အားစိုက္ၿပီး ေျဖရွင္းရမယ္။ ဒီကေန႔ ရပ္တည္ ေနရတဲ့ စီးပြားေရးေလာကက ဘာနဲ႔ အလား
သဏၭာန္တူသလဲဆိုေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားအျပားနဲ႔ ၾကံဳေနရတဲ့အျပင္ ႀကိဳးတန္းေပၚမွာ
လမ္းေလွ်ာက္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ စီးပြားေရးက ဘာမွကို မွန္းဆလို႔
မရႏိုင္ေသးဘူး။

အစိုးရသစ္ ေျဖရွင္းရမယ့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဓိက Challenge က ဘာေတြျဖစ္လာ
ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသလဲ။
ဒီမွာျဖစ္ေနတာက အခြင့္အေရးတစ္ခုကို
လူတစ္ေယာက္တည္းက သိမ္းက်ဳံးယူၿပီး လူတစ္ေယာက္တည္းကပဲ ခ်မ္းသာသြားတဲ့
ျဖစ္စဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး။ လူအမ်ားစုက ၀င္ေငြ မရွိသလို ေန႔စဥ္လည္း ပိုက္ဆံမ၀င္ႏိုင္ၾက
ဘူး။ အမ်ားစု ပံုမွန္၀င္ေငြရလာဖို႔က လူအမ်ား အျပားပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းေတြေပၚလာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ လူမ်ားစုကို အလုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ အလုပ္ ေတြကုိပဲ
ဦးတည္ဖန္တီးေပးႏိုင္ရမယ္။ အစိုးရ သစ္အတြက္ အဲဒါက အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈပဲ။ National
Economic Strategy က ဘာလဲဆိုတာ အရင္သိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဆန္ကို ျပည္ပကို
ပို႔ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္မပို႔ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆန္က အလုပ္မျဖစ္ဘူး။
သူမ်ားႏိုင္ငံက ေရာင္းတဲ့ ဆန္ထက္ ေဈးကလည္း နိမ့္ၿပီး ေရာင္းရသလို၊ ထုတ္လုပ္မႈ အား
ကိုလည္း မခ်ဲ႕ႏိုင္ဘူး။အစိုးရသစ္လုပ္ေပးရမွာက Economic policy, National Economic
Strategyေတြ ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြက အားသာခ်က္ရွိသလဲဆိုတာ ေပၚလာလိမ့္ မယ္။ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကို မွန္မွန္
ကန္ကန္ မသံုးသပ္ႏိုင္သေရြ႕ကာလပတ္လံုး စီးပြားေရးက နာလန္ထူမွာ မဟုတ္ဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀င္လာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ေတြထဲမွာ တကယ္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြပါ
သလို ႏုိင္ငံျခားသား ပြဲစားေတြလည္း စီးပြား ေရးေလာကထဲမွာ ေျခခ်င္းလိမ္ေနၾကတယ္
လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဆရာတို႔က ေန႔တိုင္း လိုလို ႏိုင္ငံျခားက စီးပြားေရးအဖြဲ႕ေပါင္း
မ်ားစြာနဲ႔ ပံုမွန္စကားေျပာေနေတာ့ ဒီနိုင္ငံ ျခားသားပြဲစားေတြရဲ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကေလးကို ေျပာျပေပး ႏိုင္မလား။

ဘယ္သူမဆို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္မယ့္ လူေတြက အက်ဳိးအျမတ္လိုခ်င္လို႔ လုပ္ၾက တာပဲျဖစ္တယ္။
သူအလုပ္လုပ္မယ့္ ႏိုင္ငံမွာ သူရင္းတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ အျမတ္ျပန္ရႏိုင္မရႏိုင္ဆို တာကို မျဖစ္မေန
စူးစမ္းေထာက္လွမ္းမွာပဲ။ ပြဲစားကိုလည္း လႊတ္ႏိုင္သလို သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ မလာႏိုင္ရင္လည္း
ကြ်မ္းက်င္တဲ့ သူေတြကို လည္း လႊတ္ႏိုင္တာပဲ။ စမ္းၾကည့္မယ္၊ ေစာင့္ၾကည့္မယ္ နည္းမ်ဳိးစံု
သူတို႔ သံုးၾကမွာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း တျခားႏိုင္ငံသြားလုပ္ရင္ အဲဒီလုိပဲ
လုပ္ၾကမွာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ဒီေန႔ၾကံဳေနရတာလည္း အဲဒီလိုအေျခ အေနပဲ ျဖစ္တယ္။
သူတို႔ စိတ္၀င္စားတဲ့ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကေန သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြရေအာင္
လုပ္ၾကမွာပဲ။ ဒီကလူ အမ်ားစုက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြကိုပဲ
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။ အခု ေဆြးေႏြး အခုခ်က္ခ်င္းလုပ္ငန္း လုပ္တဲ့ လူ ေတြကပဲ
လာႏိုင္မယ္။ ခ်က္ခ်င္းေငြျဖစ္လြယ္ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ့္လူေတြျဖစ္တဲ့ သယံ ဇာတေတြ
လာထုတ္တဲ့လူေတြ၊ လုပ္လို႔ လြယ္ ၿပီး ပိုက္ဆံျမန္ျမန္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ မယ့္သူေတြပဲ
လာတာမ်ားတယ္။ အခ်ဳိရည္ ေဈးကြက္ရွိမယ္ဆိုရင္ အခ်ဳိရည္သမား ေတြ လာထုတ္မွာပဲ။
တကယ့္နည္းပညာ ျမင့္ျမင့္နဲ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ လူေတြလာၾကေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာက
အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး ဘူး။ National Quality infrastructure လို႔ ေခၚတဲ့ အရည္အေသြး
သတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ အတန္းေတြ မရွိေသးသလို မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးဘူး။ လာတဲ့ လူေတြ
အမ်ားစုကို ၾကည့္လိုက္ ရင္ သိသာပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေတြ၊ ဆားဗစ္
လုပ္ငန္းေတြမွာ လာလုပ္တာ မ်ားတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားပြဲစား၊ ျပည္တြင္းပြဲစား ကေတာ့
ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ခ႐ိုနီလို႔ ေခၚတဲ့ အခြင့္ထူးခံ စီးပြားေရးသမားေတြ၊
အခုအစိုးရလက္ထက္မွာ ခ႐ိုျပာလို႔ ေခၚတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြအမ်ားႀကီး
ေပၚထြက္လာတယ္လို႔ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိလာပါ တယ္။ အဲဒီခ႐ိုနီေတြ၊ ခ႐ိုျပာေတြကို
လာမယ့္အစိုးရက စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လို အသံုးခ်သင့္တယ္လို႔
ထင္ျမင္ယူဆပါသလဲ။

အာဏာရွိတဲ့သူေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး လုပ္စား၊ ကိုင္စားလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြက
ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ရွိခဲ့ပါ တယ္။ ခ႐ိုနီ၊ ခ႐ိုျပာေတြ ေပၚလာတဲ့ ဇာတ္လမ္း ေတြကို
ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မျမႇင့္တင္
ႏိုင္ခဲ့ဘဲ အျမတ္ရတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို လက္သိပ္ ထိုးၿပီး ေပးခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို မျမႇင့္တင္ႏိုင္ ေတာ့ လူေတြကေဈးကစားတဲ့ အလုပ္ေတြကို
ပဲလုပ္ေတာ့တယ္။ အခ်ိန္တိုအျမတ္ရတဲ့၊ သိုေလွာင္ေရာင္းတဲ့ အလုပ္ေလာက္ပဲ လုပ္ၾက
ေတာ့တယ္။ လူေတြက အရင္းအႏွီးႀကီး နည္း ပညာျမင့္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈ အမ်ားႀကီးလိုတဲ့
ကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းေတြကို မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ စနစ္ေၾကာင့္လည္း ပါတယ္။ ဆန္သစ္ေပၚခ်ိန္
ဆန္ေရာင္း၊ ပဲေဈးေကာင္းရင္ ပဲလုပ္၊ ကား လုပ္ငန္း ျမတ္ရင္ ကားလုပ္ငန္းဆီေျပးကပ္တဲ့
ေပၚပင္အလုပ္ေတြပဲ လုပ္ၾကေတာ့တယ္။ ဒီလူေတြက အာဏာရွင္ေတြကိုကပ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔
ခ႐ိုနီ၊ ခ႐ိုျပာ ျဖစ္လာတယ္။သူတို႔က အရင္ေခတ္အဆက္ဆက္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုနဲ႔ ေငြရွာထားလို႔
ဒီအခ်ိန္မွာ အရမ္း ခ်မ္းသာေနၿပီ။ အခုခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းခ်င္းယွဥ္ ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ညီတူမွ်တူ
ခ်ေပးလိုက္ ရင္လည္း ခ႐ိုနီ၊ ခ႐ိုျပာေတြပဲ အသာစီးရမွာ ျဖစ္တယ္။ လူနည္းစုပဲ ခ်မ္းသာေနတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ႏိုင္တာ တစ္ခုကေတာ့ ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ ခ႐ိုနီ၊ ခ႐ိုျပာေတြကို လူမ်ားစုအတြက္
အလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ထူေထာင္ခိုင္းရမယ္။ ဘာအေရးႀကီးလဲဆိုေတာ့
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒ ကိုေတာ့ ပီပီျပင္ျပင္ က်င့္သံုးႏိုင္ရမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း လုပ္ငန္းရွင္
အေသးေတြကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရမယ္။ Monopolize စီးပြားေရးစနစ္မ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္
လုပ္ရမယ္။ အဲဒါ အေရးႀကီးတယ္။

ေျမေဈးႀကီးျမင့္မႈေတြ၊ အခ်ိန္တို အျမတ္ရ လြယ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့
ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ႏိုင္ငံ တကာ စီးပြားေရး အဆင့္ျဖစ္လာေအာင္
လုပ္ဖို႔ လိုပါသလဲ။

လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စီးပြားေရး ကေမာက္ကမျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေၾကာင့္
သင္ခန္းစာေတြ ရခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေတြကို ႀကိဳ၀ယ္ၿပီး ေဈးကစားၾကတယ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ
၀င္လာမယ္ ထင္လို႔ ဟိုတယ္ ေတြ အလုအယက္ေဆာက္ၾကတယ္။ ေျမေတြ၊ တိုက္ခန္းေတြ၊
အိမ္ေတြမွာ ေငြေတြကို ထည့္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကေတာ့ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ
ပ္ခ်င္တာေတာင္ ေငြမရွိၾကေတာ့ ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒ ေတြကို ပီပီျပင္ျပင္
မခ်ႏိုင္ေသးတာလည္းပါ တယ္။ ျပည္ပက အလုပ္လုပ္မယ့္သူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။
ေျမေတြ၊ အိမ္ေတြ၊ တိုက္ခန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းျပန္ေရာင္းေနၾကလို႔
ေဈးေတြ တက္ကုန္တဲ့အတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္လန္က်သြားတယ္။
အလုပ္လုပ္ဖို႔ မေျပာနဲ႔ ႐ံုးခန္းေသးေသး ေလးဖြင့္တာေတာင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဖြင့္ရင္ ေငြ ေတြ
အမ်ားႀကီးကုန္က်မွာျဖစ္လို႔ တျခား ႏိုင္ငံေတြမွာ သြားလုပ္ၾကတယ္။ ၂၀၁၆ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္ပ
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေတြနဲ႔ စက္မႈဇုန္၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းဇုန္ေတြ ဘက္ကို ဦးတည္လာႏိုင္တယ္။ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေဆာက္တဲ့
လုပ္ငန္းေတြက ေတာ့ အေျခအေနေကာင္းဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေတြရွိေပမယ့္ တကယ္ လက္ေတြ႕ မက်င့္သံုးႏိုင္တာေတြ၊
အလုပ္မျဖစ္တာေတြရွိတယ္လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္
ထားပါတယ္။ အခုျပ႒ာန္းထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ႏွစ္ခုကိုေပါင္းဖို႔လည္း
ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အတြက္ ဘယ္လိုရလဒ္ေတြ ထြက္လာႏိုင္ တယ္လို႔ ဆရာထင္ျမင္
ပါသလဲ။

ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ဥပေဒေတြက အလုပ္မျဖစ္တာေတြ ရွိေနတယ္။ ဥပေဒေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေကာင္းေပမယ့္ အျပင္မွာ ျဖစ္ေနတာက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ
ရွိေနတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ျဖစ္လာၿပီး ဥပေဒကို လိုရာဆြဲအသံုးခ်ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ ေလးေတြ ေတြ႕ေနရတယ္။ ေနာက္ အားနည္း ခ်က္တစ္ခုကေတာ့
ဥပေဒတစ္ခုကို အထက္ က ခ်ေပးလိုက္ေပမယ့္ အဲဒီဥပေဒကို ေအာက္ ေျခက လူေတြက အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ ေသးတာေတြကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတေလမွာ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ လမ္းေဟာင္းႀကီးအတိုင္း မျပင္ေသး
ဘဲနဲ႔ က်င့္သံုးေနတာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို စနစ္
တက် တျဖည္းျဖည္းျပဳျပင္သြားမွ ဥပေဒေတြ နဲ႔အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဥပေဒေတြကို ေလ့လာလိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ဆီမွာ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒေတြက နဂိုကတည္းက
ရွိထားၿပီးသားပါ။ အရင္ဥပေဒေတြနဲ႔ကို အလုပ္လုပ္လို႔ ရတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑