၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊အာဆီယံ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ဆုၿပိဳင္ပြဲ ေမလဆန္းတြင္ က်င္းပမည္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အာဆီယံစြမ္းအင္ဆုိင္ရာဆု ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဆုသံုးဆုျဖစ္ေသာ စိမ္းလန္း
အေဆာက္အအံုမ်ားဆုႏွင့္ အေဆာက္အအံု မ်ားတြင္ စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုႏွစ္ဆုကို
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမလဆန္း၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုပြဲစီစဥ္သူ စြမ္းအင္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္သက္ပိုင္က
ေျပာသည္။

အာဆီယံစြမ္းအင္ဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္းဆု (Renew-able Energy
Project Awards)၊ စြမ္းအင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳထားေသာ၊အေဆာက္ အအံုမ်ားဆု
(Energy Efficient Building Awards)၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ စက္႐ံုမ်ား ၏ အေကာင္းဆံုး
စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ (Green Building Awards) ႏွင့္ စိမ္းလန္းအေဆာက္အအံုမ်ားဆု
(Myanmar Engin-eering Society) စေသာ ဆုေလးခု ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္းဆုကုိ ဧၿပီ ၂၅ ရက္မွ ၂၉ ရက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၌
က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဆုသံုးဆုကုိ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္
အာဆီယံစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဗဟိုဌာနတို႔က ႀကီးမႉး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၂ ရက္မွ
၆ ရက္ထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ "မႏွစ္တုန္းက က႑တစ္ခုတည္း အတြက္ကုိသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံက ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး က်န္သံုးခုအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ မရွိခဲ့ပါဘူး။
ဒီႏွစ္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမွာဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ က႑အားလံုးအတြက္
ပိုၿပီး ပါ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း (Myanmar Engin-eering
Society) က ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း
အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ အခမဲ့ရယူႏုိင္ပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္သက္ပိုင္က ေျပာသည္။ ထိုၿပိဳင္ပြဲတြင္
ပါ၀င္လိုသူမ်ားသည္ မတ္ ၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းသို႔
ေလွ်ာက္လႊာ မ်ား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လကုန္ခန္႔တြင္ အာဆီယံစြမ္းအင္ဆိုင္ရာဗဟိုဌာနသို႔
ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ "မႏွစ္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံက
၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္း အတြက္ ပထမဆုႏွစ္ဆု ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ Mini Hydro Power  နဲ႔
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဆုိလာစီမံကိန္း ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ပထမဆု ရရွိခဲ့ပါတယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။ အာဆီယံစြမ္းအင္ဆုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း
ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ဆု ၁၈ ဆုရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ
အေဆာက္အအံုဆု ခုနစ္ဆု၊ စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ႏွစ္ဆုႏွင့္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈ
ကုိးခုျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑