ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ

ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းသည္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ တင္သြင္း၊ သုိေလွာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း
လုပ္ငန္းကို အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရန္ စင္ကာပူတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ Ava Kahyasi
Investments၊ တုိင္းရင္းသားပိုင္ SAME Sky Construction ႏွင့္ Guiding Star Group ကုမၸဏီ
တို႔ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထင္းအစားထုိး မီးဖုိေခ်ာင္သုံးေလာင္စာအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန့္ အသုံးျပဳလာသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ေရနံဓာတ္ ေငြ႕ရည္ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မား
လ်က္ရွိရာ ျမန္မာ့ ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းက တင္သြင္း၊ သုိေလွာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည့္
(က) အဆင့္လိုင္စင္အတြက္ ျပည္တြင္းက ကုမၸဏီခုနစ္ခုႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္သာ ရွိေသာ
(ခ) အဆင့္ လုိင္စင္အတြက္ ကုမၸဏီေျခာက္ခု ကို ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑