ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွသာ စတင္ႏိုင္မည္

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္တင္ဒါ
ေခၚယူခဲ့ရာ၌ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၅ ခုကို တင္ဒါ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္
အေကာင္းဆံုးဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား တင္ျပလာသည့္ ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
ေမလ တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ျမန္မာ့မီး
ရထားတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား ကတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့မီးရထားသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ရပ္၀င္းနယ္ေျမကို မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္ ရည္
ရြယ္ထားၿပီး ရထားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထပ္
ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္း
တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္
စတင္တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီ ၂၈ ခုက တင္ဒါေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရရွိခဲ့
သည္။ ၎တို႔အနက္ ကုမၸဏီကိုးခုကို စီမံကိန္း အတြက္ လ်ာထားေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့
မီးရထားက သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသည့္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္အထိ ကုမၸဏီသံုးခုက
အဆိုျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ကုမၸဏီသံုးခုသည္လည္း လိုအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီး ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း
အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ထပ္မံ၍ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္
တင္ဒါတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၈ ခုအနက္ တင္ဒါဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည့္
ကုမၸဏီ ၁၅ ခု၏အမည္စာရင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ
မ်ားကတစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း နာမည္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္
Yoma Strategic Holding and FMI Group၊ Capital Diamond Star Group ၊ Shwe Taung
Group ၏လက္ခြဲကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Hight Tech Concrete Technology ကုမၸဏီတုိ႔အျပင္
ကုိရီးယားကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ Myint & Associates မွ M&A - Iconic ကုမၸဏီတုိ႔
ပါ၀င္ခဲ့သည္။ တင္ဒါပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံက
ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၁၈ ဖြဲ႕က အဆိုျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး
၎တို႔အနက္ ၁၀ ႏုိင္ငံက ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္း ၁၅ ဖြဲ႕ကို တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္
ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ တင္ဒါ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

"ကုမၸဏီေတြက အေကာင္းဆံုး Drawing ေတြ၊ Structure ေတြပါ၀င္တဲ့ တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာကို
ေျခာက္လအတြင္း တင္ျပ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲကမွ အေကာင္းဆံုး ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေတြကိုစတင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့ မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္)
အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာၾကား ထားသည္။ စီမံကိန္းနယ္ေျမမွာ
ဆူးေလဘုရားလမ္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ႏွင့္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းၾကား
မဂၤလာေတာင္ ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ၆၃ ဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းကာ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္အျဖစ္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑