ေက်ာက္စိမ္းဆုိတာ ျပန္စုိက္လုိ႔ရတဲ့ဟာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး

ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ ။ေအအက္ဖ္ပီဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ ။ေအအက္ဖ္ပီ

အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း ေဒသအေရးကို ဘယ္လုိကိုင္တြယ္သြားမလဲ။

ကုမၸဏီေတြလည္း ဆက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ အဲဒါကို မွီခိုၿပီးလုပ္ေနတဲ့ ေရမေဆးေတြ၊ အေရာင္း
အ၀ယ္သမားေတြ အားလံုးလည္း အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္
ထိန္းညိႇ ေပးသြားမွာပါ။ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က ေက်ာက္ေဈးကြက္ႀကီးက ပ်က္ေနၿပီ။ အရင္
တုန္းက သိန္း ၁၀၀ တန္ေက်ာက္ဟာ အခု ၁၀ သိန္း ေတာင္ မတန္ေတာ့တဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္သြားၿပီ။
ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ၀ယ္လိုအား မမွ်တတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္က
နည္းေနေပမယ့္ ယႏၲရားနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ထုတ္ေနတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ မတူပဲ လမ္းခင္းတဲ့
ေက်ာက္အေနအထားမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အႀကီးအက်ယ္
ထုတ္လုပ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္က တ႐ုတ္ျပည္မွာလည္း ေက်ာက္ေဈးကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀ိသမ
ေလာဘသမားေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အခါ က်ေတာ့ ေဈးကြက္၀ယ္လိုအားက နည္းေနတယ္။
ေက်ာက္စိမ္းဆိုတာက ျပန္စိုက္လို႔ရ တဲ့ဟာမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာၿပီးမွ
ျဖစ္လာတဲ့ဟာေတြ။ ဒါေတြ ကို ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ထုတ္လုိက္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ သယံဇာ
တေတြ ရွိေတာ့ မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအေပၚမွာလည္း ေသခ်ာ မူ၀ါဒေတြ ရွိထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အဲဒီ
မူ၀ါဒ အေပၚမွာ ကုမၸဏီေတြက ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ ကြ်န္ေတာ္ ထိန္းေက်ာင္းသြားဖို႔ စီစဥ္ထား
တာ ရွိပါတယ္။

ဖားကန္႔မွာ အႀကီးစားစက္ယႏၲရားေတြ ေရာက္ ရွိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး
ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ေတြက စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါ့ျပင္
NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ ေနာက္
ဆက္တြဲ အေျခအေနကို သိခ်င္ပါတယ္။

အဲဒါေတြက ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြခဲ့ တာပါ။ စက္ယႏၲရားေတြကို ဘယ္လိုခြဲထားတယ္။
ဘယ္ေနရာမွာ သို၀ွက္ထားတယ္။ အစီး ေရ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ NLD အဖြဲ႕ ေတြ
အားလံုးေပါင္းၿပီး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အေရးယူမႈအပိုင္းမွာက်ေတာ့ မရွိဘူးဗ်။ စစ္ေဆးေနတဲ့
အခ်ိန္မွာ အျခား တစ္ေနရာ သူတို႔ ေျမစာပစ္တဲ့ေနရာမွာ ကားေတြ ၀ွက္ ထားတာကို ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္
လက္ပူး လက္ၾကပ္ မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေန႔မွာ သြားၿပီး အဲဒီကားေတြကို လိုင္စင္ျပန္လုပ္ေပး
တယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လုပ္ရ တာက သိပ္ေလးေလးနက္နက္ မရွိေတာ့ဘူး။ သူတို႔
(အေရးယူရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား) ေျပာတဲ့ စကားေတြက ခိုင္လံုမႈမရွိဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး
အျဖစ္အပ်က္ေတြက အမ်ား ႀကီးရွိတယ္။ ကားေတြ ၀ွက္ထားတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။
အေထာက္အထားေတြ လည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ စစ္တာက အေရး ယူဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္က
ရသင့္ရထိုက္ တဲ့ အခြန္ဘ႑ာေတြ ရရွိေအာင္ဆိုၿပီး လာလုပ္ တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေတာ့
ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူတာေတြက အခု ေပၚ လာခဲ့ၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ျဖစ္ခ်င္တာက လုပ္ကြက္တစ္ကြက္မွာ ယႏၲရားအင္အား ဘယ္ ေလာက္။ ဘယ္ႏွစီး
သံုးသင့္တယ္။ ေျမစာ သယ္ကား ဘယ္ေလာက္ သံုးရမယ္ဆိုတဲ့ တိတိ က်က် ျပ႒ာန္းထားတဲ့
သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျမန္ျမန္နဲ႔ မ်ားမ်ား ကုန္သြား ေအာင္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားမ်ားနဲ႔
အႀကီး အက်ယ္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွားတယ္။ ဒီလိုသာ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ခဏတာ
အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ ဒါေတြက ကုန္သြားမွာေလ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြကလည္း အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနၿပီ။

ဖားကန္႔ေဒသမွာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း တူးေဖာ္တဲ့ စက္ယႏၲရားအေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္
သြားဖို႔ ရွိမလား။

လုပ္ကို လုပ္ရမယ့္အေနအထားပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဖားကန္႔မွာေရာက္တာ ၂၈ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ အခု ျဖစ္ေပၚေန
တာေတြက ကြ်န္ေတာ့္မ်က္စိ ေရွ႕မွာတင္ ျဖစ္သြားတဲ့ အေနအထားပါ။ အဲဒီ ေတာ့ ဒါေတြကို မကန္႔သတ္လို
႔ မရေတာ့ပါ ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့တဲ့အလုပ္ဟာ ယႏၲရားႀကီးေတြနဲ႔ တစ္လ
လုပ္တာ နဲ႔ ညီမွ်တဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မစဥ္းစားရဲေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ဒါေတြ ဟာ တကယ္တမ္း လုပ္လို႔ေရာ တိုင္းျပည္ အတြက္
ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးရွိသလား ဆိုေတာ့ လံုး၀ အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ တကယ္တမ္း အက်ဳိးရွိ
သြားတာက တိုင္းရင္းသား အမည္ခံ ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က
ေဒသခံျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီး အတြင္းက်က် သိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဥပမာပဲ ေျပာခ်င္တယ္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းခ် ပြဲေတြမွာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းက
ေရာင္းခ်လုိ႔ ရရွိတဲ့ ေငြေၾကးတန္ဖိုးေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံ သားေတြအေနန႔ဲ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
မ်ားလွၿပီ လို႔ ထင္ေနၾကေပမယ့္ ေအာက္လိုင္းကေန ထြက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေရာက္သြားတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းေတြ၊ ေကာင္းေပ့ဆိုတဲ့ ေက်ာက္ ေတြဟာ ေရာင္းခ်တာကို
မေတြ႕ရဘူး။ တကယ့္တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္ေတြ ဟာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဟုိဖက္ႏုိင္ငံကုိ
ေရာက္သြားတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဒါေတြကို ကုမၸဏီေတြကလည္း ေအာက္လိုင္းကေန
သယ္သြားတယ္။ ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံကေန ယိုေပါက္ေတြ မရွိေအာင္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္
လုပ္သင့္တယ္။ အဲဒီက ရတဲ့၀င္ေငြဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ ၀င္ေငြေတြ ျဖစ္တယ္
ဆိုတာ အားလံုးသိေစခ်င္တယ္။

တ႐ုတ္ဘက္ကို ေက်ာက္စိမ္းေတြ ေမွာင္ခို ထြက္ရွိေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုကိုင္တြယ္
သြားဖုိ႔ ရွိမလဲ။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ဆိုတာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လံုးမွာရွိတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြ အကုန္စံုတဲ့ေနရာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေတြ၊
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ျပႆနာေတြ၊ ဘယ္ဟာကို စတင္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရ
ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲပါတယ္။ အဓိကကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ထားတာကေတာ့ အဲဒီအနီးအနားမွာ
ရွိတဲ့ တိုင္းရင္း သား လုပ္သားျပည္သူေတြအားလံုး စား၀တ္ ေနေရး အဆင္ေျပလည္ဖုိ႔၊ သူတို႔ရဲ႕
အသက္ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ေတြ အာမခံခ်က္ ရရွိေရး၊ ဒီကိစၥေတြ အားလံုးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တာ၀န္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက ေရမေဆးသမားေတြ မ်ားစြာေသတယ္။
ခင္ဗ်ာတို႔ၾကားတဲ့ သတင္း အေနအထားနဲ႔ ျမင္ေနရတဲ့ အေနအထား အမ်ားႀကီး ကြာဟမႈရွိတယ္။
တရား၀င္ သတင္းအရ အမ်ားဆံုးေသတာ ၁၁၄ ေယာက္ ပဲ။ ဒီထက္မက ေသတဲ့သူေတြကို
သတင္းေတြ အေမွာင္ခ်ၿပီး လုပ္သြားတဲ့အေနအထားမ်ဳိး ေတြ လက္ေတြ႕အေနအထားမွာ အမ်ားႀကီး
ရွိပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ နယ္ေျမေဒသ အရပ္ရပ္ကေန ဖားကန္႔ကို သြားၿပီး ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြရင္း
ေသဆံုးမႈေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ ေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး ေနာင္မျဖစ္ရေအာင္ ေဒသခံ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီျပႆနာကိုေရာ ဘယ္လို ေျဖရွင္းသြား
မလဲ။

ဖားကန္႔ေဒသမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ မေတာ္တဆမႈေတြေၾကာင့္ လူေသဆံုးတာက ဖားကန္႔အေနအထားနဲ႔
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သိပ္ၿပီး မထူးဆန္းေတာ့တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ေယာက္၊
ႏွစ္ေယာက္ေသတာက ေနာက္ဆံုး ရဲေတာင္မွ ေသမႈ၊ ေသခင္းမလုပ္ေတာ့ဘူး။ ကားန႔ဲ
တိုက္မိလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမစာ ပံု ၿပိဳက်လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနတာ ေတြက
တစ္လ၊ တစ္လဆို မနည္းဘူး။ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေပါ့ ဗ်ာ။
ေငြေၾကးရဖို႔အတြက္ပဲ လုပ္ၾကတယ္။ ကိုယ္အႏၲရာယ္ကို မျမင္ၾကဘူး။ ဒါေတြကလည္းျပႆနာေပါင္း
မ်ားစြာေတြထဲက တစ္ခု ေပါ့ဗ်ာ။ ေရမေဆးေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွာေဖြခြင့္ကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ အႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျမစာပံုျမင့္ေနတဲ့
ကိစၥေတြကိုလည္း အျမင့္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အခု ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။

တိုင္းရင္းသားအမည္ခံထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိေရာ ဘယ္လို အေရးယူကိုင္
တြယ္ဖို႔ ရွိမလဲ။

အဲဒါေတြကေတာ့ တကယ္တမ္း ေျပာမယ္ ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြက ပုဂၢဳိလ္ေတြ လည္း
သိၾကပါတယ္။ ဘယ္သူဟာ ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္းကလာတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္းက
လုပ္တယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိေနလည္းဆိုေတာ့
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးေၾကာင့္
ရရွိလာတဲ့ ေငြေတြကို ေငြျဖဴ လုပ္ပစ္လိုက္တာေတြ၊ မသိတာ မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးသိၾကတယ္။
သိေပမယ့္လည္း မသိ က်ဳိးကြ်န္ျပဳၿပီး လုပ္ေနၾကတဲ့အေနအထားမ်ဳိး ေတြရွိတယ္။ Global Witness
မွာလည္း ေဖာ္ျပထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါေတြက သိေပမယ့္ အေရးယူမႈ အပိုင္းမွာ အားနည္းေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ဒီကိစၥေျဖရွင္းဖို႔က ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားအမည္ခံတဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းနယ္ေျမမွာ
ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။

အတိအက်ေတာ့ ေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိေနတာက
တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္လို႔ သာ ေျပာေပမယ့္ ဒီမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ
တ႐ုတ္ေတြပဲ အဓိက လုပ္ေနတာေတြျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္မွ အပ အျခားေသာ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈက
အင္မတန္မွ နည္းပါတယ္။ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္က လည္း တ႐ုတ္ေတြ၊ ေနာက္ဆံုး ဒီလုပ္ငန္းကို
ေအာက္ေျခအဆင့္ အလုပ္သမားကိုႀကီးၾကပ္ ေနတဲ့ သူက တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြပဲ မ်ားပါတယ္။
အဓိကလုပ္ႏိုင္တာလည္း သူတုိ႔ပဲ လုပ္ႏိုင္ တယ္။ အခြင့္ထူးခံလူေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္ေန ၾကတဲ့
အေနအထားမ်ဳိးေတြက အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဒီကိစၥမွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား
အရာရွိႀကီးေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန တဲ့ ကိစၥေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဥပေဒအရေတာ့
ဒီလုပ္ငန္းက ႏိုင္ငံသား မွ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္ေတြက ပဲ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကေန
တ႐ုတ္ျပည္က တ႐ုတ္သူေဌးေတြက ပံ့ပိုးၿပီး လုပ္ေနတာ။ အဲဒါေတြကလည္း တရား၀င္ေတာ့ မဟုတ္
ဘူး။ ေနာက္ကေန သိသိသာသာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မသိမသာ ေသာ္လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးၿပီး
ႀကိဳးကိုင္ၿပီး လုပ္ေနတာကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီး
လုပ္ကိုင္ရမွာျဖစ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲအေနနဲ႔ ေျပာဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။

ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ ဘာေတြ
လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါသလဲ။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီလိုသာ ယာဥ္ယႏၲရားႀကီးေတြနဲ႔ အထိန္းအကြပ္မရွိ လုပ္ေနၾကမယ္
ဆိုရင္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း ရတနာနယ္ေျမဆိုတာ မၾကာခင္ကာလအတြင္း မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့
မယ့္ အေနအထား မ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ ဒါကို အားလံုးပူးေပါင္း ေျဖရွင္းမွပဲ ရႏိုင္မယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑