တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းသင့္ၿပီ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ံုးကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ံုးကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကားေတြ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ မရွိေသးတဲ့ေခတ္၊ ဖုန္းေတြ၊ ေရဒီယိုေတြ မရွိေသးတဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို
စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ အဲဒီတုန္းက အမ်ဳိးသမီးေတြ မဲေပးခြင့္ မရေသးပါဘူး။

ဇာဘုရင္ေတာင္ ႐ုရွားမွာ အုပ္စိုးခြင့္ရေနေသး တဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးပါ။ ၀င္ေငြခြန္ ေကာက္တယ္ဆိုတာလည္း
မရွိေသးပါဘူး။ အဲဒီလိုအခ်ိန္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခု ျမန္မာ ႏိုင္ငံနဲ႔လည္း မတူပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ႁခြင္းခ်က္ တစ္ခ်က္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္တုန္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ တံဆိပ္ေခါင္း အက္
ဥပေဒကေတာ့ အဲဒီတုန္းက ေရးသားျပ႒ာန္းထားခဲ့တဲ့အတိုင္း အခုအခ်ိန္အထိ ေျခရာလက္ရာ မပ်က္
တည္တံ့ေနပါေသးတယ္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ဆိုတာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းစာခ်ဳပ္၊ အေပါင္ခံ
စာခ်ဳပ္၊ အငွားစာခ်ဳပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေခ်းေငြ စတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ
အေပၚ စည္းၾကပ္သတ္မွတ္ တဲ့ အခြန္ပါ။ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အမ်ဳိးအစားေပၚ
မူတည္ၿပီး ေတာ့ အခြန္ႏႈန္းထားေတြကို သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ က်ပ္ ၃၀၀ ကေန တစ္သိန္းခြဲအထိ
အခြန္ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။

ဥပမာ အငွားစာခ်ဳပ္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားဟာ ငွားရမ္းခရဲ႕ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းစာခ်ဳပ္ေတြဆို ေရာင္းလိုက္တဲ့ အိမ္ျခံေျမတန္ဖိုးရဲ႕ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကတိခံ၀န္ခ်ဳပ္ေတြဆိုရင္ ေခ်းယူတဲ့ ေငြ ပမာဏရဲ႕ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေပါင္ခံ စာခ်ဳပ္ေတြဆိုရင္
ေခ်းေငြရဲ႕ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းကေန ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ အခြန္ႏႈန္းထားက အမ်ဳိးမ်ဳိး သတ္မွတ္ေပး
ထားပါတယ္။ ဒီအမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့တာေၾကာင့္
ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၇ ႏွစ္အၾကာမွာ ဒီသတ္ မွတ္ခ်က္ေတြဟာ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့
အံ့အားသင့္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ
ပိုၿပီး အလုပ္မျဖစ္တာကို ေတြ႕ၾကရမွာပါ။

သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးအစား ေျခာက္မ်ဳိး ေလာက္အရဆိုရင္ ကတိ၀န္ခံခ်ဳပ္ဆိုရင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္က
၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အေပါင္ခံစာခ်ဳပ္ဆိုရင္ ၁ ဒသမ ၅ ကေန ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္ၿပီး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ ဆိုရင္ က်ပ္ ၃၀၀ ပဲ ရွိတာေၾကာင့္ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမွာ မပါ၀င္တဲ့
ေခ်းေငြဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ အခြန္ႏႈန္းထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္
ပါတယ္။ ေငြေခ်းရာမွာ ကတိ၀န္ခံခ်ဳပ္နဲ႔ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အမ်ဳိးအစားၾကားမွာ ကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။
တခ်ဳိ႕ကြာျခားခ်က္ေတြကို ဥပေဒ ထဲမွာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ အခြန္ထမ္း ႏွစ္ဖက္စလံုး ဒီျခားနားခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ပတ္
သက္ၿပီး မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနၾကပံုရပါတယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ရပ္ကို ေရးသားရာမွာ အေရး
အသားေပၚ မူတည္ၿပီး အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆိုလို႔ရပါတယ္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
အခက္ အခဲကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာမွာ အခြန္႐ံုး တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ႐ံုးတြင္းစာကေန စပါ
တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အခြန္ ႏႈန္းေကာက္ခံဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမ်ဳိး အစားေတြမွာ
အားနည္းခ်က္ ရွိေနတာကို ရွင္း လင္းလြယ္ကူေအာင္လုပ္ဖုိ႔လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

႐ံုးတြင္းစာအရဆိုရင္ ေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပံုစံအားလံုးဟာ ကတိ၀န္ခံခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ အေပါင္ခံစာခ်ဳပ္
စာရင္း၀င္ၿပီး အခြန္ႏႈန္း ထားဟာ ေခ်းေငြရဲ႕ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
၀င္ေငြဆိုင္ရာ ဥပေဒအားလံုးမွာ ပ်င္းစရာ အေကာင္းဆံုးလို႔ အရင္က သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္း
အက္ဥပေဒဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ႐ုတ္တရက္ဆိုသလို အမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ သလို ျဖစ္လာပါတယ္။
ေခ်းေငြဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းေတြကို အခြန္ႏႈန္းထားနည္းနည္းပဲ ေပးေဆာင္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ
စာခ်ဳပ္အျဖစ္ အရင္က က်င့္သံုးလာခဲ့တာကို ႐ုတ္တရက္ မက်င့္သံုးေတာ့ဘဲ အခုလို အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္
ေျပာင္းလဲလိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ ထမ္းေတြ နားမလည္ႏုိင္ျဖစ္သြား ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့
ဥပေဒမွာ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ မလုပ္ထားသလို အခြန္ႏႈန္းထားလည္း ေျပာင္း လဲ သတ္မွတ္ထားတာ
မရွိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားအားလံုးအတြက္ ဒီလို မ်ဳိး အခြန္ႏႈန္းအမ်ားႀကီး ေပးေဆာင္ဖို႔
သတ္ မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံဆိုတာလည္း မရွိသေလာက္ ပါပဲ။ အခုေျပာခ်င္တာက ေခ်းေငြတစ္ရပ္ရပ္
အတြက္ မွန္ကန္တဲ့အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ ေပးဖို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရင္က
မရွိခဲ့တဲ့ ေခတ္သစ္ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္သလို
ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္သူနဲ႔ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္း
ထိန္းခ်ဳပ္သူေတြ ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းေပါင္းစုေတြပါ။ ေအကေန ဘီကို ေခ်းထားတဲ့ေခ်းေငြနဲ႔ စီကေနေအကို
ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ အာမခံခ်က္ ဟာ ေခ်းေငြတစ္ခုတည္းလား၊ ႏွစ္ခုလား။ ဘဏ္သံုးခုပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းေပါင္းစုက ေခ်းေငြတစ္ခုဟာ ေခ်းေငြတစ္ခုတည္းလား၊ သံုးခုလား။ ဒီေမးခြန္းမ်ဳိးေတြအတြက္
တိက် တဲ့အေျဖ မရွိသလို ဘဏ္ေတြနဲ႔ ေဖာက္သည္ ေတြ စိုးရိမ္ၾကတာလည္း ဒီအခ်က္ေတြပါပဲ။

ဒီေမးခြန္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပၚေပါက္ေန တာ ဆယ္စုႏွစ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္
အထိေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း သံုးေလး ခုကေန ေဖာက္သည္တစ္ဦးတည္းအတြက္ ေပါင္းစပ္ေခ်းေငြ
ေပးထားတာမ်ဳိး ရွိတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာပေလာက္ေအာင္ မရွိေသးပါဘူး။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ဟာ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အခက္ အခဲျဖစ္ေစတဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့
အခြန္ေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း မေပးတာေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အလားအလာပါပဲ။ ဥပမာ
ေခ်းေငြေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ တရား႐ံုးမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရတဲ့ အခါ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
မေဆာင္ထားတဲ့ ေခ်းေငြ ဒါမွမဟုတ္ အေပါင္ခံစာခ်ဳပ္တစ္ခုခု ကို သက္ေသအျဖစ္ လက္မခံသလို ဒီစာခ်ဳပ္ကို
သိမ္းတာမ်ဳိးနဲ႔ ဒဏ္ေငြ တပ္႐ိုက္ခံရတာမ်ဳိး ေတြလည္း ၾကံဳရႏိုင္ပါတယ္။

တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အခြန္ႏႈန္းထား ေပးရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မရွင္းလင္းတဲ့
အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေန ေပမယ့္ လိုအပ္တဲ့ အခြန္ႏႈန္းထား မေပးထားတဲ့အတြက္ ဘဏ္ေတြက
သူတုိ႔ ထုတ္ေခ်းထား တဲ့ေငြေတြ ဆံုးသြားႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေခ်းေငြေတြ ျပန္ရခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
စာခ်ဳပ္ စာတမ္းတစ္ခုအတြက္ မူလအခြန္ႏႈန္းထားရဲ႕ ၁၀ ဆ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္း အရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေခ်းထားသူက ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမႈ ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းထားတဲ့သူဟာ ေခ်းေငြရဲ႕
၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းလို႔ေျပာရမယ့္ အခြန္ႏႈန္းထား ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အရင္ေပးရဦးမွာပါ။

ေငြေခ်းလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တံဆိပ္ ေခါင္းခြန္ကို အသံုးမခ်ေတာ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
ဒီႏိုင္ငံေတြထဲမွာ တံဆိပ္ ေခါင္းခြန္ကို စတင္တီထြင္ခဲ့တဲ့ နယ္သာလန္ လည္း ပါသလို ဒီတံဆိပ္ေခါင္း
အက္ဥပေဒ ကို ကမၻာအႏွံ႔ က်င့္သံုးေစခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံနဲ႔ အာရွႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊
စင္ကာပူနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္တို႔လည္း ပါ၀င္ၾက ပါတယ္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေတြဟာ ကတိ၀န္ခံခ်ဳပ္ေတြ
အတြက္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္မွာ အသံုး၀င္ေကာင္း ၀င္ခဲ့မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုေခတ္ ေငြေၾကးလုပ္ ငန္းေဈးကြက္
မွာေတာ့ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္က အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ထုတ္ေခ်းထားတဲ့ ေငြျပန္ ရဖို႔ ေငြေခ်းသူေတြရဲ႕
အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့အေပၚမွာ မေရရာ မေသခ်ာလွတဲ့ အခြန္ႏႈန္း ထားတစ္ရပ္ကို အသံုးမခ်သင့္ပါဘူး။
ကြ်မ္း က်င္သူေတြကေတာင္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အခြန္ ေလွ်ာ့ေဆာင္တဲ့အေပၚ ဒီလိုမ်ဳိး အေရးယူတာ
ကေန႔ေခတ္မွာေတာ့ လက္ေတြ႕မက်လွပါဘူး။ စီးပြားေရးအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္လည္း ဒီလိုမ်ဳိး မလို
လားအပ္တဲ့ မေရရာမေသခ်ာမႈ ေတြ ေခ်းေငြရယူသူေတြနဲ႔ ေငြထုတ္ေခ်းသူေတြ ကို ဖိစီးထားမယ္ဆိုရင္
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္စတင္တာ၊ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြကို အကူအညီေပးတာ၊
ေငြေၾကး လုပ္ငန္း ပါ၀င္လာမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးတာ၊ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းေတြကေန တစ္ဆင့္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္တာ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ ပိုအားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေပးတာနဲ႔
လုိအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္ အအံုေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြ မတည္ေပးတာမ်ဳိး ေတြ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔
ထင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ေခတ္နဲ႔ အညီ မြမ္းမံဖုိ႔လိုေနတာဟာ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္ သြားႏုိင္တဲ့
အခ်ိန္မွာ ေပၚေပါက္ေနတာပါ။ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြ အမ်ား အျပား ဖြင့္လွစ္လာတဲ့အခ်ိန္၊
ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြ သေဘာတူညီမႈေတြ ခ်ဳပ္ ဆိုထားၾကတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ အေသးစား ေခ်းေငြ
လုပ္ငန္းေတြ စတင္ ေျခကုပ္ရလာတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေငြထုတ္ေခ်းသူေတြအတြက္ ဘာေတြမွားသြားႏုိင္
မလဲဆိုတာ သတိေပးခ်က္ေတြ မလိုအပ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေငြထုတ္ေခ်းသူေတြကို ထိခုိက္ေစမယ့္
ကိစၥေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ကိစၥေတြကို အျမန္ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မယ့္ ေဆးၿမီးတုိလည္း မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွင္းရွင္းလင္း လင္း သတ္မွတ္ေပးထားမယ္ဆိုရင္
ဒီအေျခအေနဆိုးေတြကို အျမန္ကုစားႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘယ္ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားအတြက္
မဆို ျမင့္မားလြန္းတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ မေရရာ မေသခ်ာ လွတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေတြ ဆက္လက္
စည္းၾကပ္တာကေတာ့ ဘ႑ာေရးအရ မလို လားအပ္သလို ဥပေဒေၾကာင္းအရ သံသယ
ျဖစ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ မိုက္မဲရာ က်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာတံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို
၂၁ ရာစုထဲကို ေခၚေဆာင္လာၾကစို႔ လားဗ်ာ။

(အက္ဒ္၀င္ဗန္ဒါဘ႐ူဂန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအၾကံေပးကုမၸဏီ VDB ၏ စီနီယာ
ပါတနာတစ္ဦးျဖစ္သည္။)

သီရိမင္းထြန္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑