အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ရန္ အစုိးရသစ္ကုိ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကံျပဳ

အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လမ္းေဘးစားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ။အီးပီေအအေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လမ္းေဘးစားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ။အီးပီေအ

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမုိ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည့္အတြက္
ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ပုိမုိ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ျပည္တြင္း
စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကး အရင္း အႏွီး
ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း၊ ေငြေခ်းစနစ္၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေဈးကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မႈ
တုိ႔တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး အစိုးရသစ္က ၎အားနည္းခ်က္မ်ား အေပၚ အဓိကထား၍
ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ဟု ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အႀကီးတန္း စီးပြားေရးအၾကံေပး
ပညာရွင္ ဦးတင္ခ်ဳိ က ေျပာသည္။ "ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ေတြက သူတို႔ဆီ ေရာက္လာတဲ့
ေခ်းေငြေတြကို ခြဲတမ္း ပံုစံနဲ႔ ျပန္ေခ်းငွားၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြ မွာ ခြဲတမ္းပံုစံနဲ႔ လုပ္လို႔ အဆင္မျပတာေတြရွိတယ္။ ေခ်းေငြကို ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းအလိုက္ခြဲတမ္းေပးလိုက္တာကို အဲဒီေငြကို
အကုန္လံုး ထုတ္မေခ်းဘဲ တစ္၀က္ကို ေခ်းၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့တစ္၀က္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ကသိမ္းထားေသး
တယ္။ ထိေရာက္မႈ မရွိဘူးျဖစ္ေနတာ။ ဒါေတြကို အစိုးရသစ္က အဓိကထားၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္တယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
အေသးစားႏွင့္အလတ္ စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္
အတြက္ကို သာ ၾကည့္၍မရေတာ့ဘဲ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံရွိ စားသံုးသူ ၆၂၂ သန္းရွိသည့္ေဈးကြက္ကို
ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးတင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

"အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေဈးကြက္ကႀကီးလာၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီက လုပ္ငန္းေတြက
ေသးလြန္းေတာ့ အားမရွိဘူး။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း စင္တာလို အဖြဲ႕အစည္းေတြကေန
ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေဈးကြက္ ထိုးေဖာက္ဖို႔၊ ထုပ္ပိုးမႈလွပေသသပ္ဖို႔၊ အကူညီေတြေပးဖို႔လိုအပ္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ လာသည့္အခါ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မူ၀ါဒသည္
အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေထာက္ကူေပးႏိုင္ မည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားသင့္ၿပီး ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး
လိုအပ္သူမ်ား ေငြေခ်းရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ဦးတင္ခ်ဳိက
ေျပာသည္။ "အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈေတြ ရွိလာမယ္။ လုပ္ဖို႔ အခြင့္ေရး၊
အခြင့္ လမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရလာလိမ့္မယ္။ အဆင္ သင့္ျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ကုမၸဏီေတြက
ေအာင္ျမင္မယ္။ လုပ္ေနက် လမ္းစဥ္အတိုင္း ပဲ သြားေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်န္ခဲ့မွာပဲ။ ျပည္တြင္း
လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ေတြလည္းအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဆင္သင့္မျဖစ္ၾကေသးဘူး။
စနစ္တက်လုပ္ထားတာ မရွိဘူး။ ကိုယ့္ေဈးကြက္ကို ကိုယ္နားမလည္ဘူး။ ဒီမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္
ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ေရတိုစီမံကိန္းေလာက္ပဲရွိတယ္။ ေရရွည္ အစီအစဥ္ေတြ ဆြဲထားတာမ်ဳိး
မရွိၾက ဘူး"ဟု Ground Solution ကုမၸဏီ၏ အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ ဥပေဒအား ေကာင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏အဓိက ၀င္ေငြျဖစ္သည့္
အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ေနရာတြင္ လည္း ထိေရာက္ျမန္ဆန္သည့္စနစ္ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေနသည္
ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ၀င္ေငြက အခြန္ပဲရွိတာ။ အဲဒါ ေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္တာကို လက္ခံတယ္။
ဒါေပမဲ့ အစိုးရဘက္ကလည္း တစ္ခုခုေတာ့ ျပန္လုပ္ေပးရမယ္။ ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္
ဘီယာလုပ္ငန္း လိုင္စင္ခ်ေပးထားတယ္ဆိုရင္ ျပင္ပကေနၿပီးေတာ့ ဘီယာေမွာင္ခို၀င္လာ
တာေတြမရွိေအာင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္" ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။ စီးပြားေရး
အေျပာင္းအလဲတြင္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဓိကအကူညီေပး
သည့္ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လာဘ္စားမႈမ်ားကို အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္
နည္းဥပေဒမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး
အေထာက္ အကူျပဳဌာန၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ဗစ္ကီ ဘုိးမန္းက ေျပာသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စနစ္တက် လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္သည့္ ေခ်းေငြ
ပမာဏကုိ သင့္တင့္သည့္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး
ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေထာက္ျပသည္။ "အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္ဆန္လာေစခ်င္
တယ္။ အခု ၾကံဳေနရတာက အဲဒီျပႆနာပဲ။ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ရတဲ့ ေနရာမွာ
အခက္အခဲေတြရွိတယ္" ဟု CGP Trading ကုမၸဏီမွ ဦးျမတ္သူထြန္းက ေျပာသည္။

"အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ခ်င္သူေတြက သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး
အစိုးရသစ္က ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ နဲ႔ ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းေရး၊ ေနရာေဒသနဲ႔ အခ်ိန္ကာလေပၚ
မူတည္ၿပီး ေနရာခ်ထားေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပမာ ဪ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆုိရင္ အစိုးရက ျပည္သူေတြကို
ေခ်းေငြထုတ္ေပး တာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ စင္ကာပူမွာဆုိရင္လည္း ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဖြင့္ေတာ့မယ္ဆိုရင္
ဆိုင္ဘယ္ႏွဆိုင္ရွိတယ္။ ထပ္ၿပီး ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူ ဘယ္ေလာက္ရွိႏိုင္မလဲ ဆိုတာ ေတြကိုပါ
စိစစ္ၿပီးမွ အလုပ္လိုင္စင္ခ်ေပး တာ"ဟု Capital Diamond ကုမၸဏီ ေဈးကြက္ႏွင့္ အေရာင္းအရာရွိ
ဦးခ်ိန္ဟုတ္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑