ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အရွိန္ရသထက္ရေနတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ ႏိုင္ငံတုိင္းလုိလုိက နည္းပညာေနာက္ကုိ
အမီလုိက္ေနၾကတာပါ။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး လုိအပ္ခ်က္အသြယ္သြယ္နဲ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံတုိင္း ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာပါ။

ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာကုိ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ အလွမ္းေ၀းေနေသးတယ္လုိ႔ ဆုိႏိုင္ေပမဲ့ အစုိးရပိုင္းအေနနဲ႔
ေျခလွမ္းျပင္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ယခုလဆန္းပိုင္းက ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕မွာ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္
ႏိုင္ငံတကာအႏုျမဴစြမ္းအင္ဖုိရမ္နဲ႔ အႏုျမဴနည္းပညာျပပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

႐ုရွားႏိုင္ငံပုိင္ ႐ုိဆာတန္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ အဲဒီဖုိရမ္မွာ အဏုျမဴစြမ္းအင္နဲ႔
ဆက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ႐ုရွားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ကုမၸဏီေတြ ပါ၀င္ခဲ့သလုိ ကမၻာ့ေဒသ
အသီးသီးက မီဒီယာသမား ၁၀၀ ေက်ာ္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကလည္း
အဲဒီအဏုျမဴဖုိရမ္မွာ တက္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ႏ်ဴ ကလီးယားနည္းပညာကို
အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လည္း ႏိုင္ငံတကာက ႏ်ဴကလီးယားလႈပ္ရွား
မႈေတြကို သိရွိထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ယေန႔ကမၻာနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား

ကမၻာမွာ စီးပြားျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိေတြ ကို ၁၉၅၀
ျပည့္ႏွစ္ေတြက စတင္ခဲ့တာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၁ ႏိုင္ငံမွာ စီးပြားျဖစ္လည္ပတ္ေနတဲ့
ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိေပါင္းဖုိ ၄၄၀ ရွိၿပီး၊ ကမၻာတစ္လႊား တည္ေဆာက္ဆဲ ႏ်ဴကလီးယား
ဓာတ္ေပါင္းဖုိက ၆၅ လုံးရွိပါတယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံတကာအႏုျမဴ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီက ထုတ္ျပန္ထားပါ
တယ္။ တစ္ကမၻာလုံးက ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ
ပမာဏက မဂၢါ၀ပ္ ၃၈၀,၀၀၀ ပါ။

ခ်ာႏိုဘုိင္းလ္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားခဲ့ေနရာကုိ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။အီးပီေအခ်ာႏိုဘုိင္းလ္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားခဲ့ေနရာကုိ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။အီးပီေအ

ကမၻာေပၚမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ အားလုံးရဲ႕ထက္၀က္ေက်ာ္ဟာ
အေမရိကန္၌ တည္ရွိၿပီး၊ ဒုတိယအမ်ားဆုံးကေတာ့ ဥေရာပ ေဒသက ျပင္သစ္နဲ႔ အာရွက
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၆ ႏိုင္ငံမွာ သုေတသန ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိ
၂၄၀ ခုရွိၿပီး၊ စစ္သုံးသေဘၤာနဲ႔ ေရငုပ္သေဘၤာေပါင္း ၁၄၀ ကိုလည္း ႏ်ဴကလီယားစြမ္းအင္နဲ႔
လည္ပတ္ ေနပါတယ္။ ကမၻာမွာ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ အစျပဳ ခဲ့တာကေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္
အတြင္း ၁၉၄၀ ၀န္းက်င္ကပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြက ယူေရနီယံ
သုိ႔မဟုတ္ ပလူတုိနီယံပါတဲ့ အုိင္ဆုိတုပ္ေတြကို ခြဲထုတ္ ၿပီး အဏုျမဴဗုံးထုတ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ပဲ
ဦးတည္ ခဲ့ၾကတာပါ။

၁၉၅၀ ၀န္းက်င္မွာေတာ့ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ဆုိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေရာင္ျခည္နည္းနဲ႔
ေဆး ကုသေရးနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးအျဖစ္ ေရဒီယုိ အုိင္ဆုိတုပ္ေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ သုေတသန
ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိေတြ တည္ ေဆာက္ထားၾကပါတယ္။ ကမၻာ့ႏ်ဴကလီးယားအသင္းရဲ႕အဆုိအရ
လက္ရွိမွာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ရွစ္ႏိုင္ငံက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး၊ ႏ်ဴကလီးယားသုေတသန
ဓာတ္ေပါင္းဖုိေတြ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၆ ႏိုင္ငံမွာ သုံးပုံတစ္ပုံက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့
အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တို႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြ ပိုင္ဆုိင္ထား ၿပီးျဖစ္သလုိ ႏ်ဴကလီးယား
စြမ္းအင္ကုိ အသုံး ျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဏုျမဴစြမ္းအင္
ေအဂ်င္စီရဲ႕စာရင္းဇယားေတြအရ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ ေပါင္းဖုိေပါင္း
၃၃ ခုရွိၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲက ၂၂ ခုရွိပါတယ္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာေတာ့ လည္ပတ္ေနတဲ့
ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိေပါင္း ၂၁ ခုနဲ႔ တည္ေဆာက္ဆဲ ေျခာက္ခုရွိပါတယ္။

ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ

တစ္ကမၻာလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ေန
တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီက ဆုိပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကုိ
အသုံးျပဳၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ အေျခခံဓာတ္အားအျဖစ္ အဆက္မျပတ္
ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာရယ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ထုတ္လုပ္မႈ
မရွိတာရယ္ေၾကာင့္ပါ။

႐ုိဆာတန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာနီကိုလိုင္ ဒါ႐ုိဖေဒါ့။ေအာင္ရွင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)႐ုိဆာတန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာနီကိုလိုင္ ဒါ႐ုိဖေဒါ့။ေအာင္ရွင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံက လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းရဲ႕ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ႏ်ဴကလီးယား
စြမ္းအင္အေပၚမွာ မွီတည္ေနၾကပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက ေလးပုံသုံးပုံကုိ ႏ်ဴကလီးယားကေန
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေနသလုိ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဖင္လန္၊ ဟန္ေဂရီ၊
ဆလုိဗက္ကီးယား၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဆလုိ ေဗးနီးယားနဲ႔ ယူကရိန္းႏိုင္ငံေတြက သုံးပုံ
တစ္ပုံေက်ာ္ကို ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကေန ဓာတ္အားထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံေတြက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊
စပိန္၊ ႐ိုေမးနီးယားနဲ႔ ႐ုရွားႏုိင္ငံေတြက ႏ်ဴကလီး ယားစြမ္းအင္ကုိ အမွီျပဳၿပီး ငါးပုံတစ္ပုံ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားကုိ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေနၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ အေပၚမွာ သုံးပုံတစ္ပုံမွီခိုေနရၿပီး၊ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အီတလီနဲ႔ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံေတြက
၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ႏ်ဴကလီးယားက တစ္ဆင့္ ရရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးနဲ႔ အလယ္ အလတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတုိင္းလုိလုိက ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကုိ
အသုံးျပဳေနၾကတယ္လုိ႔ ကမၻာ့ႏ်ဴကလီးယားအသင္းက ဆုိပါတယ္။

ေဒသအလုိက္ ႏ်ဴကလီးယားႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာမွာ ဦးေဆာင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႐ုရွားက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ႏ်ဴကလီးယား
စြမ္းအင္ကေန ဂစ္ဂါ၀ပ္ ၃၀ ဒသမ ၅ အထိတုိးျမႇင့္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ႐ုရွား ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ႏ်ဴကလီး ယားဓာတ္ေပါင္းဖုိတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေငြ ေရးေၾကးေရးေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးေနတာပါ။ ႐ုရွားႏိုင္ငံပိုင္
႐ုိဆာတန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႐ုရွားက ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွာ ႏ်ဴကလီးယားနည္း
ပညာနဲ႔ဆုိင္ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေပးေနပါတယ္။ ကမၻာ့ႏ်ဴကလီးယားအသင္းရဲ႕အဆုိအရ ဥေရာပ၊ အေမရိကနဲ႔ ေတာင္အေမရိေဒသက ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕နဲ႔ အေရွ႕အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊
အာရွအလယ္ပိုင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကေဒသက ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏ်ဴကလီး
ယားနည္းပညာကုိရရွိဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ မရွိေသးတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံသစ္ ခုနစ္ႏုိင္ငံဟာ မၾကာမီကာလအတြင္းမွာ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ ေပါင္းဖုိေတြ ပိုင္ဆုိင္လာေတာ့မွာျဖစ္တယ္လုိ႔
ႏိုင္ငံတကာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွာ ေျပာဆုိထားပါတယ္။

အဲဒီႏိုင္ငံေတြကေတာ့ လစ္သူေယးနီးယား၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု၊ တူရကီ၊ ဘယ္လာ႐ုစ္၊
ဗီယက္နမ္၊ ပုိလန္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံေတြက
ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေနတာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္ေပမဲ့
ႏ်ဴကလီးယားအစီ အစဥ္ေတြကို ခြန္တုိက္အားတုိက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကလည္း မၾကာမီကာလအတြင္းမွာ ႏ်ဴကလီး
ယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ ပိုင္ဆုိင္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ တည္ေဆာက္
လည္ပတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက အားလုံးနီးပါးျပင္ဆင္ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ၿမိဳ႕ေတာ္ဒါကာရဲ႕ ေျမာက္ ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အကြာရွိ ႐ူးပါးအရပ္ မွာ ဓာတ္ေပါင္းဖုိတည္ေဆာက္
သြားဖုိ႔ ႏိုင္ငံ တကာအဏုျမဴစြမ္းအင္က စစ္ေဆးအတည္ ျပဳေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္
အာရွႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပထမ ဆုံး ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ ပိုင္ဆိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံက ဗီယက္နမ္ျဖစ္
တယ္လုိ႔ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ႐ုရွားႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုိဆာ တန္ေကာ္ပုိေရးရွင္း တာ၀န္ရွိသူေတြက
ေျပာပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ႏ်ဴကလီး ယားနည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္အတန္ ၾကာျပင္ဆင္ေနခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိပိုင္ဆုိင္ဖုိ႔ အလားအလာရွိေနတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ မေလးရွားပါ။ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာအတြက္
အင္ဒိုနီးရွားက အင္အား အျပည့္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး၊ သုေတသနဓာတ္ ေပါင္းဖုိေတြ တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္း၊ လာအုိ နဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံေတြကလည္း ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ႏိုင္ဖုိ႔ အစျပဳ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုံးႏုိင္ငံစလုံးက ႐ုရွားႏုိင္ငံနဲ႔
ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
"ထုိင္းမွာေတာ့ ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္ ေနတယ္။ လာအုိနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံေတြ ကေတာ့
အရမ္းကုိ စိတ္အားထက္သန္ေန တယ္"ဟု ႐ုိဆာတန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဌာန
ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ မစၥတာနီကိုလိုင္ ဒါ႐ုိဖေဒါ့က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းနဲ႔
အသုံးျပဳေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြ်န္ လႊာတစ္ခုကို ျမန္မာနဲ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံတုိ႔
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ႏ်ဴကလီးယားသုေတသနစင္တာ
တည္ေဆာက္ဖုိ႔နဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာကို
အသုံးခ်ႏုိင္ေရး ေရဒီယုိအုိင္ ဆုိတုပ္ေတြ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ အရင္အစုိးရလက္ ထက္ သိပံၸႏွင့္
နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ႐ိုဆာ တန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ၾကတာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏ်ဴကလီး ယားအစီအစဥ္မူေဘာင္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံတကာ
အဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီနဲ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သလုိ ႏိုင္ငံတကာ
အဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီရဲ႕ ျဖည့္စြက္လုပ္ ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိလည္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္လုိ႔ ကမၻာ့ႏ်ဴကလီးယားအသင္းက ဆုိပါတယ္။
ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအတြက္ ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
ပူးေပါင္းပါ၀င္မယ့္ သီးျခားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းသြားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ ႐ုရွားတာ၀န္ရွိသူေတြက ေမာ္စကုိၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာတုိင္း (မ္) ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြက ႐ုရွားနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအၾကားမွာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေျခခံ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုိဆာတန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဌာန
ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ မစၥတာနီကိုလိုင္က ေျပာပါတယ္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕စီမံကိန္းကို
အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းေဖာ္ ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကို
ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဖြဲ႕စည္း သြားႏိုင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္"လုိ႔ ၎က ေျပာပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ႐ုရွားနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရေတြၾကား ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ ဆုိင္ရာ အစုိးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈကို
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

႐ုရွားႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မွာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရာဂဏန္းကို
ႏ်ဴကလီး ယားဆက္စပ္နည္းပညာေတြ သင္ၾကားေပးေနခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း မစၥတာနီကုိလုိင္က
ဆုိပါတယ္။

"ဒီႏွစ္ထဲမွာဆုိ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ အထူးျပဳပညာေတာ္သင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား သုံးေယာက္
ရွိပါတယ္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွာ ပညာ သင္ၾကားေနတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိခဲ့ပါၿပီ။
အားလုံးေပါင္း ဆုိရင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၇၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္က ႐ုရွားႏိုင္ငံမွာ ပညာသင္ဘြဲ႕ရထား
ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးက ႏ်ဴးကလီးယား ဘာသာရပ္ အဓိကမဟုတ္ေပမဲ့ ဆက္စပ္
နည္းပညာေတြျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာပါတယ္။

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မွာ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေရာင္ ျခည္သင့္မႈ
အႏၲရာယ္ပါပဲ။ အခ်ိန္အခါမေရြး ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ နည္း ပညာပိုင္းခ်ဳိ႕ယြင္း
အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္တဲ့ မေတာ္တဆမႈေတြကေန ႏ်ဴ ကလီးယားဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ဒီေန႔ေခတ္အထိ ကမၻာတစ္လႊားမွာ
ႏ်ဴကလီးယားမေတာ္တဆ မႈ ၂၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာ ၁၀ ခုေလာက္က အႏၲရာယ္ႀကီးမားတဲ့
ႏ်ဴကလီးယား မေတာ္ တဆမႈေတြအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ပါတယ္။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သုံးမုိင္ ကြ်န္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ႏ်ဴကလီးယားမေတာ္ တဆမႈ၊ ၁၉၈၆
ခုႏွစ္က ယူကရိန္းႏုိင္ငံမွာျဖစ္ ခဲ့တဲ့ ခ်ာႏိုဘုိင္းလ္ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္း ဖုိေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဆူနာမီငလ်င္ေၾကာင့္ ဖူကူရွီးမားဓာတ္ေပါင္း ဖုိ ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့
အဆုိးဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီး သီးက ျပည္သူေတြဟာ
ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္နဲ႔လည္ပတ္မယ့္ ဓာတ္ေပါင္းဖုိစီမံကိန္းေတြ ကို အျပင္းအထန္
ကန္႔ကြက္ေနၾကပါ တယ္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ျဖစ္တဲ့
ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ေလစြမ္းအင္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလာၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလည္း ရွိပါတယ္။
အဲဒီအထဲမွာ ဂ်ာမနီနဲ႔ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံေတြက ထိပ္ဆုံးက ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ ေပါင္းဖုိ ၁၇ ခုလုံးကုိ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ အၿပီး
သတ္ပိတ္သိမ္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားၿပီး လက္ရွိမွာ ႏ်ဴကလီးယာဓာတ္ေပါင္းဖုိ ကုိးခုကုိ ပိတ္သိမ္း
ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ထုတ္ ေနရွင္နယ္ဂ်ီအုိဂရပ္ဖစ္မဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဂ်ာမနီနဲ႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ေတြနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ေလစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး
စီမံကိန္း ေတြကို အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ အသုံးမ်ားတဲ့
စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ ပိတ္ပင္ဖုိ႔၊ ႏ်ဴ ကလီးယား
စြမ္းအင္အသုံးျပဳေရး ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယားေဘး
အႏၲရာယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ အထက္က ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေၾကာင္းေတြ အျပင္ ႏ်ဴကလီးယားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕
အႏၲရာယ္ကလည္း ႀကီးမားပါတယ္။

႐ုရွားႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ႏုိဘုိဘုိ႐ုိေနာ့ရွ္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိသစ္ကုိ ယခုလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ရွင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)႐ုရွားႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ႏုိဘုိဘုိ႐ုိေနာ့ရွ္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိသစ္ကုိ ယခုလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ရွင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကမၻာ တစ္လႊားက လည္ပတ္ေနတဲ့ ဓာတ္ေပါင္းဖုိေတြရဲ႕ ေရဒီယုိသတၱိႂကြ စြန္႔ပစ္ယူေရနီယံကုိ
ျပန္လည္အသုံးျပဳလည္ပတ္တဲ့ ႏိုင္ငံ အနည္း ငယ္သာရွိတယ္လုိ႔ ႏ်ဴကလီးယားပညာရွင္ေတြက
ေထာက္ျပထားပါတယ္။

သုိ႔ေပမဲ့လည္း စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားၿပီးရင္း ျမင့္မားလာေနတဲ့ ယေန႔ကမၻာ ႀကီးမွာ
ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာကုိ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသုံးခ်ႏိုင္ဖုိ႔ ဆက္လက္ႀကိဳး ပမ္းေနၾကဦးမွာ
အေသအခ်ာပါပဲ။ တုိးတက္ လာတဲ့ နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ အရင္းအျမစ္ မ်ဳိးစုံကေန စြမ္းအင္
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီ ဆုိေပ မဲ့ တစ္ခုစီတုိင္းမွာ အားနည္းခ်က္တစ္မ်ဳိးစီ ရွိေနတဲ့အတြက္ ႏ်ဴကလီးယား
နည္းပညာ ေနာက္ကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြ လုိက္ေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑