အေႂကြးစနစ္ေၾကာင့္ သီးႏွံပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေဈးျမင့္ေနျခင္းျဖစ္

ျပည္တြင္းရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသုံး ေဆးဆုိင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတုိင္း (မ္)ျပည္တြင္းရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသုံး ေဆးဆုိင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတုိင္း (မ္)

သီးႏွံပိုးသတ္ေဆးေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္မားေနျခင္းသည္ ေဆးကုမၸဏီ၊
အေရာင္း ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအၾကား အေႂကြး စနစ္ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္
မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊
စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာန ခဲြ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက
ေျပာသည္။

"ပိုးသတ္ေဆးကုမၸဏီ၊ အေရာင္းဆိုင္ေတြ နဲ႔ ေတာင္သူေတြအၾကား အေႂကြး၀ယ္စနစ္
အသုံးျပဳမႈကလည္း ပိုးသတ္ေဆးေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္မႈအေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္ပယ္တြင္ ေတာင္သူမ်ား ၀ယ္ယူအသုံးျပဳေနရေသာ
ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းသည္ အမွန္ တကယ္ ျဖစ္သင့္ေသာ ေဈးထက္ မ်ားစြာ
ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕မွ ပိုးသတ္ေဆး၊ မိႈသတ္ေဆးႏွင့္
ေဟာ္မုန္း ေဆးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူ ကိုေနစိုးက ေျပာသည္။

"ပိုးသတ္ေဆးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်န္တ့ဲ ေဟာ္မုန္း ေဆးေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္သူေတြ
ေပးေခ်ေနရတ့ဲ ေဈးႏႈန္းက တကယ္ရွိသင့္တ့ဲ ေဈႏႈန္း ထက္ အဆမတန္ မ်ားေနတယ္။
တခ်ဳိ႕တံဆိပ္ ေတြဆိုရင္ ေဆးတန္ဖိုးရဲ႕ သုံးဆ၊ ေလးဆ ေလာက္အထိကို ေတာင္သူေတြက
ေပး၀ယ္ ၿပီး အသုံးျပဳေနရတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္
အားျဖစ္ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ အေႂကြး ျဖင့္ ၀ယ္ယူအသုံးျပဳေသာ ပိုးသတ္ေဆး အပါ အ၀င္
မိႈသတ္ေဆး၊ အပင္ႀကီးထြားေစသည့္ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကို တန္ရာတန္ေၾကးထက္ ေဈးပိုေပးေန
ရေၾကာင္း သိရွိေသာ္လည္း အရင္းအႏွီးမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ၀ယ္သုံး ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀း ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ကိုမ်ဳိး၀င္းက ေျပာသည္။ "ေတာင္သူေတြလည္း
သိသင့္သေလာက္ ေတာ့ သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္း ကိုယ္စိုက္ ပ်ဳိးထားတ့ဲ သီးႏွံက
ဒီအတိုင္းထား႐ုံနဲ႔ မျဖစ္ ထြန္းႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိေနၾကတယ္။ အဲဒီအခါ အရင္းအႏွီးကလည္း
မရွိေတာ့ အေႂကြးနဲ႔ရတ့ဲ ပစၥည္းကိုပဲ အသုံးျပဳၾကတာေပါ့။ အဓိက ကေတာ့ အရင္းအႏွီးပါပဲ"ဟု
၎က ေျပာသည္။

သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲသည္ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ား၏ ေဈးႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္းကို ၀င္ေရာက္
မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ပိုးသတ္ ေဆးမ်ား၏ အရည္အေသြး မွန္ကန္ေရးကိုမူ
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။ "ေဈးကြက္မွာရွိတ့ဲ
ပိုးသတ္ေဆး အရည္ အေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးလိုပါက
ပိုးသတ္ေဆး ဓာတ္ခြဲခန္း၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ
ေပးပို႔ စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိဘဲ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းျမင့္မားမႈ
အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။ ပိုးသတ္ေဆး အရည္
အေသြး၏ ထိေရာက္ မႈသည္ ေဆးအသုံးျပဳေသာ ေတာင္သူ မ်ား၏ သုံးစြဲမႈစနစ္ မွန္ကန္မႈမရွိလွ်င္
လည္း အာနိသင္ ထိေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား ပိုးသတ္ေဆးကို
စနစ္တက် အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာန
ခြဲမ်ားက ပညာရွင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေတာင္သူ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းပို႔ခ်ေပးလ်က္
ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၏ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားထက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ေၾကာ္ျငာမ်ားက
ေတာင္သူမ်ားအေပၚ ပိုမို လႊမ္းမိုးေနသည္ဟု ကိုေနစိုးက ေျပာသည္။ "ေတာင္သူေတြမွာလည္း
ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အသိပညာအေျခခံက နည္းပါ တယ္။ ပိုးသတ္ေဆးမွာ ထိေသနဲ႔
စားေသ ဆိုတာမ်ဳိးရွိတယ္။ စားေသက ေဆးဖ်န္းလိုက္ လို႔ ထိ႐ုံနဲ႔ ပိုးေကာင္က မေသဘူး၊ ဒီေဆးကို
အပင္က တစ္ဆင့္ စားလိုက္မွ ပိုးကေသတာ။ ဒါကိုေတာင္သူကနားမလည္ေတာ့ ေဆးကိုလိုအပ္တ့ဲ
ပမာဏထက္ ပိုသုံးတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုးသတ္ေဆး မွတ္ပုံတင္ အဖြဲ႕က မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ပိုးသတ္
ေဆးအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၂,၇၅၇ မ်ဳိးအထိ ရွိေနၿပီး ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထား
သည့္ ျပည္ပကုမၸဏီေပါင္း ၂၆၀ ရိွေနကာ ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၄၅ ခု
ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳျခင္း ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မႈကုိ အကာအကြယ္ေပး ႏိုင္ေရး၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ပိုးသတ္
ေဆးမ်ား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္
စတင္ျပ႒ာန္းခ့ဲၿပီး တိုးတက္ေျပာင္း လဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲခ့ဲရာ
ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑