ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ Melia ဟိုတယ္ ဖြင့္လွစ္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ Hoang Anh Gla Lai (HAGL) အုပ္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ဘက္စုံသုံး အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္
ပါ၀င္သည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ Melia ဟိုတယ္ကုိ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အထပ္ ၂၃ ထပ္ပါ၀င္ေသာ အဆိုပါဟိုတယ္တြင္ အိပ္ခန္း ေပါင္း ၄၃၀ ခန္း ပါရွိၿပီး
မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စတုရန္မီတာ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ
ခန္းမမ်ားႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ ခန္းမမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

အသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါဟုိတယ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အင္းလ်ား ကန္အလွကို ၃၆၀ ဒီဂရီျဖင့္
ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဥေရာပ အစားအစာ၊ ျမန္မာႏွင့္ အာရွအစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ေသာ
The Market စားေသာက္ဆုိင္၊ ဗီယက္နမ္ အစားအေသာက္မ်ဳိးစုံ ရရွိႏုိင္မည့္ The Lantern
Restaurant စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္ အစားအစာမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ Olea စားေသာက္ဆုိင္
သုံးဆုိင္ ပါ၀င္သည္။

အဆုိပါ Melia ဟိုတယ္ကို ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအိမ္ျခံေျမကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အုပ္စုက
ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားကို ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဟုိတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
ျဖစ္သည့္ စပိန္ႏိုင္ငံအေျခစုိက္ Melia Hotels International က စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑