ဩဂုတ္၂၆ ရက္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ကရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ
ယခုလ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ ထုတ္ေရာင္းခ်မည္ဟု ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ တတိယေျမာက္ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္
တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ကုိ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ပမာဏ က်ပ္ ၅၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိသည္။

၎ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈရင္းႏွီးေငြသည္ က်ပ္ ၇၅ ဘီလ်ံအထိရွိၿပီး အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္
၁၀ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက တရား၀င္ ေၾကညာလုိက္ေပမဲ့ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္တာနဲ႔ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳတာေတြကုိ လာမယ့္ ၂၆ ရက္မွ လုပ္သြားမွာပါ"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား
ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးတုိးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑