အက္ဖ္အမ္အုိင္ကုမၸဏီ ခရီးသြားက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္

ပုဂံေဒသတြင္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ မီးပုံးပ်ံျဖင့္ ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)ပုဂံေဒသတြင္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ မီးပုံးပ်ံျဖင့္ ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္
FMI အုပ္စုက ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထပ္မံတုိးျမႇင့္လုိက္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ယခင္က FMI ကုမၸဏီသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ စီးပြားေရး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္မႈ
အျဖစ္ ပုဂံတြင္ Balloons Over Bagan (BOB) အမည္ရွိ မီးပံုးပ်ံလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Chindwin Holdings Pte Ltd. (CHPL) က လုပ္ကုိင္
ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎လုပ္ငန္း၏ရွယ္ယာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာ ၀ယ္ယူထားႏုိင္ေသးျခင္း
ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မူလ ရွယ္ယာ ရွင္မ်ားက ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ ယခုအခါ BOB
လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး၏ ရွယ္ယာအားလုံး ကုိ ၀ယ္ယူလုိက္ျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၤFMI သည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္ ကုမၸဏီ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားကုိ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ ျပရမည္
ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သုိ႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ FMI ကုမၸဏီသည္ ၾကယ္စင္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ ပန္းလႈိင္ေဆး႐ုံလုပ္ငန္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ထံမွ
ေျမငွားရမ္းကာ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္
Landmark Development ကဲ့သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္
႐ုိးမဘဏ္တုိ႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထုိသုိ႔ စီးပြားေရးတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားအတြက္ ခရီးသြားက႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မီးပံုးပ်ံကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းလည္း
တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ကာ FMI ကုမၸဏီ၏ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္
ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀က ဩဂုတ္ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္
အစည္းအေ၀းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အလားအလာေကာင္းမြန္ တဲ့ စီးပြာေရးက႑ေတြထဲမွာ ခရီးသြားက႑ဟာလည္း
ထိပ္ဆုံးက ပါ၀င္ေနတဲ့ က႑တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ခရီးသြားက႑ မွာလည္း FMI ရဲ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးၿပီး လုပ္သြားဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္"ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ ေျပာခဲ့သည္။

BOB လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ အထိတြင္ (CHPL) ကုမၸဏီက ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ Shwe Lay
Ta Gun Travels and Tours (SLTG) ကုမၸဏီလီမိတက္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ ထုိ႔သုိ႔ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀ယ္ယူမႈအတြက္ (CHPL) ကုမၸဏီသည္ (SLTG) ကုမၸဏီ
မူလရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႔ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ရွယ္ယာမ်ား၀ယ္ယူလုိက္ေသာ္လည္း BOB လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး၏
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚတြင္ (FMI) ကုမၸဏီ၏ သည္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း ျဖစ္ကာ
၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိမူ အက်ဳိးတူဖက္စပ္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္
Yoma Strategic Holdings Ltd. (YSH) FMI ကုမၸဏီက ပုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔အတြက္ BOB လုပ္ငန္း၏ တုိးတက္ ေအာင္ျမင္အေပၚတြင္ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိး
အျမတ္မ်ားအနက္ FMI ကုမၸဏီရွယ္ယာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ အက်ဳိး
အျမတ္ကုိသာ ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ စေတာ့ေဈးကြက္အတြင္း FMI ကုမၸဏီ၏
ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုးသည္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၉,၅၀၀ ေဈးေပါက္ ေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑