ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကား အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ ျပန္စ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္လိုင္းျဖစ္ေသာ BRT ယာဥ္လိုင္းကို စီးနင္းရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ခန္႔ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္လိုင္းျဖစ္ေသာ BRT ယာဥ္လိုင္းကို စီးနင္းရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ခန္႔ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ၏
ရွယ္ယာ မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္မွ စတင္ခါ ျပန္လည္ေရာင္းခ်
ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

"က်န္တဲ့ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကို အမ်ား ျပည္သူကို အခုေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္မွစၿပီး
ျပန္ေရာင္းေပးမယ္။ အမ်ားျပည္သူကို ၅ ဘီလ်ံ ေရာင္းမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အေၾကာင္း
ေၾကာင္းေၾကာင့္ ရွယ္ယာေရာင္းတာကို ရပ္ထားခဲ့ၿပီး အခုမွ ျပန္ေရာင္းတာျဖစ္ပါတယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာလက္မွတ္ ၅ ဘီလ်ံေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ခါ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ
စုစုေပါင္း ၂ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခရီးသည္တင္ယာဥ္
ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အေပါ့စား အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တရား၀င္ေျပာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၅ ဘီလ်ံ ကုန္က်ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၄၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖစ္ေသာ
က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အမ်ားျပည္သူဘက္က
ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီငါးခုက တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ စီ ျဖင့္
က်ပ္ ၂၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီးျဖစ္သည္။

အျမတ္ခြဲေ၀မႈကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ကုန္မွသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း
ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ ဗဟိုဘဏ္တိုးႏႈန္း ထက္ မနိမ့္ေသာအျမတ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ
ခြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အေပါ့စား ဘီအာတီစနစ္ကို ျပည္လမ္းႏွင့္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းတို႔တြင္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္ခါ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံထုတ္
ကားမ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲေပးေနၿပီး ခရီးသည္ အမ်ားစု အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနအရ ဒီစနစ္ကေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အျမန္ဆံုးနဲ႔
အလြယ္ဆံုးစနစ္ပဲ။ လက္ရွိ ရန္ကုန္မွာ ေနတဲ့ သူေတြက ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္
သည္းခံႏိုင္စြမ္း နည္းလာၿပီး မိသားစုနဲ႔ ပတ္ ၀န္းက်င္မွာပါ သဟဇာတ မျဖစ္တာမ်ဳိးေတြ
ရွိလာတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ၿပိဳလဲ
လို႔မျဖစ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်ေစမယ့္
ဒီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာပါ" ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို
အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားဖြဲ႕ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရက တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူခဲ့သည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားဖြဲ႕ၿပီးပါက ယာဥ္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက
တာ၀န္ယူရမည့္စနစ္ကို က်င့္သံုး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကားစီးေရ ၁၅၀ မွ ၂၀၀ အထိ
အသံုးျပဳရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေလွ်ာက္ထားမႈကို ေမလအတြင္းက စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္လတြင္
ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဩဂုတ္လအကုန္ထိ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ ၂၁ ခုက အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္
ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရသည့္ ကုမၸဏီကို ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ဩဂုတ္လအတြင္း ေျပာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ နည္းသည့္အတြက္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုၾကသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားက အဆိုျပဳ လႊာေလွ်ာက္ထားရန္
ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑