အကၡရာတန္းကားမ်ား အပ္ႏွံခြင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးနစ္နာ

ဟံသာ၀တီ ကားေရာင္း၀ယ္ေရး၀င္းအတြင္း၌ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရန္ ျပသထားေသာ 'ဗ' အကၡရာ ကားတစ္စီးကို ေတြ႕ရစဥ္။ (ရတနာ / ျမန္မာတိုင္း(မ္))ဟံသာ၀တီ ကားေရာင္း၀ယ္ေရး၀င္းအတြင္း၌ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရန္ ျပသထားေသာ 'ဗ' အကၡရာ ကားတစ္စီးကို ေတြ႕ရစဥ္။ (ရတနာ / ျမန္မာတိုင္း(မ္))

မာဇဒါအုပ္စု၀င္ ေလလံယာဥ္မ်ားအား လံုး လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား
ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အကၡရာတန္းယာဥ္မ်ားကို အပ္ႏံွခြင့္ျပဳ ရန္ေၾကညာခ်က္ မေပၚထြက္
လာေသး ျခင္းေၾကာင့္ ကားေဈးကြက္အတြင္း အကၡရာတန္း ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ား အပ္ႏွံ
ရန္ေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူသိုေလွာင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး
နစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္း မွ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ
သည္။

"ကားေဈးေတြက ဆက္တိုက္ေအး ေနေပမယ့္ ၀ယ္သူေတြကေတာ့ အကၡရာ တန္းယာဥ္ေတြ
ေၾကညာႏိုးနဲ႔ ၀ယ္ၿပီး သိမ္းထားၾကတာ 'ဗ' အကၡရာေၾကညာ ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက
ေပါ့။ ၀ယ္သူေတြကလည္း 'ဗ' အကၡရာၿပီးရင္ ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ 'ဘ' အကၡရာ လာမယ္
အထင္နဲ႔ ေဈးကြက္ထဲမွာ ရသ ေလာက္ေဈးနဲ႔ ၀ယ္ၾကတယ္။ 'ဘ' အကၡရာက အပ္ႏွံမယ္ဆိုတာ
မေၾကညာ ဘဲ ေလလံကားေတြဘက္ လွည့္သြား ေတာ့ ၀ယ္သူေတြ ေငြျမဳပ္တာေပါ့။ ေလလံ
ကား ရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ ေငြေပၚတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကားေဈး ကြက္ထဲမွာ လွည့္ၿပီး ၀ယ္
ေရာင္းလုပ္ေန ၾကတာ တခ်ဳိ႕လည္း အလုပ္ျဖစ္ၾကတယ္" ဟု ကား၀ယ္ေရာင္း လုပ္ကိုင္သူ
ကိုဦးက ေျပာသည္။

သက္ဆုိင္ရာက ယခုလအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အပ္ႏွံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ကားတင္သြင္း
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ခါ ပံုမွန္အတုိင္းေဆာင္ရြက္
ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မာဇဒါအုပ္စု ၀င္ယာဥ္မ်ားအနက္ က်န္ရွိသည့္ ေလလံယာဥ္
မ်ား အားလံုးကို အပ္ႏွံျခင္းကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီး
ျဖစ္သည္။

"ပထမလုပ္ငန္းေတြကို ပံုမွန္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ကေတာ့ သိပ္ၿပီး
မထူးျခားေပမယ့္ ဒုတိယထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ကေတာ့ အကၡရာအနိမ့္ယာဥ္ေတြ၀ယ္ထား
တဲ့ သူေတြအဖုိ႔ ေငြေၾကးနစ္နာမႈေတြ ရွိတယ္။ အခုလိုလုပ္တဲ့အတြက္ ေလလံ ယာဥ္ကိစၥျပတ္
သြားတယ္ဆိုေပမယ့္ လည္း တစ္ဖက္က ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း 'ဘ၊ လ၊ သ' အကၡရာေတြကို
ေဈး သက္သက္သာသာနဲ႔ ၀ယ္ထားတဲ့ သူေတြ ေငြျမဳပ္တာေပါ့။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုက ကားေဈး
ကြက္ကို နည္းနည္းေတာ့ ဂယက္႐ိုက္ေစတယ္။ ေလလံယာဥ္ေတြ လက္ထဲမွာရွိတဲ့သူကေတာ့
ျပႆနာမရွိ ဘူးေပါ့။ အကၡရာအနိမ့္၀ယ္တဲ့ သူေတြ အတြက္ သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက ေလလံ
ယာဥ္ၿပီးတာနဲ႔ သူတို႔၀ယ္ထားတဲ့ ကားေတြ အပ္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ပဲ။ အဲဒီေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္နဲ႔ပဲ ေအာက္ကား ေဈးကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ ေတာ္ေတာ္ေလး ျဖစ္သြားတယ္။ ေလလံ
ကား စလစ္က ၉၃ သိန္းအထက္မွာ ရွိတယ္။ အကၡရာတန္းက်ေတာ့ သိန္း ၆၀ ၀န္းက်င္ေလာက္
က စတယ္။ ကား အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ၿပီး အေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ၾကရတယ္" ဟု ကား ၀ယ္
ေရာင္း ကိုရင္ထြန္းက ေျပာသည္။

မာဇဒါအုပ္စု၀င္ကားမ်ားမွာ က်န္ရွိသည့္ ေလလံယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံျခင္းကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္
ေန႔ စတင္ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း ကားေဈးကြက္
အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္အတုိင္း သာရွိေၾကာင္းလည္း ၀ယ္ေရာင္းသမား မ်ားကေျပာ
သည္။

"ကားေဈးကြက္ထဲမွာ အေရာင္း အ၀ယ္ေတြကေတာ့ ပံုမွန္အတုိင္းပါပဲ။ အရင္လုိ အဆိုးႀကီး
ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ၀ယ္မယ့္သူေတြကေတာ့ ၾကည့္ေနတာ ပဲ။ အေရာင္းအ၀ယ္ကေတြက
သိပ္ အေကာင္းႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မာဇဒါအုပ္စု၀င္ကားေတြ အမ်ားစုက အစိုးရဌာနပိုင္
ကားေတြ အေတာ္မ်ား ၿပီး အျပင္လူလက္ထဲမွာလည္း ရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ ကားကုမၸဏီ
တစ္ခုက ကား ေဟာင္းေပးရင္ ကားသစ္လဲေပးတဲ့ အစီ အစဥ္ေတြ လုပ္ေနၿပီ။ အဲဒီကုမၸဏီ
ကို လူေတြေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ၾကားတာက သူတုိ႔ထဲက သင့္ေတာ္မယ့္
ကားကိုပဲ ယူရမယ္လုိ႔ သိထားတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကားတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ မထုတ္ယူရေသး
သည့္ ကားအစီးေရ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ကားမွာယူ တင္သြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း
ဆိပ္ကမ္းေရာက္ တန္ဖုိးေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အခြန္အခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း တုိ႔ကို ေစာင့္ဆိုင္း
ေနၾကသျဖင့္ ယခု ကဲ့သို႔ ကားမ်ားထုတ္ယူမႈမရွိျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑