ျမန္မာ-အေမရိကန္ တုိက္႐ုိက္ေငြလႊဲ ပုိ႔ေပးႏုိင္မည့္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္လာႏုိင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ခြဲကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ႏိုင္၀င္းထြန္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ခြဲကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ႏိုင္၀င္းထြန္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာ - အေမရိကန္ တုိက္႐ုိက္ေငြလႊဲပုိ႔မႈမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးလာႏုိင္ဖြယ္
ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ားက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံအၾကား တုိက္ ႐ုိက္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ မရဘဲျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ၎အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွား လုိက္ၿပီးျဖစ္ရာ တုိက္႐ုိက္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ
ျပန္လည္ရရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏
ဘဏ္မ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ ေရး အျပန္အလွန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနဆဲ
သာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိက္႐ုိက္ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိမူ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ခန္႔ မွသာ
စတင္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ဘဏ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအသုိင္းအ၀ုိင္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ
ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

"လက္ရွိက အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေရးယူမႈလည္း မရွိေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ တုိက္႐ုိက္ေငြလႊဲ
တာေတြက မၾကာခင္ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ ဗဟုိဘဏ္ကလည္း ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက တစ္ဖက္မွာ (အေမရိကန္ဘဏ္မ်ား) တြဲဖက္ လုပ္ကုိင္မယ့္ဘဏ္ေတြ
ရွာေဖြတာနဲ႔ အဲဒီဘဏ္ေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာကိစၥေတြ လုပ္ေနဆဲအခ်ိန္သာ
ျဖစ္ေနေသးတယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ ကိစၥေတြလုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ ကလည္း တစ္ဖက္နဲ႔
တစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းရတာ ေတြရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိန္နည္းနည္းယူရပါတယ္။ ၂၀၁၇ ေလာက္
မွာေတာ့ ဒါကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလာႏုိင္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ဘဏ္အျပင္ တျခားဘဏ္ေတြ
ကလည္း ဒါကုိ ျပင္ဆင္တာေတြရွိေနပါလိမ့္မယ္"ဟု ကေမၻာဇဘဏ္၏ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္ တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္
မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေငြယူကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ရာ မည္သည့္ႏုိင္ငံႏွင့္ မဆုိ
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ခြင့္မရျခင္းမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဘဏ္အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ
မရ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေသာ္ က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ foreign exchange dealer license ေပးထား
ၿပီးကတည္းက ဘယ္ႏုိင္ငံနဲ႔မဆုိ ေငြေပးေငြယူလုပ္ႏုိင္ခြင့္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက ဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ၿပီ ဆုိရင္ ဒီဘက္မွာလည္း လုပ္လုိ႔ရတယ္။
International banking ကုိ ဗဟုိဘဏ္က အေစာႀကီးကတည္းက ေပးထားၿပီးသားပါ။
ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကလည္း အခုေတာ့ ႏွစ္ဖက္ ခ်ိတ္ဆက္တာေတြ လုပ္ေနၿပီလုိ႔
သိရတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာေတာ့
ဆန္ရွင္က (sanction) လြတ္သြားၿပီဆုိေပမဲ့ လည္း တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာက်ေတာ့
လုပ္ထုံး လုပ္နည္းဆုိင္ရာကိစၥေတြက နည္းနည္း႐ႈပ္တယ္။ မၾကာခင္ေတာ့ ရလာမွာပါ"ဟု
ဦး၀င္းေသာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊
အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေငြလႊဲေငြပုိ႔ျခင္းကုိ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္ေန
လ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ၎ႏုိင္ငံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ခံ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

"တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈ အတြက္ တုိက္႐ုိက္ေငြလႊဲေငြပုိ႔တာကုိ Nostro Account
ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး လုပ္တာက ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆုံးလုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အဓိကလုပ္တာ
မ်ားတယ္။ လက္ရွိမွာက အေမရိကန္ကုိ ကုန္သြယ္တာကနည္းတယ္။ ကုန္သည္ေတြရဲ႕
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတဲ့ ႏုိင္ငံအေပၚမူတည္ၿပီး ဘဏ္ေတြ ကလည္း Nostro Account
ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့အထိ လုပ္ၾကတယ္။ ကုန္သည္ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္
အရ တစ္ခါတစ္ရံ အေမရိကန္ကုိ ပုိ႔မယ္ဆုိရင္လည္း စင္ကာပူလုိႏုိင္ငံကတစ္ဆင့္ တစ္ဆင့္ခံ
လႊဲလုိ႔လည္း အဆင္ေျပေနတယ္။ အဓိကက ကုန္သည္ေတြက အဲဒီႏုိင္ငံနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ
ဘယ္ေလာက္မ်ားလာလဲဆုိတဲ့ အေပၚေတာ့ ၾကည့္ၿပီး လုပ္သြားမွာပါ"ဟု စီဘီဘဏ္မွ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇယ်ာေက်ာ္က ေျပာသည္။

"အခုထိေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ တုိက္႐ုိက္ ေငြလႊဲပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေနတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဒါကလည္း လုပ္သြား ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါ႐ုိက္တာ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑