ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းခန္႔ အိႏၵိယသို႔ တင္ပို႔မည္

ေရာင္းတန္း၀င္ ပဲမ်ဳိးစံုကို ရန္ကုန္ေဈးကြက္အတြင္း ေရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေရာင္းတန္း၀င္ ပဲမ်ဳိးစံုကို ရန္ကုန္ေဈးကြက္အတြင္း ေရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးပါက
လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းခန္႔ကို အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ စီမံကိန္း၊ အခြန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက
ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မတ္ပဲမ်ား စိုက္ပ်ဳိးၿပီး တင္ပို႔သြားမည္
ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

"ဆိပ္ကမ္းကို အခုႏွစ္ မတ္လမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၿပီးသတ္ အပ္ႏွံမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီဆိပ္ကမ္း
ၿပီးရင္ေတာ့ အဲဒီက တစ္ဆင့္ အိႏၵိယကို မတ္ပဲတင္ပို႔မွာပါ။ မတ္ပဲစိုက္ပ်ဳိး ၿပီးေတာ့ ပဲတန္ခ်ိန္
၁၀,၀၀၀ ေလာက္ကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု
ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။

အိႏၵိယသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဲေဈးကြက္အတြက္ အဓိကႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္
အိႏၵိယသို႔ ေရလမ္းခရီး ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အလြန္အခြင့္အလမ္းရွိေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေဈးကြက္အေပၚ မူတည္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း
မတ္ပဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ပို႔မည့္ ပဲတန္ခ်ိန္ မျပည့္ပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ပဲစိုက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမ်ားမွ တင္သြင္းကာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ရခုိင္ျပည္နယ္အေနနဲ႔ အိႏၵိယကို မတ္ပဲ တင္ပို႔ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ ေတာင္သူေတြ အတြက္ေရာ၊
ကုန္သည္ေတြအတြက္ေရာ အက်ဳိးအျမတ္အမ်ားႀကီး ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး ေရေၾကာင္းလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး
အိႏၵိယကို ကုန္ပစၥည္းသယ္မယ္ဆိုရင္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းကေန အိႏၵိယကို အခ်ိန္ကာလ
တိုေတာင္းစြာနဲ႔ တင္ပို႔ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ဟာ အိႏၵိယနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့
အဓိက ပဲေဈး ကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္"ဟု ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ မတ္ပဲျဖစ္ထြန္းရန္ အခြင့္အလမ္းရွိေသာ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပားႏွင့္
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မတ္ပဲ ဧက ၃၀၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊
ထြက္ရွိလာေသာ မတ္ပဲမ်ဳိးမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ျဖဴးၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္ မတ္ပဲမ်ဳိးကို တိုးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္းလည္း
၎က ေျပာသည္။

မတ္ပဲကို မိုးစပါးရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္ ႏုိ၀င္ ဘာလအတြင္း၌ အၿပီးစိုက္ပ်ဳိးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကာလေက်ာ္လြန္ပါက
ေအာင္ျမင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္သားအင္အား ရွားပါးျခင္း၊
စက္မႈလယ္ယာ မထြန္းကားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စပါးမ်ားကို အခ်ိန္မီ မရိတ္သိမ္းႏုိင္သျဖင့္ မတ္ပဲစိုက္ပ်ဳိးရန္
ေတာင္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ နည္းေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူဦးေမာင္ထြီး က
ေျပာသည္။

"မတ္ပဲကို ႏို၀င္ဘာလမွာ အၿပီးစိုက္ပ်ဳိးရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလလြန္မွ စိုက္ပ်ဳိးရင္ ေအာင္ျမင္မႈ
ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္နည္းပါးသြားပါတယ္။ မိုးစပါးရိတ္သိမ္းၿပီး ခ်က္ခ်င္း စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္မွ အဆင္ေျပမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလလြန္မွ စိုက္ပ်ဳိးၾကတဲ့ ေတာင္သူမ်ားတာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ နည္းတဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြ စိတ္၀င္စားမႈ နည္းတာျဖစ္ပါတယ္"ဟု
ဦးေမာင္ထြီးက ဆိုသည္။

ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္ႏွစ္က မတ္ပဲ စမ္းသပ္စိုက္ဧက ၅၀ ကို စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ္လည္း နည္းပညာ
အခက္အခဲေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္
သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္ က ဆိုသည္။

"စက္နဲ႔ သံုးနာရီေလာက္ထြန္ရတဲ့ ပမာဏကို လူက ၁၀ ရက္ေလာက္ ထြန္ရတယ္။ ထြန္ၿပီးလို႔
စိုက္မယ့္အခ်ိန္ေရာက္ရင္ ေျမေျခာက္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးလို႔ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးလို႔ မေအာင္ျမင္တာ
ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မတ္ပဲကို စိတ္၀င္တစား စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္
မတ္ပဲစမ္းသပ္ စိုက္ပ်ဳိးဧက ၃၀၀ ကို ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွ
ထြက္ရွိလာေသာ ပဲမ်ားကို မ်ဳိးအျဖစ္ထားရွိကာ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္
ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မတ္ပဲထက္
ေဈးေကာင္းပိုရေသာ ေျမပဲကို အစိုက္မ်ားၾကသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း ဦးေက်ာ္လြင္ က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑