ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြၾကား နိမ့္ၾကေနဆဲ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အင္းေလးေဒသ ႐ိုးရာေလွၿပိဳင္ပြဲ ျမင္ကြင္းကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အင္းေလးေဒသ ႐ိုးရာေလွၿပိဳင္ပြဲ ျမင္ကြင္းကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားက႑ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္မႈသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ
မ်ားၾကား မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္အေရအတြက္ ေကာက္ယူမႈစနစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္
ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားသည္။ ထိုအေရအတြက္သည္
ေဒသတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထက္တြင္ လာအိုႏွင့္
ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ုဆလင္ႏိုင္ငံသာ ရွိသည္။

စနစ္ေဟာင္းအတိုင္း ေကာက္ခံမႈအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၄ ဒသမ ၆၈ သန္းရွိခဲ့
ေသာ္လည္း စနစ္သစ္ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ ၂ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္သာရွိေတာ့သည္။

''ခရီးသြားစစ္စစ္ မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္က ေစ်းဝယ္လာတဲ့သူ၊ ခဏတျဖဳတ္လာလည္တဲ့သူနဲ႔ (visa
stay) ေရွာင္တဲ့ သူေတြကို ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားအေရအတြက္ထဲ ထည့္သြင္းထားတယ္။ ဒီႏွစ္က်
ေတာ့ အဲဒီစနစ္ကို မသံုးေတာ့ဘဲ တိုးရစ္ စစ္စစ္ကဘယ္ေလာက္၊ နယ္ေက်ာ္လာတဲ့ ခရီးသြား
အေရအတြက္က ဘယ္ေလာက္၊ စီးပြားေရးနဲ႔လာတဲ့ ခရီးသြားက ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး  ခြဲျခားလိုက္ေ
ေတာ့ အေရအတြက္နည္းနည္းေတာ့ က်သြားတာေပါ့''ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းလိုင္း
ဆက္သြယ္ေရးရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ားသာျဖစ္ၿပီး က်န္
ရွိေနေသးေသာ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္
လေၾကာင္းလိုင္း မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေပ။

ေဒသတြင္းက အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားက႑ ဝင္ေရာက္မႈ ခရီးသြားက႑ဝင္ေငြမ်ားကုိ ၾကည့္
မည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဝင္ေငြမ်ားစြာေနာက္က် က်န္
ေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ

လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္
မႈမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လ်က္ရွိသည္။

စင္ကာပူအစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆  ဘီလ်ံ ေက်ာ္ရရွိေနၿပီး
ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ အဓိကခရီးသြားေစ်းကြက္မွာ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ အိႏိၵယႏွင့္ ၾသ
စေၾတးလ် ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
အတြက္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ကြၽန္းႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေရေပၚေရေအာက္သယံဇာတ မေပါမ်ား
ေသာ္လည္း ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ လံုုျခံဳစိတ္ခ်ရဆံုးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီ
ဆန္းသစ္သည့္ အပန္းေျဖေနရာေပါမ်ားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ
ေအာင္ျမင္ေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏုိင္ငံ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံခရီးသြားလႈပ္ရွားမႈတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ပင္လယ္ကူးအေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသြား
လုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ား အမွတ္တံဆိပ္
ေအာက္တြင္ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အျပန္အလွန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳ
ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ပညာသင္ၾကားေရး၊ ေဆးကုသေရးႏွင့္ အလည္
အပတ္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ သြားေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ
လည္းျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပြဲထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား
အၾကား ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈ အတိုးတက္ဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ၁ဝ သန္းေက်ာ္၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းခရီးသြား
ဧည့္သည္ ၆၂ သန္းခန္႔ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈
ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိလ်က္ရွိသည္။

ဗီယက္နမ္အစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊
စပိန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္ (Belarus) ႏိုင္ငံမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး အလည္အပတ္ဗီဇာယူရန္
မလိုဘဲ လာေရာက္လည္ပတ္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

အဆိုပါ ငါးႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံ ကိုးႏိုင္ငံႏွင့္ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆီြဒင္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္
ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ဟာေလာင္းပင္လယ္ေအာ္အျပင္ အျခားေသာ ကြၽန္းစုေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္
လွပေသာကမ္းေျခမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအၾကား လူသိမ်ားၿပီး ထင္ရွား
သည္။ အျခားေသာထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ားမွာ ဒါနန္း၊ Sa Pa| Hoi An၊ ဟႏိြဳင္း၊ ဟိုခ်ီမင္းစသည့္
တို႔ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားခရီးသြားမ်ား အသြားမ်ားဆံုး ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

အဓိက ခရီးသြားေစ်းကြက္မွာ အေရွ႕ေျမာက္အာရွ (တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္)၊
အေရွ႕ေတာင္အာရွ (ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ကေမၻာဒီးယား) ႏွင့္ ဥေရာပ (႐ုရွား၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္
သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာ္လန္၊ စပိန္၊ အီတလီ စသျဖင့္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၁ ဒသမ ၅ သန္းေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ၾသစေၾတးလ်၊
ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားကို ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ
သည္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ တတိယ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း
တိုးတက္ခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုး လာေရာက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊
ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၃၉ သန္းရွိၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွရရွိ
ေသာဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄၆ ဘီလ်ံရွိသည္။ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း၊
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေပ်ာ္စီးခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖခရီးစဥ္မ်ား၊ ပညာေရး၊ ကြၽန္းစုႏိုင္ငံျဖစ္သည့္
အတြက္ သာယာလွပေသာ ကမ္းေျခမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ Marine Sports tourism ႏွင့္
(MICE) ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ဖိလစ္ပိုင္၏ ကမၻာေက်ာ္ေသာ အလွမယ္မ်ားစြာတို႔ေၾကာင့္ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္လည္း ခရီး
သြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ Cebu| Boracay|
Palawan ကြၽန္းမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္၏ ထင္ရွားေသာခရီးစဥ္ ေျမာက္ျမားစြာထဲက ေနရာအခ်ဳိ႕
ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျပန္အလွန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ
အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနေသးေသာ
ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တိုက္႐ိုက္ ေလေၾကာင္းလိုင္း မေျပးဆြဲႏိုင္ေသးေပ။

အင္ဒိုနီးရွား

အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား
ႏိုင္ငံသည္ ၉ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား
ဧည့္သည္ ၁၂ သန္းဝင္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ႏုိင္ငံ၏ GDP ကို ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂
ဒသမ ၈ ဘီလ်ံရရွိခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၂၅၅ သန္း ေက်ာ္ရွိေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ၁ဝ ဒသမ
၄ သန္းေက်ာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီမွ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ထိ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္
ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ (၁ ဒသမ ၃၄ သန္း)၊ စင္ကာပူ (၁ ဒသမ ၂၄ သန္း)၊ ၾသစေၾတးလ်
ႏွင့္မေလးရွား တုိ႔ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔အနက္ တ႐ုတ္ခရီးသြားဧည့္သည္ အေရအတြက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား  ခရီးသြားမ်ား
ထက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

အင္ဒုိနီးရွားအစိုးရသည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ သန္း ၂ဝ ခန္႔ ဝင္ေရာက္
ရန္ခန္႔မွန္းထားသည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ေစ်းကြက္
အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ့home stays အစီစဥ္မ်ား၊ ဘာလီကဲ့သို႔ အျခားေသာ ခရီးစဥ္ေနရာအသစ္
၁ဝ ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ အေရွ႕တီေမာႏွင့္ Papua-
New Guinea စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဗာေဒါ
ဗုဒၶကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားမ်ားစြာရွိသည္။ ပုဂံႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္နီးပါးခန္႔ရွိေသာ
ေဗာေဒါဗုဒၶသည္ ယခုအခါမွာေတာ့ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ေနရာျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဘာလီကမ္းေျခသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခရီးသြားမ်ားအၾကား လူႀကိဳက္မ်ားထင္ရွားေသာ ခရီးစဥ္
ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအၾကား
တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေလေၾကာင္း လိုင္းမရွိေသးေပ။

ထိုင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ႏွစ္စဥ္ဝင္
ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားအေရအတြက္ ၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္
ခဲ့သည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံသား ခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇ ဒသမ ၇၈ သန္း
တိုးတက္ခဲ့သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသား ၃ ဒသမ ၁၄ သန္း၊ လာအို ၁ ဒသမ ၂၈ သန္း၊ စင္ကာပူ ၈၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ထိုင္း
ႏူိင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ႏွစ္စဥ္ သန္း ၃ဝ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလ
အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ခရီး
သြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၆၈ သန္း
ေက်ာ္ရွိေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထဲတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တစ္ခုအပါ
အဝင္ျဖစ္သည္။

မေလးရွား

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား
ဧည့္သည္ ၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ အာဆီယံႏိုင္ငံအတြင္း ဒုတိယအမ်ားဆံုး ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္
ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ခရီးသြား ၂၅ ဒသမ ၇ သန္းႏွင့္ ဝင္ေငြ
မေလးရွားရင္းဂစ္ ၆၉ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္ တစ္ခုတည္း
က်န္ရွိေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ ေဆးကုသျခင္း၊
အလည္အပတ္ခရီး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားထားရေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္း ဆက္သြယ္ေရးတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္
ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဒီးယား

လူဦးေရ ၁၅ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ
ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။

မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ျမန္မာစသည့္
ငါးႏိုင္ငံ ခရီသြားလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ခရီးသြား
လုပ္ငန္းတြင္ အဓိက အေရးပါေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားဆံုးလာေရာက္ေသာ
ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

ပုဂံကဲ့သို႔ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေနရာျဖစ္ေသာ ဆီရမ္ရိသည္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား
အၾကား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားခရီးသြားမ်ားအသြားမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ
လည္းျဖစ္သည္။

လာအို

လူဦးေရ ၆ ဒသမ ၈ သန္းရွိေသာ လာအိုႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။

လာအိုႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္
ေလးသန္းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ ၇၂၅ သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားငါးသန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ရန္ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္းက်
ဆင္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။  

ဘ႐ူႏုိင္း

ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေပါၾကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လူဦး
ေရမွာလည္း တစ္သန္းပင္ မျပည့္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အဓိကစီးပြားေရးအေနႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမရွိ
ေသာေၾကာင့္ ဘ႐ူးႏိုင္ငံရီးသြားဦးေရသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္က်ဆင္း
ခဲ့သည္။

ဘ႐ူႏိုင္းႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားဦးေရ ၂၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းအေရအတြက္
သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္း
သြားျခင္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံ Open Sky Policy

အာဆီယံ Open Sky Policy အရ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ရန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ဗီဇာတစ္ခုတည္းႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး လည္ပတ္ႏိုင္ရန္
အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ အာဆီယံ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္တြင္ ျမန္မာႏွင့္မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ
အျပန္အလွန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈမရရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံခရီးသြား
လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းတြင္ အားနည္းေနေသးသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ ႏွစ္ ၅ဝ ျပည့္ျဖစ္သည့္ ယခုႏွစ္ကို အာဆီယံခရီးသြားႏွစ္ (Visit [email protected]) အျဖစ္
သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၂၁ သန္းအထိ
ဝင္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ အာဆီယံခရီးသြားႏွစ္လႈပ္ရွားမႈ (Campaign) အျဖစ္ ပင္လယ္
ကူး အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္လာေရး၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္တို႔ကို ဦးစားေပး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑