ဆီြဒင္ႏုိင္ငံထုတ္ Volvo ကားအမ်ိဳးအစားသစ္ ေစ်းကြက္တြင္း စတင္မိတ္ဆက္

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ UMG ကုမၸဏီႏွင့္ Wai family ကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူးပူးေပါင္းထား
သည့္ Performance Auto International ကုမၸဏီမွ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံထုတ္ Volvo အမွတ္တံဆိပ္
ကားမ်ားကို တစ္ဦးတည္းကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဒုတိယပတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္
တြင္း စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Volvo ကားမ်ားမွာ ကားအသံုးျပဳသူမ်ား ေဘးကင္းေရးကို အဓိကဦးစားေပးထုတ္လုပ္ထားၿပီး လက္
ရွိတြင္ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားငါးမ်ဳိး တင္သြင္းထားသည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ဝ,ဝဝဝ မွ
စတင္ၿပီး အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈရွိမည္ျဖစ္ကာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼေစတီလမ္းရွိ
အေရာင္းျပခန္းတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ၿပီး အာမခံသံုးႏွစ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑