ၿဗိတိန္အစိုးရက ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ ေထာက္ပံ့ထားမႈအေပၚ ေလ့လာမည္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ စေကာ့တလန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး DavidMundell သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီးျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အခန္းက႑တြင္
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္းအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေနမႈမ်ားကို ေလ့လာ
ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ံုးကသတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

David Mundell သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဧၿပီ ၃ ရက္မွ၅ ရက္ ၾကားတြင္ လာေရာက္
လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္းသည္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာတြင္
ဦးေဖဇင္ထြန္း ယခင္အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ရာထူး တာဝန္ယူထားစဥ္က စေကာ့တလန္ ျပည္နယ္ရွိ
Aberdeen ၿမိဳ႕သို႔ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္
သြားေရာက္မႈမွ တစ္ဆင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုတိုးတက္လာေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မယ့္
ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းေတြ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ပံုေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ကူညီေပးသြားႏိုင္ေအာင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အေတြ႕အၾကံဳ နည္းပညာေတြ
အျပည့္အဝ ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္းကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿဗိတိန္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းေတြအတြက္ဒီႏုိင္ငံမွာ အခြင့္အလမ္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မွာပါ'' ဟု David Mundell က
ေျပာသည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အခန္းက႑ အေထာက္အပံ့ေပးေရး
စီမံကိန္းကို Aberdeen International Associates (AIA) ႏွင့္ စြမ္းအင္နည္းပညာႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ AGR အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၿဗိတိန္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းကုန္စည္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈမ်ား မ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိၿပီး ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
က႑ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေပၚေပါက္လာမည့္ ျပည္တြင္းရွိ အခြင့္အလမ္းမ်ား အမ်ားဆံုး
အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းက႑ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အစီအမံမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းကစေကာ့တလန္ျပည္နယ္နဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းအရ
ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေရနံကို သက္တမ္းအၾကာျမင့္ဆံုး
ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္မွာ စေကာ့တလန္ပိုင္ ဗမာ့ေရနံ
လုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရနံတူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးႏိုင္ငံျခားသားပိုင္လုပ္ငန္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက စေကာ့တလန္နဲ႔ ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ငန္း ဆက္ႏႊယ္ခဲ့မႈဟာ ယေန႔အခ်ိန္အထိလည္း
ဆက္စပ္မႈ ရွိေနပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္သယံဇာတမ်ားစြာ ပင္လယ္ေရနက္ ပိုင္းမွာ
တည္ရွိေနတဲ့အတြက္ စေကာ့တလန္ရဲ႕ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားစြာ ရရွိထားတဲ့
ေျမာက္ပင္လယ္ရွိ စြမ္းအင္ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကအသိပညာ အတတ္ပညာေတြကို
ဆက္စပ္အသံုးခ်ႏုိင္လို႔ပါပဲ''ဟု David Mundell က ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိ စေကာ့တလန္ပိုင္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္
ရွိၿပီးယခုထက္ ပိုမ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑