ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္မ်ားအပါအဝင္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္း ခန္႔မွန္းေခ် က်ပ္သန္း ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ

 

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ
ေရပူအျမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္မ်ား အပါအဝင္ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၂,၂၆၆ သန္းေက်ာ္
ဖမ္းဆီးရရွိထားေၾကာင္း အဆိုပါစခန္း၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္စာရင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း အိမ္သံုးပစၥည္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို အဓိကတရားမဝင္
ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားမဝင္ ျပန္ထြက္သည့္ ကုန္စည္မ်ားမွာ ေက်ာက္စိမ္း၊
သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္အဓိကထြက္ရွိမႈကို ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရပူ
အျမဲတမ္းစစ္ေဆးေရး စခန္း၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးတက္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

''တန္ဖိုးႀကီးတာကေတာ့ ကြၽန္းေတြနဲ႔ ဟိုတေလာက ဖမ္းမိတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတုံးေတြဆိုရင္
တန္းဖိုးအမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕ရဲ႕
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း တန္ဖိုး သိန္း ၃,၅ဝဝ ပဲျဖတ္လိုက္တာ။ သယံဇာတေတြ၊ သစ္ေတြ၊
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြ ထြက္တာေပါ့။ တိရစၧာန္ထြက္ကုန္ဆိုရင္ ႏြားအသားေတြ ထြက္တယ္။
ဒါေတြ တားဆီးႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေရပူအျမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းကို
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းလ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခဲ့ရာ
ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ အမႈေပါင္း ၂၂ မႈရွိခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၃၃ သန္းေက်ာ္
ရွိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ကုန္စည္မ်ား တရားမဝင္တင္ပုိ႔မႈႏွင့္ စားသံုးရန္ မသင့္ေသာ
စားေသာက္ကုန္မ်ား တင္သြင္းလာမႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္သန္း ၇၂၁ သန္းေက်ာ္ဖိုး
ဖမ္းဆီးမိခဲ့ရာ အမႈေပါင္း ၃ဝ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မတ္လအတြင္း ၆၂ မႈျဖင့္ တရားမဝင္
ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မတ္လအစမွ ၂၄ ရက္ေန႔ထိ ခန္႔မွန္းေျခ
က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,ဝ၁ဝ ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းဆီးရရွိထားေၾကာင္း တရားဝင္စာရင္းမ်ားအရ
သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိပစၥည္းမ်ားထဲမွ ဖ်က္ဆီးရျခင္း၊ေလလံပစ္ရသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူပိုင္
သိမ္းျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ သယံဇာတမ်ား ဖမ္းဆီးရရွိမႈကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔
လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးတက္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးစခန္းအေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ထဲမွ သစ္သီးမ်ား
တင္ေဆာင္လာေသာ ကားမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

''သစ္သီးကားေတြစစ္ရင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ရတဲ့အတြက္ အသီးေတြနာေတာ့ ကုန္သည္ေတြ
နစ္နာမႈရွိတယ္။ သတင္းရတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးႏုတ္စစ္ေဆးတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တရားမဝင္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေရပူအျမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္း ဖြင့္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက အဂတိလိုက္စားမႈ
ပေပ်ာက္ေအာင္ စစ္ေဆးေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၅ဝ
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆုေၾကးအျဖစ္ ေပးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုဖမ္းဆီးရရွိေသာ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးသည္ အတည္ယူ၍မရဘဲ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ
တင္သြင္းလာေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို စားသံုးရန္မသင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးရျခင္း
ရွိေၾကာင္း၊ ေလလံတင္ရသည့္ပစၥည္းတြင္ ေလလံတင္၍ရေသာ ေစ်းရွိမည္ျဖစ္သည္။
ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ပစၥည္းမ်ားထဲမွ လိုင္စင္မဲ့ ကားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သိမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး
က်န္ကားမ်ားကို အေရးယူ ဒဏ္ေငြေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေလလံတင္
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ တန္ဖိုးေငြအမွန္ကို သိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးတက္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

''ေက်ာက္စိမ္းဆိုရင္ သတၱဳတြင္းကေန ေလလံပြဲေတြ လုပ္မွ ေစ်းႏႈန္း ထြက္လာမွာေပါ့။
သစ္လည္း အလားတူပါပဲ။ဒါေတြၿပီးမွပဲ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆုေၾကးေပးတဲ့အပိုင္းေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။
ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးမဲ့ ပိုက္ဆံပါ။ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးေပး၊မေပးေပး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔
အေကာက္ခြန္ဌာန အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းေတြက ဆုေၾကးရတာ မရတာ ေခါင္းထဲမွာ မရွိပါဘူး။
ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ထြက္သြားမယ့္ သယံဇာတေတြ မထြက္ဖို႔ရယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံက ဝင္လာတဲ့
ပစၥည္းေတြကလည္း အဆင့္အတန္းနိမ့္တဲ့၊ အရည္အေသြးမမီတဲ့ ပစၥည္းေတြ မျဖစ္ဖို႔
အဓိကပါ။ ဆုေၾကးရျခင္း မရျခင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ေတြ ေခါင္းထဲမွာ မရွိပါဘူး။
တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္တဲ့ အပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑