လွ်ပ္စစ္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးနည္းပညာကုိ စဥ္းစားရမည့္အခ်ိန္

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအနီး တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအနီး တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ေက်ာက္မီးေသြးကေန နည္းပညာသံုး (Clean Coal Technology) ကို အသံုးျပဳ 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈဟာ ကမၻာ့မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးေနၾကသလုိ 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ မေလးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြ
မွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး စက္႐ံုေတြ တည္ေဆာက္ေနၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ လက္ရွိအေနအထားအရ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ကို တြင္တြင္
က်ယ္က်ယ္ ထုတ္လုပ္ေနတာမရွိေသးပါဘူး။ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မယ္
ဆိုရင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြ မ်ားေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားက လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသ
းပါဘူး။ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြလို ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္ရာမွာ
Clean Coal Technology ကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ေရးဟာလည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ေရအားနဲ႔သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
ကိုသာ အဓိကအရင္းအျမစ္အျဖစ္ အားျပဳေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ျဖစ္တဲ့ ေလအား
နဲ႔ ဆိုလာစနစ္ဟာလည္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာျခင္းမရွိေသးဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕
အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ထဲကို ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကေန ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကေန ၃၅ ရာခိုင္
ႏႈန္းမီွခိုေနရၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈဟာလည္း ေလအားနဲ႔ဆိုလာကဲ့သို႔ပဲ
ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းစီေလာက္ပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။

လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ ေရအားကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္
အထည္ေဖာ္တာေတြရွိေပမဲ့ ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ကာလ
အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္
ရွိသူက ေျပာဆိုပါတယ္။

တစ္ဖက္ကလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုးက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ
ကန္႔ကြက္ေနၾကဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္
လာခဲ့ေပမဲ့ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို တစ္ဖက္
ကလည္း လွ်ပ္စစ္မရရွိေသးတဲ့ အိမ္ေထာင္စု ၆ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိေနပါေသးတယ္။
အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံခ်က္အရဆုိရင္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း
ျပည့္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံအတြင္း တိုးတက္သံုးစြဲလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ အလ်ဥ္မီေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသး
တဲ့ေဒသေတြအတြက္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးဟာ အဓိကက်သလို တစ္ဖက္ကလည္း ႏိုင္ငံ့
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ
ဖိတ္ေခၚေရးမွာ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုိအပ္ခ်က္
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဟာလည္း အဓိက က်ေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လွ်ပ္စစ္ရရွိေရး အရင္းအျမစ္ေတြထဲက ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ လိုအပ္ခ်က္အတြက္
တစ္ရက္ကုိ ကုဗေပ သန္း ၄ဝဝ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကမ္းလြန္စီမံကိန္း
သံုးခုျဖစ္တဲ့ ရတနာ၊ ေရႊနဲ႔ ေဇာတိကတို႔ဟာ သဘာဝအေလွ်ာက္ ထြက္မႈႏႈန္း တျဖည္းျဖည္း
က်ဆင္းလာေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ခုႏွစ္အလိုက္ ပိုမိုက်ဆင္းလာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့ေရနံ
နဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမ်ဳိးျမင့္ဦးက ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ရခိုင္ကမ္းလြန္မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္သစ္ေတြ ေတြ႕ရွိေနေပမဲ့
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဟာ ႏုိင္ငံသယံဇာတျဖစ္သလို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းလို႔မရတဲ့အတြက္
ေရရွည္မီွခိုႏိုင္ဖုိ႔ဟာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ သက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူေတြက ေထာက္ျပၾက
ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးအေနအထားကို သက္ဆိုင္ရာအသိုင္းအဝိုင္းက
မ်ဳိးစံုေထာက္ျပေျပာဆိုမႈေတြထဲမွာ Master Plan ေရးဆြဲေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏွစ္စဥ္ အ႐ံႈးခံ
စိုက္ထုတ္ေနရတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကို မကာမိတဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစရိတ္မွာ မီတာခ တိုးျမႇင့္
ေကာက္ခံေရးနဲ႔လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးကို အရင္းအျမစ္ရွာေဖြထုတ္လုပ္မႈပံုစံ၊ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြ
ေရးနဲ႔ အျခားကိစၥရပ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာ္သာေထြးရဲ႕ေရရွည္ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္မႈေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အခ်ဳိး စာတမ္းမွာ လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးအရင္းအျမစ္
ရွာေဖြမႈကို ေရအား၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္တို႔ ေပါင္းစပ္
ရွာေဖြျခင္းရဲ႕ နည္းလမ္းသံုးမ်ဳိးထဲက ေရအားအရင္းအျမစ္က ၅ဝ၊ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး
ေက်ာက္မီးေသြးက ၂ဝ၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ကေတာ့ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
မွာရိွၿပီး ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ကေတာ့ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးျပႆနာ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲအေျခအေနမွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
နဲ႔ထုတ္လုပ္ရာမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏိုင္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ထုတ္ရင္ ကုန္က်စရိတ္
သက္သာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္လုပ္မႈကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ဖို႔
လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုကာကြယ္
ရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြ အပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
ဟာလည္း နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ထုတ္လုပ္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္
မႈကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာတဲ့
ထုတ္လုပ္မႈကို စဥ္းစားသင့္ေနၿပီလို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လက္ရွိ
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကလည္း ေျပာဆုိသံထြက္ခဲ့သလို လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးေရရွည္
စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေတြ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း ယခင္ လွ်ပ္စစ္ဒုတိယဝန္ႀကီး
ေဟာင္းေတြက ေက်ာက္မီးေသြးကေန အရင္းအျမစ္ရယူမႈကို လက္ရွိ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကေန
၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္လာေရးအတြက္ စာတမ္းေတြခ်ျပခဲ့တာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ တိုးတက္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ေလသံပစ္ေနသလို
အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ERIA  ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အရင္းအျမစ္အသံုးခ်ၿပီးလွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာမွာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံဟာ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေရအားကေန ၅၅
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေလာင္စာဆီကေန ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အားျပဳထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၂ဝ
မွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးကေန ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အားျပဳထုတ္လုပ္ၿပီး ေရအား ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ေလာင္စာဆီ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း ထုတ္လုပ္ဖို႔ရည္မွန္းထား
တာပါ။ လာအိုႏိုင္ငံမွာလည္း ၂ဝ၁ဝ ျပည္႔ႏွစ္က ေရအားကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ မီွခိုၿပီး လွ်ပ္စစ္
ထုတ္လုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေရအား ၅၁
ရာခိုင္ႏႈန္းထုတ္လုပ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ မေလးရွားက ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ေက်ာက္မီးေသြးကို ၃၅
ရာခိုင္ႏႈန္းသံုးစြဲ၍ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေနၿပီး လာမယ့္ ၂ဝ၂ဝ အတြက္ေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားက
၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ မေလးရွားက ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္အသံုးျပဳရန္ ရည္မွန္းထားသလို
ဖိလစ္ပိုင္ကလည္း ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ဖို႔ရည္မွန္းထားေၾကာင္း
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပမႈေတြအရ သိရပါတယ္။

ျမန္မာရဲ႕အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္အတြက္ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သံုးစြဲေနၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးနဲ႔
ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သံုးစြဲေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အေျခအေနအရ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကေန ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ေရအားလွ်ပ္စစ္ကေန ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ဒီဇယ္မွ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းစီ စုစုေပါင္း
မဂၢါဝပ္ ၅,၂၃၅ ထုတ္လုပ္ေနတာပါ။ ၂ဝ၂ဝ မွာေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကေန ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
ေက်ာ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကေန ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးက ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း
နီးပါး သံုးစြဲလာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနၿပီး ၂ဝ၃ဝ မွာေက်ာက္မီးေသြးအရင္းအျမစ္ကို
၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြ ရွိေနတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္
ဝန္ႀကီးဌာနက အၿငိမ္းစား ဒုတိယဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္သန္းဦးရဲ႕ Power Generation,
Transmission and Distribution စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အရင္းအျမစ္အလိုက္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအပါအဝင္ စရိတ္ကုန္က်မႈမွာ
ေရအားက ၈၉ က်ပ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးက ၁၃၈ က်ပ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က ၁၇၈ က်ပ္၊
ေနအားက ၂၆၃ က်ပ္နဲ႔ ေလအားက ၂၁၉ က်ပ္အထိ ကုန္က်မွာျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက အၿငိမ္းစား ဒုတိယဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ ဦးေမာ္သာေထြးရဲ႕ ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္မႈအရင္းအျမစ္အခ်ဳိးနဲ႔ ဓာတ္အားခေစ်းႏႈန္း ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္ႏႊယ္မႈစာတမ္းမွာ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေရအားနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈကသာ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်
စရိတ္သက္သာတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အစိုးရအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ လံုေလာက္စြာ ရရွိေရးအတြက္၂ဝ၃ဝ စီမံခ်က္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး
ကေန ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္ျခင္းက အခ်ိန္၊ ေစ်းႏႈန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့
အတြက္ ျပည္သူေတြ လက္ခံလာေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လံုေလာက္တဲ့ ပမာဏတစ္ခုေရာက္
ခ်ိန္အထိ စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ေက်ာက္မီးေသြးကေန Clean Coal Technology ကိုအသံုးျပဳၿပီး
လွ်ပ္စစ္ထုတ္တာကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾကတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း
အဲဒီနည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္မယ္ဆိုရင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတၱဳတြင္း
ပညာရွင္ေတြက ေျပာဆိုလာပါတယ္။

''ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ Clean Coal Technology ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဒီနည္းပညာ
ကို ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးစြဲၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးကို ေလာင္စာအျဖစ္သံုးလို႔ရပါတယ္။
ႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္အရ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္သက္သာတဲ့
ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြ တည္ေဆာက္ရမယ္။ ႏိုင္ငံတိုးတက္
ဖို႔အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ျဖစ္မယ့္ ေက်ာက္မီးေသြး
သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြ တည္ေဆာက္မွာကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို နားေယာင္ေအာင္လုပ္ၿပီး မတားဆီးသင့္ဘူးလို႔ျမင္ပါ
တယ္''လို႔ သတၱဳတြင္းပညာရွင္ဦးထြန္းထြန္းက သူ႔ရဲ႕ဆိုရွယ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေျပာဆိုထား
ပါတယ္။

Clean Coal Technology နည္း ၁၆ ခုရွိၿပီး ကမၻာမွာေတာ့ လက္ရွိအေနအထားအရ ၁၅
မ်ဳိးကိုသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးေနၾကတာျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြး
စက္႐ံုေတြမွာ အဲဒီနည္းပညာနဲ႔ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း
ရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒေတြရွိဖို႔နဲ႔ တိက်ဖို႔လိုအပ္ၿပီး ဒါေတြ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့
ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုေတြ မတည္ေဆာက္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း
မရွိဘူးလို႔ ၄င္းက ေျပာဆိုပါတယ္။

ေက်ာက္မီးေသြးထဲမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ အမႈန္အမႊားနဲ႔ ျဒပ္စင္ေတြပါဝင္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး
မွာပါဝင္တဲ့ ကာဗြန္ကိုမီး႐ိႈ႕ရင္ ကမၻာႀကီးကုိ ပူေႏြးေစတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ထြက္မွာ
ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးမွာပါဝင္တဲ့ ဆာလ္ဖာ(ကန္႔ဓာတ္)ကလည္း အက္စစ္မိုးျဖစ္ႏိုင္သလို
ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ကလည္း ႏိုက္ထရစ္အက္စစ္ ထြက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးဟာ
Clean Coal မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးကို သန္႔စင္အသံုးျပဳတဲ့
နည္းပညာရွိလာၿပီလို႔ သတၱဳတြင္းပညာရွင္ေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။

''လူေတြက စိုးရိမ္တယ္။ အဲဒီဓာတ္ေငြ႕ေတြကို ဘယ္လိုဖယ္မလဲ။ ကမၻာ့ေပၚမွာ အဲဒီလို
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ေတြကို ဖယ္တဲ့နည္းေတြ ရွိလာၿပီ။ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္
ဆိုက္ကို ထံုးရည္၊ ထံုးေက်ာက္ျဖန္းေပးလို႔ ရတယ္။ ကမၻာမွာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုအသစ္
ေတြေဆာက္တာမွာ ဒါေတြထည့္လာၿပီ။ ေက်ာက္မီးေသြးကေန ထြက္လာတဲ့ ျပာကို
အိတ္နဲ႔ဖမ္းတာရွိတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ဖမ္းတာရွိတယ္။ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ေအာက္ဆိုက္ဖမ္းၿပီး
ေရကိုအပူတက္လာေအာင္ ဖယ္ထုတ္နည္းနဲ႔ လုပ္လို႔ရတယ္။ ဖယ္ထုတ္နည္းက
ေလးငါးမ်ဳိးေလာက္ရွိတယ္။ ဂ်ပန္ျပည္မွာ အဲဒါကိုသံုးတယ္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေတြ
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လူအတြက္ အႏၲရာယ္မထိခိုက္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔
လာတာေတြက ဒါေတြမရွင္းျပဘူး''လို႔ သတၱဳတြင္းပညာရွင္ ဦးေစာမိုးျမင့္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)
ကို ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္
ဦးေမာင္ေမာင္သန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္လိုအပ္ေနခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုနည္းပညာပဲ
သံုးရသံုးရ ျပည္သူကို အနည္းဆံုးထိခိုက္ေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့ နည္းပညာေတြ၊ ဥပေဒ
ေတြရွိၿပီး နည္းပညာနဲ႔ဥပေဒေတြကို အျခားႏိုင္ငံေတြကေန အကူအညီေတာင္းလို႔လည္း
ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

''တျခားႏိုင္ငံကလည္း သူတို႔ေပးတဲ့ အကူအညီေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒါျဖစ္သြားတယ္
ဆိုတာ ဘယ္သူမွ အျဖစ္မခံဘူး။ ဘာနည္းပညာပဲသံုးသံုး ႏိုင္ငံက အခုခ်ိန္မွာ စြမ္းအင္လို
တယ္။ စြမ္းအင္လိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အရင္းအႏွီးကအစ၊ ေငြကအစ မျဖစ္ႏိုင္လို႔
ဘာပဲသံုးရသံုးရ အေကာင္းဆံုး ဒါေလးကိုေတာင္မွ မလုပ္ဘဲ ေၾကာက္တဲ့သူေတြဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္လာမွာကို ေၾကာက္တဲ့ ထိုင္း၊ စင္ကာပူကေန ပိုက္ဆံေပးထားတဲ့
လူေတြပဲရွိတာပဲ''လို႔ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕လတ္တေလာစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ရေအာင္လုပ္တဲ့အခါမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ကိုေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မထိေအာင္ တြဲလုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုတြဲလုပ္ဖုိ႔အတြက္လည္း
လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတင္မကဘဲ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ လုပ္ထံုး၊
လုပ္နည္းေတြ အကုန္ပါရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယခုအခ်ိန္မွာ နည္းပညာ
သိပ္မရွိတာေၾကာင့္ နည္းပညာထည့္၍ရေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔ နည္း
ဥပေဒေတြ တာဝန္ယူရတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕က မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔
ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔လုိၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းေတြကလည္း ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း
ကူညီလိုေသာ စိတ္ထားမွန္နဲ႔ ဝိုင္းလုပ္ၾကရင္ ဘာကိုမွ မလုပ္ရဲစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔
ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက တိုက္တြန္းေျပာဆိုပါတယ္။

တကယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကုန္ၾကမ္း
ရရွိေရးအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကဝယ္ရင္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မယ္လို႔ သတၱဳတြင္းပညာရွင္
ေတြက ေထာက္ျပပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္မွာ သန္း ၂ဝဝ
ေလာက္ပဲရွိၿပီး တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္လို႔ရႏိုင္တဲ့ တန္ခ်ိန္ကလည္း ဒီထက္နည္းႏိုင္တာက
တစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖုိ႔ရန္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး အရည္အေသြးနိမ့္က်ၿပီးအကယ္လို႔
ျပည္တြင္းျဖစ္ပဲ သံုးမယ္ဆိုရင္လည္း ထြက္ရွိရာ ေဒသေတြက ေဝးတာေၾကာင့္ သယ္ယူ
စရိတ္နဲ႔ မကိုက္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေထာက္ျပၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး
အတင္အခ် ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းႀကီးႀကီးေတြ လိုအပ္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနာင္အနာဂတ္မွာလိုအပ္ရင္ သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ လက္ရွိမွာ ကန္႔သတ္ထား
ရွိတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးထြက္ရွိမယ့္ ဧရိယာဟာ ၁,၁၆၈,၃၄၅ ဧက ရွိေနၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင
ေးေဒသႀကီးနဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာရွိတယ္လို႔ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ေျပာထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုးလွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုေတြကေန ထုတ္ယူေနၾကပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း လွ်ပ္စစ္
လိုအပ္ခ်က္အတြက္ Technology ကိုအသံုးျပဳလို႔ ေက်ာက္မီးေသြးကေန
လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ အသိပညာေပးၿပီး ျပည္သူသိရွိ
နားလည္လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑