အိႏိၵယပဲသြင္းကုန္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပဲဲပုိ႔ကုန္ေစ်းႏႈန္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ထက္ဝက္အထိက်ဆင္း

အိႏိၵယႏုိင္ငံအစုိးရက ပဲသြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈရွိလာျခင္းေၾကာင့္
ျမန္မာ့ပဲစ်းႏႈန္းရရွိမႈ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း
အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကုိဦးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ပဲပုိ႔ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္အျမင့္ဆုံး
ေစ်းႏႈန္းသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဘက္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းပုိင္းက မတ္ပဲ(အရည္အေသြးျမင့္ SQ) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္
၁,၈၁၁,ဝဝဝ ႏွင့္ ပဲစင္းငုံနီ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁,၅၅၅,ဝဝဝ အထိေစ်းမ်ားျဖင့္ သမုိင္း
တစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလပုိင္းမွ
စတင္ကာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းတြင္ မတ္ပဲ (အရည္အေသြးျမင့္ SQ)တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၉၃ဝ,ဝဝဝ
ေက်ာ္ႏွင့္ ပဲစင္းငုံနီ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၇၆၉,ဝဝဝ ေစ်းအထိ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္၏ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုေမလ ၁ဝ ရက္တြင္မူ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၉၇၅,ဝဝဝ ေစ်းႏွင့္ ပဲစင္းငုံ
တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၃၆,ဝဝဝ ေက်ာ္ေစ်းမ်ား ရွိေနသည္။

''ဒီႏွစ္က အိႏိၵယမွာေတာင္ ျပည္တြင္းမွာ ပဲစင္းငုံေစ်းက က်ေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က
၂ဝ၁၆ မွာ ပဲေစ်းေတြ အရမ္းႀကီးျမင့္ခဲ့တဲ့အတြက္ အိႏိၵယအစုိးရက ပဲသုိေလွာင္ခြင့္ေတြကုိ
ရပ္ဆုိင္းတာတုိ႔၊ ပဲစင္းငုံတင္သြင္းမႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမယ္ဆုိတာေတြလုပ္လုိက္တဲ့
အတြက္ ကုန္သည္ေတြက မဝယ္ရဲၾကေတာ့ဘူး။ အဲဒီရဲ႕အက်ဳိးဆက္က အခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရဲ႕ပဲပုိ႔ကုန္ကုိ လာၿပီးထိခုိက္တာေတြ ျဖစ္ေနတယ္'' ဟု ဦးမင္းကုိဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပဲပုိ႔ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္ အစုိးရအခ်င္းခ်င္း
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈတင္ပုိ႔ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းပုိင္းက ေဆာင္ရြက္မႈရွိခဲ့သည္။
သုိ႔ရာတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းထက္ ေစ်းႏႈန္း
သတ္မွတ္ဝယ္ယူလုိသည့္ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲျဖစ္ခဲ့သည္ဟုလည္း
၄င္းက ေျပာသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းကေတာ့ G to G ေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ဖုိ႔ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန
ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ အိႏိၵယမွာ သြားညိႇခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကန္႔သတ္ေစ်းတစ္ခုနဲ႔ပဲ ဝယ္ယူမယ္
ဆုိေတာ့ ဒီဘက္ကကုန္သည္ေတြက အဆင္မေျပဘူး။ အခုေတာ့ အခြန္စနစ္ေတြနဲ႔
လုပ္တဲ့အခါမွာ ကုန္သည္ေတြက အဝယ္နည္းတာေၾကာင့္ ေစ်းက က်လာတယ္။ ဒါေပမဲ့
အခြန္စနစ္ကလည္း အိႏိၵယက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ မတ္ပဲနဲ႔ ပဲတီစိမ္းကုိက်ေတာ့ အခြန္
ေကာက္မယ္ဆုိတာမ်ဳိး မၾကားရဘူး''ဟု ပဲႏွင့္ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒
ဦးစုိင္းဘဥာဏ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္မျဖစ္ေပၚမီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
ပုံမွန္ေစ်းအေနအထားတြင္သာ ရွိေနေသးသည္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အခုေစ်းက စံခ်ိန္တင္ေစ်းနဲ႔ယွဥ္လုိ႔သာ က်တယ္၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းေစ်းႏႈန္းနဲ႔ယွဥ္
ရင္ေတာ့ မက်ေသးပါဘူး။ ၂ဝ၁၅ နဲ႔ ၂ဝ၁၆ မွာသာ အရမ္းႀကီးေစ်းေတြက တက္လာတာပါ။
တစ္ခုရွိတာက ျပည္တြင္းက ဘယ္ေလာက္ထြက္ကုန္တုိးတုိး၊ ဘယ္ေလာက္ထြက္ကုန္
က်က် အိႏိၵယ မဝယ္ရင္ ေစ်းက မရဘူး။ အိႏိၵယက ဝယ္ရင္ ေစ်းကတက္တယ္ဆုိေတာ့
ေတာင္သူေတြက ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္ေနရင္ေတာ့ မေရာင္းႏုိင္ဘဲ ျဖစ္တာေပါ့။
ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္နည္းတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးမႈပုံစံကုိေျပာင္းၿပီး အက်ေစ်းမွာလည္း ေရာင္းႏုိင္မယ္
ဆုိတဲ့ပုံစံျဖစ္လာေအာင္ေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ။ ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ပဲေစ်းက စံခ်ိန္တင္ေစ်းနားကုိ
ျပန္မေရာက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑