ရန္ကုန္ Water Bus ဇြန္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေျပးဆြဲမည္

ရန္ကုန္ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး စတင္ေျပးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းထုတ္ နမူနာေရယာဥ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပို႔ရန္ကုန္ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး စတင္ေျပးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းထုတ္ နမူနာေရယာဥ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပို႔

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ မွ ၃၇ သန္းၾကား ကုန္က်မည့္ ရန္ကုန္ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္
ေရး Yangon Water Bus ကို ဇြန္လဒုတိယပတ္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာသည္။

ေျပးဆြဲမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ လိႈင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အထိ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း
တစ္ေလွ်ာက္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေညာင္တန္းအထိတစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္သို႔လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ပထမဦးစြာ အင္းစိန္—ဗိုလ္တေထာင္လမ္းေၾကာင္းကို သေဘၤာအႀကီးအေသး ၁၆ စင္းမွ
၁၈ စင္းျဖင့္စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ဆိပ္ကမ္းရွစ္ခုရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယလမ္းေၾကာင္း
ကို သေဘၤာ ၁ဝ စင္းမွ အစင္း ၂ဝ အထိ လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္
သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရေၾကာင္းတကၠစီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ တ႐ုတ္
အေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီတို႔
က်န္ရွိၿပီး ကုမၸဏီႏွစ္ခုအနက္ တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

''ဒီလုပ္ငန္းက အရမ္းကို တာဝန္ႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ဝင္မၿပိဳင္ခဲ့ဘူး။ ကြၽန္မကိုယ္တိုင္လည္း ပိုက္ဆံရွိတိုင္း ထလုပ္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဒီလုပ္ငန္း
ကို တကယ္ကိုနားလည္ၿပီး တကယ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္လို႔
လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေငြနဲ႔ဆို က်ပ္ ၃၇ ဘီလ်ံေလာက္ ကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဇ
ဘဏ္ကေန ေခ်းေငြယူၿပီး လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အကုန္အက်မ်ားသေလာက္ စြန္႔စားမႈမ်ားတဲ့
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီ ဥကၠ႒ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာသည္။

မူလက  Yangon Water Taxi အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘၤာအႀကီး
မ်ားျဖင့္ပါ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ Yangon Water Bus အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္
မည္ျဖစ္ၿပီး သေဘၤာမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတို႔က မွာယူသည့္အျပင္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ နဝရတ္ေဒါက္ကြၽန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အင္ဂ်င္နီယာ
မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားက ပညာရွင္မ်ား ေဆာက္လုပ္သည္မ်ားလည္း ပါမည္ျဖစ္သည္။

''ေသာင္ထြန္းတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေရယာဥ္ငယ္ေတြနဲ႔ အဆင္မေျပမွာစိုးလို႔ အႀကီးေတြလည္း
သံုးမယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံကေန ေလာေလာဆယ္ ၁ဝ စင္း မွာထားတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ကေန
လည္း Catamaran အမ်ဳိးအစား သေဘၤာေတြ မွာထားၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဒါက္
ကြၽန္းမွာေတာ့ အစင္း ၂ဝ ေဆာက္လုပ္ေနတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာ ၁ဝ စင္းေလာက္
ေဆာက္လို႔ၿပီးမယ္။ ေျပးဆြဲမယ့္အထဲမွာ လူ ၁၈ဝ ကေန ၂ဝဝ ဆံ့တဲ့ သေဘၤာေရာ၊
လူ ၆ဝ ေလာက္ဆံ့တဲ့ သေဘၤာေရာ ပါပါတယ္။ ျမစ္ေၾကာင္းအေနအထားအရ ဆြဲမယ့္
သေဘၤာက အမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိးေလာက္ ရွိတယ္''ဟု ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာသည္။

ေျပးဆြဲမည့္လမ္းေၾကာင္း သံုးခုစလံုးအတြက္ စုစုေပါင္း သေဘၤာစင္းေရ ၅ဝ မွ ၇ဝ အထိ
လိုအပ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းသံုးခုစလံုးကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္
ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လမ္းေၾကာင္းသံုးခုစလံုး
အတြက္ ဆိပ္ကမ္းေပါင္း ၂၅ ခုရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား
ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယာဥ္စီးခအတြက္ က်ပ္ ၃ဝဝ ႏွင့္ က်ပ္ ၅ဝဝ သတ္မွတ္ထားၿပီး သေဘၤာေပၚတြင္
ပိုက္ဆံျဖင့္ ယာဥ္စီးခေပးေခ်ျခင္းမ်ဳိး ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

''သေဘၤာေပၚမတက္ခင္ ဆိပ္ကမ္းမွာပဲ လက္မွတ္ကို တစ္ခါတည္းဝယ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။
စီးမယ့္ဆိပ္ကမ္းကို ေျပာလိုက္တာနဲ႔ စက္က သူ႔ဘာသူမွတ္ၿပီး တစ္မွတ္တိုင္၊ ႏွစ္မွတ္တိုင္
ဆိုရင္ က်ပ္ ၃ဝဝ ပဲ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ခရီးစဥ္စဆံုးဆိုရင္ က်ပ္ ၅ဝဝ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္း အက္ပလီေကးရွင္းကေန ေပးေခ်တဲ့စနစ္ကိုလည္း
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္မွာ IKBZ ရဲ႕ အာမခံတစ္ပါတည္း
ပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သေဘၤာမ်ားတြင္ လူပိုတင္မည္မဟုတ္ဘဲ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူဦးေရျပည့္ပါက စက္က
အလိုအေလ်ာက္ သတိေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သေဘၤာမ်ား ေျပးဆြဲေနသည့္ အေျခအေနကို
လည္း ကြန္ထ႐ိုးစင္တာကတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

''ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံက စက္ေတြ ဝယ္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သေဘၤာေပၚကို လူဘယ္ႏွေယာက္
ဝင္သြားတယ္ဆိုတာကို ျပေနမွာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့လူဦးေရ ျပည့္တာနဲ႔ ထပ္ဝင္လို႔
ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ သေဘၤာေတြမွာ ဂ်ီပီအက္စ္ တပ္ထားမွာျဖစ္ၿပီး ျမစ္ထဲမွာ
သေဘၤာသြားေနစဥ္အခ်ိန္ အတြင္း သတ္မွတ္ကီလိုထက္ ပိုေမာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ လွမ္းၿပီး
ေျပာမယ္။ အာရွႏုိင္ငံေတြမွာ မသံုးေသးတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကို
အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး အာရွမွာ အေကာင္းဆံုးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္''ဟု
ေဒၚတင့္တင့္လြင္ကေျပာသည္။

ပထမဆံုးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ အင္းစိန္မွ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပးဆြဲမႈၾကာခ်ိန္မွာ
တစ္နာရီ သို႔မဟုတ္ တစ္နာရီ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အတိအက်ေျပးဆြဲႏုိင္ရန္
အဓိကထားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ေျပးဆြဲမည့္အခ်ိန္မွာ မနက္ ၆ နာရီမွ
ညေန ၆ နာရီခြဲအထိျဖစ္သည္။ အင္းစိန္ဆိပ္က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းလမ္းေၾကာင္းသံုးခု
စလံုးအတြက္ တစ္ေန႔ လွ်င္ လူဦးေရ ၂ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ စီးနင္းရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

သေဘၤာတစ္စင္းလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ဝန္ထမ္း ေျခာက္ေယာက္မွ ရွစ္ေယာက္အထိ
ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ သေဘၤာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အေျခခံလုပ္သားမ်ားကို
ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ဦးစားေပး ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

''ဒီသေဘၤာေတြကို အလုပ္အတြက္ အသံုးျပဳတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ပိတ္ရက္ေတြမွာ မိသားစု
အေပ်ာ္စီးတဲ့ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္လည္း လုပ္ထားပါတယ္။ သေဘၤာေပၚက ခံုတိုင္းမွာ
အသက္ကယ္အက်ႌေတြ ပါမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္ မေျပးဆြဲခင္မွာ ကြၽန္မတို႔ဝန္ထမ္း
ေတြနဲ႔ ဝတ္စံုျပည့္ တစ္ပတ္ေလာက္ အစမ္းေျပးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑