ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္တြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား ေရးထိုး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုလ ၁၄ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ 
Belt and Road Forum for International Cooperation သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသံုးခု လက္မွတ္
ေရးထုိးခဲ့သည္။

ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ငါးခု
အနက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္
နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္
စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး
ပိုးလမ္းမရပ္ဝန္းတစ္ခုႏွင့္ (၂၁) ရာစု ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပိုးလမ္းမရပ္ဝန္းတစ္ခု စတင္ျခင္း
ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔ကို ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑