ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို မ်ဳိးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ေဆး႐ံုသံုးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို မ်ဳိးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ မၾကာမီခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ 
ဦးခင္ေမာင္လြင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက
ကုန္သြယ္မႈ ခြင့္ျပဳေပးရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ ေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေျဖေလွ်ာ့ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္
လာပါက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ားရရွိလာႏုိင္
ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမဝင္တင္သြင္းျခင္းမ်ားရွိေနရာ
ေစ်းကြက္အတြင္း အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑