လွ်ပ္စစ္မီးအခက္အခဲ ရွိေသးေသာ္လည္း သီလဝါဇုန္ဘီ ေျမေရာင္းခ်ေရး လုပ္ေဆာင္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လွ်ပ္စစ္မီးအခက္အခဲ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဝယ္လုိအား လုိအပ္ခ်က္အရ သီလဝါအထူး
စီးပြားေရးဇုန္၏ ဇုန္ဘီ ေျမယာေရာင္းခ်မႈ အပုိင္းကုိ အျမန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု
ျမန္မာ–ဂ်ပန္သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လီမိတက္ဥကၠ႒ မစၥတာ တာကာရွီ ရာနာဘီ
(Mr Takashi Yanai) က ေျပာသည္။

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ဇုန္ေအ အပုိင္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေျမယာေရာင္းခ်မႈ
အပုိင္ကုိ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးကာ ဒုတိယစီမံကိန္းကို ေျမယာေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္
ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကဲ့သုိ႔ အခက္အခဲမ်ားရွိေန
ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အခက္အခဲအေနနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးလုိ ကိစၥမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးမတည္ၿငိမ္
တာေတြက ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရပုိင္းကလည္း အေကာင္းဆုံး ကူညီေပးေနတဲ့
အတြက္ ပုိေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းသြားႏုိင္တဲ့
အခက္အခဲလုိ႔ေတာ့ ျမင္ပါတယ္။ ဇုန္ဘီရဲ႕ေျမယာေရာင္းခ်မႈ အပုိင္းကေတာ့ ဝယ္လုိ
အားအေပၚမူတည္ၿပီး အျမန္ဆုံးေရာင္းခ်ႏုိင္ဖုိ႔လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဇုန္ဘီေျမဟက္တာသည္ ၂,ဝဝဝ ရွိၿပီး ၄င္းအနက္ ေျမ ၁ဝ၁
ဟက္တာရွိ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းစတင္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္က စတင္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည္။

''သီလဝါမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက မီးရရွိမႈ အပုိင္းကုိေတာ့ အမ်ားဆုံး ေမးၾကပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္မွာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေပမဲ့အေကာင္းဆုံး ျဖစ္လာမွာပါ ''ဟု မစၥတာ
တာကာရွီရာနာအီ (Mr Takashi Yanai) က ထပ္မံ ေျပာသည္။

သီလဝါ၏ ပထမ စီမံကိန္းဇုန္ေအတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၈၂ ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္
ထားၿပီး ကုမၸဏီ ၆၆ ခုက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေနလ်က္ရွိသည္။
ယင္းအနက္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၃ ခုသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လည္ပတ္ႏုိင္ေနသည့္အေျခ
အေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္
လည္း ကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထားဝယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္သီလဝါစသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအနက္
သီလဝါသည္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေပၚမႈ အျမန္ဆုံး ဇုန္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ပုိင္းတြင္ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုကိုထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ဇုန္ကုိလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပန္လည္
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑