ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္

၅၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ
ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ယူ႐ိုေငြျဖင့္သာ အေျခခံေစ်းသတ္မွတ္၍
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟု သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ျပန္
ထားသည္။

ယခုျပပြဲသို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူ၍ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသား ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လိုင္စင္ရယူ၍
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသား ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီ ရတနာျပပြဲသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒ၊ နည္း
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ လိုင္စင္ရယူထားသူမ်ားကို ဝယ္ယူခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ျပပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ ႏုိုင္ငံတကာ ကုန္သည္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ယမန္ႏွစ္က ျပဳလုပ္
ခဲ့သည့္ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းကို အဓိက
ဝယ္ယူသည့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား တက္ေရာက္ဝယ္ယူမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းအျမင့္
မရရွိေၾကာင္း ျပပြဲတက္ေရာက္ ဝယ္ယူသည့္ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲေရာင္းခ်ရမႈကယူ႐ို သန္း
၉ဝဝ ေက်ာ္ ဝင္ေငြရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္
ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ေရာင္းခ်ရမႈက ဝင္ေငြ ယူ႐ို သန္း ၁,ဝဝဝ ရရွိရန္ သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပပြဲၿပီးသည့္
ေနာက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ပုလဲအတြဲမ်ား စုစုေပါင္းေရာင္းခ်ရမႈက ယူ႐ို ၅၃၃
သန္းေက်ာ္သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑