လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ လမ္းအသံုးျပဳခမ်ား ေကာက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္

လာမည့္ ၂ဝ၁၈–၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍လမ္းအသံုးျပဳခမ်ား ေကာက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္
ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ႏွစ္ျပည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တံတားမ်ားေပၚက ျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံျခင္းကို
ျပည္ေထာင္စု ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔
အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္၍ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး
ယခုထပ္မံ၍ လမ္းအသံုးျပဳခမ်ား ေကာက္ခံျခင္းကိုပါ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

''ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းက တံတားေတြေပၚ ျဖတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ တန္ပိုခ်ိန္ခိုင္း
တယ္။ တန္ပို မျဖတ္ေစခ်င္လို႔ တန္ပိုခ်ိန္တာ။ စည္းကမ္းအရ တန္ပိုရင္ ပိုတဲ့တန္ကိုခ်ထား
ခဲ့ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ တံတားျဖတ္သန္းခေကာက္တာကို တင္ဒါေပးလိုက္တဲ့အတြက္ပုဂၢလိက
တင္ဒါ ဆြဲတဲ့သူေတြက တန္ပိုတာကို ဒဏ္ေၾကးေကာက္ၿပီး ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးလိုက္ေတာ့
တံတားေတြထိခိုက္မႈ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ကစၿပီးတန္ပိုလည္း
ျဖတ္ခြင့္မေပးေတာ့သလို တံတားျဖတ္သန္းခလည္း ေကာက္ခံျခင္း မျပဳေတာ့ဘူး။
ေနာက္တစ္ခုက လာမယ့္ ၂ဝ၁၈–၁၉မွာ လမ္းအသံုးျပဳခေတြကိုလည္း ေကာက္ခံေတာ့မွာ
မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑