ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္က႑ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲတစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲတစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအပိုင္း
မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ 
တစ္ႏွစ္ျပည့္ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာသည္။

''လွ်ပ္စစ္က ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းမွာ တိုးထုတ္ႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ထုတ္လႊတ္မႈအပိုင္းနဲ႔
ျဖန္႔ျဖဴးမႈအပိုင္းမွာက လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၁ဝဝ ေလာက္က မီးႀကိဳးေတြ ေျမေအာက္မွာ
အကာအကြယ္မဲ့ ဒီအတုိင္းျမႇဳပ္ထားတဲ့ မီးႀကိဳးေတြက အိုေဟာင္းေနၿပီး မိုးရြာ ေလတုိက္
တာနဲ႔ မီးပ်က္တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ့္ကို စနစ္တက်နဲ႔ အဆင့္အတန္းျမင့္စြာ၊
ေကာင္းမြန္စြာ တည္ၿငိမ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို ျပည္သူလူထုကို ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ၊
ထုတ္လႊတ္မႈနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရး သံုးပိုင္းစလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း တကူးတကေဆာင္ရြက္ေနတာ
ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တုိက္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္မႈတြင္ အခန္းေလးခန္း
ထက္ပိုပါက (ကီလိုဝပ္ ၃ဝ ႏွင့္ အထက္သံုးစြဲလိုသူမ်ား) ထရန္စေဖာ္မာထိုင္ရန္
အစီအစဥ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကန္ထ႐ုိက္တိုက္မ်ားတြင္ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကန္ထ႐ိုက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ျမင့္တက္လာႏုိင္ျခင္း၊ တိုက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္ျခင္း၊ အမ်ားစုမွာ ႀကိဳပြိဳင့္ျဖင့္
ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထရန္စေဖာ္မာတည္ေဆာက္ရန္ စရိတ္ထပ္မံ စိုက္ထုတ္ရန္
အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္း၊ တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ား တက္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏုိင္မႈမရွိျခင္း စသည္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

''ထရန္စေဖာ္မာတစ္လံုး ထုိင္ဖို႔ဆိုတာ ထရန္စေဖာ္မာတန္ဖိုးရယ္၊ ႀကိဳးဖိုးေတြရယ္ေပါင္းရင္
အနည္းဆံုးသိန္း ၂ဝဝ နဲ႔ အထက္မွာကုန္က်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး
တြက္ခ်က္ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို ငါးသိန္းခြဲနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအပိုင္းတြင္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဝန္ပိုထမ္းေဆာင္ေနရ
သည့္အတြက္ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္အျပင္
ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား ထပ္တိုးတည္ေဆာက္ေနၿပီး မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ားလည္း
တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

''ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္
အတြင္းမွာ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါတယ္။ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပမွာ ကိုကိုးကြၽန္းအပါ
အဝင္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္။ စည္ပင္သာယာျပင္ပ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးတဲ့
ေက်းရြာေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္။ ေက်းလက္ေဒသ မီးလင္းေရးအတြက္ မီးမရွိတဲ့ရြာ
မရွိရေအာင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ''ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

National Electrification Plan အရ ကမၻာ့ဘဏ္၏အကူအညီျဖင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း
(National Grid) ႏွင့္ ႏွစ္မိုင္အတြင္းရွိ ရြာမ်ားကို ပထမအဆင့္၊ ႏွစ္မိုင္မွငါးမိုင္အတြင္းရွိ
ရြာမ်ားကို ဒုတိယအဆင့္ဦးစားေပးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ငါးမိုင္ႏွင့္အထက္ ရြာမ်ားကို
မီးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၃,ဝဝဝ နီးပါးထုတ္လုပ္ေနခ်ိန္တြင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ထက္ဝက္ေက်ာ္ သံုးစြဲေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား ျပည့္ျပည့္ဝဝေပးႏုိင္ရန္ မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို
မၾကာမီစတင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

''လွ်ပ္စစ္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈအရ ရန္ကုန္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး
စက္႐ံု ေလး႐ံုရဲ႕ လက္ရွိထုတ္လုပ္ႏုိင္အားက မဂၢါဝပ္ ၁,ဝဝဝ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
ကိုယ့္တိုင္းအတြင္းမွာပဲ ကိုယ္ပိုင္ဂ်င္နေရတာနဲ႔ကိုယ္ ထုတ္ႏုိင္မွ အဆင္ေျပမယ္ဆိုတာကို
အားလံုးတြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအဆင့္ကိုေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑